Home

Liturgie  Pinksteren zondag 31 mei 2020 vanuit de kerk in Ritthem Voorganger: ds. Pascal Handschin. Organist: Tim Bouwsma. Te volgen vanaf 10.00 uur.

Welkom en mededelingen. Zingen lied 687 : 1, 2 en 3 (Wij leven van de wind). Votum en groet. Zingen Psalm 103 : 1 en 8). Gebed. Lezing Profetie: Ezechiël 11 :  17 t/m 20. Zingen Psalm 103 : 3 en 9. Gebed bij de opening van de schrift . Lezing I: Genesis 11 :  1 t/m 9 (lector). Orgel. Lezing II: Handelingen 2 :  1 t/m 24 (lector). Preek. Orgel. Dankgebed en voorbeden. Stil Gebed. Onze Vader. Slotlied 695: 1. 4 en 6 (Heer, raak mij aan met Uw adem). Zegen

Donderdag 21 mei : Hemelvaartsdagdienst.  DomineePascal Handschin

De dienst is opgenomen in de Dorpskerk te Ritthem op woensdag, 20 mei 2020, 19,30 uur. Orgel –  Woord van welkom en aansteken Paaskaars door de Ouderling van Dienst Zingen Aanvangslied: “Om Christus’ wil zijn wij verblijd” (NLB 665; 1,2,4,5)– Opening: Efeziërs 1, 17-23. Votum en groet DIENST VAN AANBIDDING Zingen: Psalm 93 (NLB 93; 1,2,3) Gebed Z ingen: Psalm 93 (NLB 93; 4) DIENST VAN HET WOORD Lezing I: 1 koningen 8, 22 t/m 28 (lector) Zingen: “Al heeft hij ons verlaten” (NLB 663; 1,2) Lezing II: Lucas 24, 49 t/m 53 Preek Orgel DIENST VAN GEBEDEN Dankgebed en voorbeden Stil Gebed Onze Vader
ZENDING EN ZEGEN Zingen Slotlied: “Zegen ons, Algoede” (NLB 415, 1,2,3) Zegen

Beste bezoeker van deze website,

Nu de kerkdiensten voorlopig zijn vervallen zijn we aangewezen op digitale oplossingen. Dominee Pascal Handschin verzorgt.
op woensdag wekelijks een avondgebed via Youtube. Nu en wordt een zondagse eredienst opgenomen. Wanneer u hier klikt komt u terecht op het overzicht van de diensten in woord en beeld. Klik hier voor het complete overzicht van diensten sinds 2017.

Voor data wanneer we geen eigen voorziening hebben verwijzen we naar de diensten op Omroep Zeeland en NPO2.
Een handzaam overzicht van diensten uit de regio die u kunt zien staat op de classicale website Geloven in de Delta. Klik hier voor het overzicht.

Contactpersoon voor de gemeenten zijn de scriba’s.

Lien Osté is scriba van de gemeente Ritthem
Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem
e-mail: scribaritthem@zeelandnet.nl

Jan Zwemer is scriba van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland
Telefoon 06-13193999
Quarleshavenstraat 19
4339 BW Nieuw- en Sint Joosland
e-mail:  scribanieuwland@gmail.com

U kunt dominee Pascal Handschin voor niet spoedeisende pastorale gesprekken bellen op donderdagen tussen 08:30 en 10:00 op telefoonnummer 0118 578 636.

Redacteur van deze website is Wim Staat. Te bereiken via: kerkenstaat@gmail.com

KLIK HIER VOOR ROOSTER KERKDIENSTEN