Home

Kerkdiensten

In de dienst van zondag 18 oktober 2020 in de kerk van Ritthem hoopt voort te gaan mevrouw Marja Maris uit Nisse.  Klik hier om de dienst te beluisteren. Klik hier voor de liturgie van de dienst 

U kunt vanwege de coronacrisis uitsluitend aan diensten deelnemen wanneer u zich daarvoor uiterlijk vrijdag opgeeft bij één van de scriba’s.
Lien Osté is scriba van de gemeente Ritthem
Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem
e-mail: scribaritthem@zeelandnet.nl
Jan Zwemer is scriba van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland
Telefoon 06-13193999 Quarleshavenstraat 19
4339 BW Nieuw- en Sint Joosland e-mail:  scribanieuwland@gmail.com

U kunt dominee Pascal Handschin voor niet spoedeisende pastorale gesprekken bellen op donderdagen tussen 08:30 en 10:00 op telefoonnummer 0118 578 636.

Redacteur van deze website is Wim Staat. Te bereiken via: kerkenstaat@gmail.com

Het seizoen 2020/21 begon zondag 20 september 2020 in de kerk van Ritthem met een inspirerende startdienst over het thema “Ken jij mij? Klik hier voor startdienst 20 september 2020 in de kerk Van Ritthem
Klik hier voor beluisteren dienst zondag 4 oktober Ds Harold Oechies
Klik hier voor bekijken dienst 27 september Ds Elly Bouman

KLIK HIER VOOR ROOSTER KERKDIENSTEN

Giften

De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan dergelijke instellingen zijn aftrekbaar. Hieronder de relevante rekeningnummers van onze gemeenten.

Diaconie Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland  NL66 RABO 0303 852143

Diaconie Protestantse Gemeente te Ritthem NL60RABO0349 395012

Kerkbeheer Protestantse Gemeente te Ritthem NL97 RABO 03 49 32 47 00

Kerkbeheer Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland NL41RABO 0373 706367