Home

Kerkdiensten

Klik hier voor het rechtstreeks of later bekijken van kerkdiensten

Vanaf Pinksteren 30 bezoekers welkom

Het moderamen van de gezamenlijke kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 23 mei 2021 maximaal 30 bezoekers toe te laten tijdens de diensten in Ritthem en Nieuwland.  We volgen hierin de adviezen van Classis Delta. Buiten dat maximumaantal vallen de medewerkenden. Onder hen vallen de voorganger, dienstdoende ouderlingen en diakenen, lector, kosters en muzikanten. Aanmelding doe je bij de scriba van de gemeente waar de eerstvolgende dienst wordt gehouden. Dat kan tot en met vrijdag voorafgaand aan die dienst. Wie zich aanmeldde krijgt zaterdag bericht over toelating of niet. De liederen worden vooralsnog alleen door de voorganger en een aantal daartoe aangewezen zangers ten gehore gebracht.  

Lien Osté is scriba van de gemeente Ritthem
Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem
e-mail: scribaritthem@zeelandnet.nl
Jan Zwemer is scriba van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland
Telefoon 06-13193999 Quarleshavenstraat 19
4339 BW Nieuw- en Sint Joosland e-mail:  scribanieuwland@gmail.com

U kunt dominee Pascal Handschin voor niet spoedeisende pastorale gesprekken bellen op donderdagen tussen 08:30 en 10:00 op telefoonnummer 0118 578 636.

Redacteur van deze website is Wim Staat. Te bereiken via: kerkenstaat@gmail.com
Klik hier voor bekijken kerkdiensten
Klik hier voor beluisteren kerkdiensten 
KLIK HIER VOOR ROOSTER KERKDIENSTEN

Giften

De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan dergelijke instellingen zijn aftrekbaar. Hieronder de relevante rekeningnummers van onze gemeenten.

Diaconie Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland  NL66 RABO 0303 852143

Diaconie Protestantse Gemeente te Ritthem NL60RABO0349 395012

Kerkbeheer Protestantse Gemeente te Ritthem NL97 RABO 03 49 32 47 00

Kerkbeheer Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland NL41RABO 0373 706367