Home

Welkom op de website van de Protestantse gemeenten van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem! Het doel van deze webpagina’s is mensen te informeren over de activiteiten van beide gemeenten, zowel mensen uit eigen kring als belangstellenden er buiten.

Contactpersoon voor de gemeenten zijn de scriba’s.

Scriba is een ander woord voor secretaris van het kerkbestuur.
Voor Ritthem is dat mevrouw Jannie Janse-Janse
Tel. 0118-471795
Dorpsstraat 9, 4389 TN Ritthem
email: scribaatritthem@zeelandnet.nl

Voor Nieuw- en Sint Joosland is dat de heer Jan Zwemer
Telefoon 06-13193999
Quarleshavenstraat 19
4339 BW Nieuw- en Sint Joosland
email:  scribanieuwland@gmail.com