Home

Klik hier voor bekijken dienst 27 september Ds Elly Bouman

Het seizoen 2020/21 begon zondag 20 september 2020 in de kerk van Ritthem met een inspirerende startdienst over het thema “Ken jij mij? Klik hier voor startdienst 20 september 2020 in de kerk Van Ritthem

U kunt aan diensten deelnemen wanneer u zich daarvoor opgeeft bij één van de scriba’s.  Klik hier voor het beluisteren van diensten.

Contactpersoon voor de gemeenten zijn de scriba’s.
Lien Osté is scriba van de gemeente Ritthem
Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem
e-mail: scribaritthem@zeelandnet.nl

Jan Zwemer is scriba van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland
Telefoon 06-13193999 Quarleshavenstraat 19
4339 BW Nieuw- en Sint Joosland e-mail:  scribanieuwland@gmail.com

U kunt dominee Pascal Handschin voor niet spoedeisende pastorale gesprekken bellen op donderdagen tussen 08:30 en 10:00 op telefoonnummer 0118 578 636.

Redacteur van deze website is Wim Staat. Te bereiken via: kerkenstaat@gmail.com

KLIK HIER VOOR ROOSTER KERKDIENSTEN

Giften

De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan dergelijke instellingen zijn aftrekbaar. Hieronder de relevante rekeningnummers van onze gemeenten.

Diaconie Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland  NL66 RABO 0303 852143

Diaconie Protestantse Gemeente te Ritthem NL60RABO0349 395012

Kerkbeheer Protestantse Gemeente te RitthemNL41 RABO 0373 706367

Kerkbeheer Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland NL41RABO 0373 706367