1 november

De orde van de dienst in Ritthem op 1 november 2020, waarin voorgingaan dominee Bertien van Ginhoven vindt u hieronder. Klik hier om de dienst te beluisteren.

Welkom en mededelingen, aansteken Paaskaars door de ouderling van dienst. Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2. Stil gebed votum en groet. Lied ter inleiding op ons gebed: 62: 1 en 5. Gebed van verootmoediging. Woorden van genade en een richtlijn voor ons Lied: 906: 1 en 7. Gebed bij de opening van het Woord. 1e Lezing: Daniël 6: 1- 14. Lied: Psalm 138: 1. 2e Lezing: Daniël 6: 15 – 29. Lied: 903: 1. Verkondiging: Bevrijding uit de leeuwenkuil! Lezing van de geloofsbelijdenis, NLB 340b.  Lied: 675: 1 en 2. Dankgebed, voorbede, stil gebed, samen bidden we het Onze vader. Slotlied: Psalm 68: 7. Zending en zegen.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.