Activiteiten

Gemeente-Groei-groep
Woensdag, 14 november komen we bij elkaar t.h.v.  Fam. Tasma, Molendijk 22 (fam. de Haan is die dag verhinderd) van 14.00-16.00 uur.
We behandelen dan hoofdstuk 6 uit het boekje “De hoop die in ons leeft”.  Dat hoofdstuk gaat over “De Overheid” n.a.v. 1 Petr.2 : 11-17.

Vriendelijke groet, Nol en Margreet Tasma

Cursus Discipelschap
De volgende bijeenkomsten liggen door omstandigheden vlak na elkaar. We spreken donderdag 15 november de openbare geloofsbelijdenis. De week daarop, dat is dus donderdag 22 november, denken we na over ‘het volgen van Jezus’. Daarbij gaat het over het verschil tussen een kerklid en een discipel.
Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee, waarna we om 19.45 uur beginnen. De onderwerpen tijdens de cursus worden behandeld door Rian Pleijte, Wim Staat, dominee Willem Frans van de Woestijne en Jan Zwemer. Plaats van vergaderen: consistorie Gereformeerde Kerk Arnemuiden.