Dienst 18 oktober

Liturgie voor de dienst van zondag 18 oktober in Ritthem. Voorganger is Marja Maris uit Nisse. Klik hier om de dienst te beluisteren.

Inleidende orgelspel
Welkom en mededelingen – Aansteken paaskaars
Intochtslied  1005 https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk
Zeeuws projectkoor in de st Jacobskerk te Vlissingen.
Groet en bemoediging
Muzikale inleiding op het gebed
Woord van genade en Leefregel
Zingen: Wie zich door GOD alleen laat leiden

Bidden om hulp van de Geest
Lectorlezing Prediker 3; 1-12. NBV
Zingen: Turn turn turn Judy Collins

Bijbellezing Prediker 8: 16 en 17. Groot nieuws bijbel
Zingen: Lied 845: 1. Tijd van vloek en tijd van zegen.
Overdenking
Zingen: Stef Bos : Alles is lucht
Danken en bidden
Slotlied: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag  

Wegzending en zegenwoorden
Uitleidend orgelspel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.