31 januari

Klik hier om de dienst te bekijken

Ds. C. Bijman

De liturgie voor de dienst van zondag 31 januari in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland waarin voorging dominee Cees Bijman uit Arnemuiden is als volgt:
Orgelspel (Tim Bouwsma)
Welkom en mededelingen
Stilte
Zingen Ps. 92 : 1 en 2 (Alle liederen in deze dienst zijn uit het Liedboek voor de Kerken uit 1973)
Votum en groet
Zingen Psalm Ps. 111 : 1 en 4

Wetslezing
Zingen Ps. 86 : 4

Lezing Marcus 1:21-28.
Zingen Gez.435 : 3 en 4 (O verbreker aller banden)
Preek over de Tekst Marcus 1 : 27.
Zingen Gez.170 : 2 (Arts aller zielen ‘t is genoeg)
Dankzegging en voorbeden

Slotzang Gez. 317 : 2 (Amen, Jezus Christus, amen!)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.