Home

Klik hier voor avondgebed  1 april 2020

Klik hier voor video van dienst 29 maart 2020

Orde van dienst zondag 29 maart 2020 vanuit de kapel van het Zeemanshuis in Vlissingen-Oost. Voorganger dominee Pascal Handschin. Camera: Tabitha van der Stel.

Inleidend orgelspel: Psalm 130 (Evert van de Veen). Votum en groet. Lezen Psalm 130, coupletten 1 en 3 uit het Liedboek. Gebed. Glorialied: gezang 305. Lezen Johannes 11 : 1-44. Overdenking. Lied: Ubi Caritas (Kristine Kammarkör). Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader. Zegen.

 

Beste bezoeker van deze website

Nu de kerkdiensten tot en met 31 mei zijn vervallen wegens het coronavirus beperken we ons tot het weergeven van videos van avondgebeden en overdenkingen op de woensdagavond en de zondagmorgen.
KLIK HIER WANNEER U EEN OF MEERDERE KERKDIENSTEN WILT BELUISTEREN

Van zondag 15 maart is een ingesproken boodschap/medidatie te beluisteren van onze eigen predikant dominee Pascal Handschin.
Zondag 22 maart 2020 komt er een ingesproken dienst beschikbaar van onze oud-predikant dominee Elly Bouman, die op die datum in Ritthem zou voorgaan.
Zondag 29 maart  en zondag 5 april komen er ingesproken overdenkingen beschikbaar van dominee Pascal Handschin

KLIK HIER VOOR ROOSTER KERKDIENSTEN

Contactpersoon voor de gemeenten zijn de scriba’s.

Lien Osté is scriba van de gemeente Ritthem
Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem
e-mail: scribaritthem@zeelandnet.nl

Jan Zwemer is scriba van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland
Telefoon 06-13193999
Quarleshavenstraat 19
4339 BW Nieuw- en Sint Joosland
e-mail:  scribanieuwland@gmail.com

U kunt dominee Pascal Handschin voor niet spoedeisende pastorale gesprekken bellen op donderdagen tussen 08:30 en 10:00 op telefoonnummer 0118 578 636.

Redacteur van deze website is Wim Staat. Te bereiken via: kerkenstaat@gmail.com