55-plusbijeenkomst

De eerstvolgende bijeenkomst voor 55-plussers wordt vrijdag 9 november gehouden in de kerk van Ritthem. We beginnen om 15.00 uur en hopen rond 19.00 te eindigen. Eerder was gemeld dat het samenzijn zou worden gehouden in de kerk van Nieuwland, maar dit bleek niet haalbaar omdat er die dag wordt gerepeteerd door een groot koor.

Doel van de bijeenkomst is aandacht voor elkaar tijdens een gezellig samenzijn. We sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd. Een intekenlijst deelname komt op de zondagen vanaf 21 oktober in de kerk te liggen.

Opgeven kan ook telefonisch bij ondergetekende via 0118-602602.
Namens de vrijwilligers van de 55-plusmiddag, Corry van Waarde

Reacties plaatsen is niet mogelijk.