Home

Dominee Martine Bakema is zondag 16 augustus onze voorganger tijdens de dienst in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland 2020. Klik hier voor de orde van dienst

U kunt aan diensten deelnemen wanneer u zich daarvoor opgeeft bij één van de scriba’s. Wanneer u hier klikt komt u terecht op het overzicht van de diensten in woord en beeld. Klik hier voor het complete overzicht van diensten sinds 2017.

Contactpersoon voor de gemeenten zijn de scriba’s.
Lien Osté is scriba van de gemeente Ritthem
Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem
e-mail: scribaritthem@zeelandnet.nl

Jan Zwemer is scriba van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland
Telefoon 06-13193999 Quarleshavenstraat 19
4339 BW Nieuw- en Sint Joosland e-mail:  scribanieuwland@gmail.com

U kunt dominee Pascal Handschin voor niet spoedeisende pastorale gesprekken bellen op donderdagen tussen 08:30 en 10:00 op telefoonnummer 0118 578 636.

Redacteur van deze website is Wim Staat. Te bereiken via: kerkenstaat@gmail.com

KLIK HIER VOOR ROOSTER KERKDIENSTEN

Giften

De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan dergelijke instellingen zijn aftrekbaar. Hieronder de relevante rekeningnummers van onze gemeenten.

Diaconie Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland  NL66 RABO 0303 852143

Diaconie Protestantse Gemeente te Ritthem NL60RABO0349 395012

Kerkbeheer Protestantse Gemeente te RitthemNL41 RABO 0373 706367

Kerkbeheer Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland NL41RABO 0373 706367