Home

KLIK HIER WANNEER U EEN OF MEERDERE KERKDIENSTEN WILT BELUISTEREN

KLIK HIER VOOR ROOSTER KERKDIENSTEN

Welkom op de website van de Protestantse gemeenten van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem! Het doel van deze webpagina’s is mensen te informeren over de activiteiten van beide gemeenten, zowel mensen uit eigen kring als belangstellenden er buiten.

Contactpersoon voor de gemeenten zijn de scriba’s.

Informatie voor Ritthem kan worden verzonden naar:
email: scribaatritthem@zeelandnet.nl

Jan Zwemer is scriba van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland
Telefoon 06-13193999
Quarleshavenstraat 19
4339 BW Nieuw- en Sint Joosland
email:  scribanieuwland@gmail.com

U kunt dominee Pascal Handschin voor niet spoedeisende pastorale gesprekken bellen op donderdagen tussen 08:30 en 10:00 op telefoonnummer 0118 578 636.