Verslagen

Bethlehem ligt in Nieuwland

Nieuwland werd maandag 18 december 2017 Nieuw-Bethlehem. Het dorp kreeg een invasie van buitenlanders te verwerken, waaronder nette burgers, maar ook flink wat vagebonden.

Het begon allemaal aan de van Akenstraat, waar een Romeinse soldaat het publiek gelastte zich te laten inschrijven bij het bevolkingsregister. Een echte lefgozer was het, dat wel, maar omdat hij een bevel had van keizer Augustus, gingen we toch maar op weg.

We kwamen langs prachtig versierde huizen

Vlak bij dit huis en de molen lagen de velden van Efratha

Daar hadden ze zojuist de schaapjes geteld!

De route bracht ons nu bij Jozef, die in zijn werkplaats nog wat karweitjes verrichtte alvorens naar Bethlehem te trekken.

Eenmaal aangekomen in Bethlehem wachtte een koude douche; nergens slaapplaatsen meer

Ik zei toch: Ik heb geen plek!!!

Intussen bij de afdeling inschrijvingen van het bevolkingsregister

Drie exotische wijzen zagen een ster: een teken van een Koningskind!

En nu snel ervandoor met mirre, wierook en goud!

Vlakbij Bethlehem werden we vergast op een buitenoptreden van plaatselijke muzikanten!

En weer een eindje verder wachtte een engel van de Heer

Gelukkig waren er enkele potige herders beschikbaar om de orde te bewaren

En eindelijk kwamen we bij de stal waar Maria en Jozef geboortekaartjes uitdelen

Daarna wilden we uitblazen in de kerk, waar het zondag al zo druk was. Nu was het nog gekker!

 

Lichtjestocht
Bovenstaand verslag is van de eerste Lichtjestocht van Basisschool De Lonneboot in samenwerking met de Protestantse Gemeente. Voor herhaling vatbaar, dat is duidelijk!

In de kerk waren hapjes en drankjes te koop en door de leerlingen gemaakte kerststukjes. Bovendien kon er geld worden gedoneerd voor de Sophia Meetbus, een actie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Voor sommige kinderen is het door ernstige beperkingen niet mogelijk om het ziekenhuis te bezoeken. Ook zijn sommige kinderen angstig voor het ziekenhuis. De Sophia Meetbus is een mobiel onderzoekslaboratorium waarmee kinderen aan huis kunnen worden onderzocht, in hun eigen vertrouwde omgeving. De opbrengst bedroeg €645,15!​

 

Snoezelen met Maria

De redactie ontving van Ina Hoebeke onderstaand verslag van de snoezelviering die dinsdag 19 december 2017 is gehouden in de kerk van Nieuwland. Ook de foto’s zijn door haar gemaakt. Hieronder het verslag:

,,Vanmiddag was de Kerst-snoezelviering in de kerk in Nieuw- en Sint Joosland. De mensen die overdag in de oude Rabobank vertoeven als dagbestedingsgroep van Arduin kwamen naar de kerk die al warm en gezellig was gemaakt. Het orgel werd bespeeld door Bauke de Haan en de piano en gitaar door Ina Hoebeke.

Samen met begeleiders, familie, en leden van de kerk konden onze gasten genieten van kerstliederen en kerstfiguren: Maria, baby Jezus, enkele engelen, een groepje herders met ieder een schaap om op te passen, ( er speelden ook cliënten mee!), voor iedere cliënt een heus tingelbelletje…. Het was echt feest!

De snoezelelementen waren er zeker: Voelen en ruiken aan het stro in het kribbetje, schaapjes aaien, met hun belletjes klingelen, zingen, meedeinen….Het was een mooie middag. Aan het einde kregen alle gasten nog een presentje mee en wensten we elkaar fijne feestdagen. Dag! Tot de volgende keer!”

Impressie Wintermarkt

Dank aan iedereen die meewerkte aan de Wintermarkt.

Eveneens dank aan de bezoekers uit het dorp, Ritthem, Arnemuiden en andere plaatsen.

Hieronder een foto-impressie

Uitzoeken maar!

Snertstalletje

Wie richt het beste?

Gooi een munt in het glaasje en win een taart!

Was het koud of was het warm?

Het kerstfeest voor 55-plussers in de kerk van Nieuwland is geslaagd te noemen. Dertig mensen namen er op dinsdag 12 december aan deel. Zoals altijd waren er ook nu ook diverse mensen van andere kerkgemeenten aanwezig.

De bijeenkomst werd begonnen met het zingen van Nu zijt wellekome. Daarna volgde gebed. Daarin kwam ook het tragische ongeluk aan de orde dat zich  ’s morgens had voorgedaan bij Ritthem. Twee kinderen kwamen om. Ook werd gebeden voor de mensen die door ziekten of andere oorzaken tegen hun zin niet aanwezig konden zijn.

Vervolgens werd in alle rust gegeten van salade, broodjes en fruit toe. Met dank aan Wilma, Heleen en Ina. Er was ruim de tijd voor onderlinge gesprekken.

Schilderij Govert Flinck

Ina Hoebeke zong na het afruimen van de maaltijd onder begeleiding van keyboard het lied ‘Licht in de nacht, een ster schijnt in de wolken’. Dat is de bewerking in de bundel Opwekking van het beroemde ‘Minuit Chrétien’.  Daarna was er  samenzang: De herdertjes lagen bij nachte.

Kerststal in het portaal

Nadat mevrouw J. van Eenennaam het kerstevangelie voorlas uit Lukas 2, de verzen 1 tm 18, sprak ondergetekende over het thema ‘Is Christus in de winter geboren of in de zomer?’ We denken vaak dat het ’s winters gebeurde. Dat komt doordat we Kerstmis vieren in december en er allerlei kerstkaarten en schilderijen zijn die winterse omstandigheden doen vermoeden. ‘Denk ook aan liederen als ‘Midden in de winternacht ging de hemel open’, ‘De witte vlokjes zweven’ en ‘Maria die zoude naar Bethlehem kwamen’. In het laatste gaat het over sneeuw, hagel en de rijm die op de daken lag. In Vlaanderen wordt zelfs gezongen: ‘de Schelde was toevervrozen’ (ja, dat woord staat er echt).

In de toespraak kwam ook aan de orde dat de geboorteplek Bethlehem heel bijzonder is. Hier kwamen de pelgrims lammeren kopen, die ze als offer gebruikten bij het bezoek aan de tempel in Jeruzalem. Jezus kwam uitgerekend daar ter wereld. Ook hij ging naar Jeruzalem. De laatste keer als het Lam Gods. Oftewel: Zijn wieg was een kribbe, Zijn kroon was een kruis. Dat zongen we ook met het lied In Bethlehems stal, lag Christus de Heer,

Het gedeelte voor de pauze werd afgesloten met het gedicht U wordt door ons verwacht van Ina Hoebeke, die dat zelf voordroeg.

Na een pauze met heerlijke chocolaadjes werd het feest afgesloten. Dat gebeurde met het zingen van  het lied Heerlijk klonk het lied der Eng’len, het dankgebed door Ina Hoebeke en het lied Vervuld van uw zegen.

Opnieuw voor herhaling vatbaar.  Met dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

 

 

 

Presentatie, quiz en warm buffet

Hoede en petten en damescorsetten

NIEUW- EN SINT JOOSLAND – De bijeenkomst voor 55+’ers in de kerk van Nieuwland is heel geanimeerd verlopen. Dat kwam door het bijzondere programma en het kostelijke eten.

Om met het eerste te beginnen, na een welkomstwoord door ouderling Corry van Waarde en  koffie kreeg Rina Cevaal het woord. Zij geeft presentaties voor Stichting Feest van Herkenning  Deze organisatie is goed in het delen van herinneringen. Op de website van de Stichting staat daarover: ,, Dit kunnen mooie, grappige of ontroerende anekdotes zijn, soms ver weggestopt of juist nog helder voor de geest…. Het samen delen van verhalen over vroeger en het uitwisselen van dierbare ‘souvenirs’ met leeftijdgenoten geeft positieve energie. Ook uw verhalen horen wij graag!”

Deze eigen aanbeveling was niets te veel gezegd. De organisatie werkt met koffers. Rina had een koffer meegebracht over het onderwerp De Winkel van Sinkel. Diverse aanwezigen bleken nog het rijmpje van deze nering te kennen: ,, In de Winkel van Sinkel is alles te koop: potten en pannen, mosterd en stroop, hoeden en petten, ook damescorsetten, drop om te snoepen en pillen om te poepen.”

Alle in het gedichtje opgesomde artikelen kwamen voorbij, naast diverse andere spullen zoals Sunlight zeep, koffiestroop, een koffiemaatje, bretels en nog veel meer, waaronder de herbruikbare flesjes eau de cologne. Vroeger kon je die zowel bij Vroom & Dreesmann als bij drogisterijen bij laten vullen. Het was kortom inderdaad een feest van herkenning. Rina kreeg bloemen uitgereikt als dank voor deze presentatie.

Na een korte pauze stortten we ons op een hele pittige quiz, gepresenteerd door Janny van Melle. Het was een cryptische puzzel van 32 vragen over bloemennamen. Welke bloem hoort bijvoorbeeld bij de beker van de eerste priester van het volk Israël? Welke bloem hoort bij een muziekinstrument uit Zuid-Afrika? De antwoorden zet ik er natuurlijk niet bij. Uiteindelijk kwam er een winnende ploeg uit de bus met slechts vier fouten! Het was een echte hersenbreker. Voor herhaling vatbaar Janny!

Na een drankje was het tijd voor de afsluitende buffetmaaltijd. Je kon je bord vol scheppen met hutspot, andijviestamppot veldsla met spekjes (en worst) en rijst met goulash. Crina Baas, Ingrid Jacobse, Nel Kamp, Thea Mulder, Lien Osté en Corry van Waarde waren verantwoordelijk voor het bereiden en/of serveren. Kees Simons was verantwoordelijk voor het toetje: hangop! Uit de eetlust van de aanwezige senioren was goed te af te meten dat het bijzonder smakelijk was. Hier moet ook nog even vermeld dat Corrie Reijnhoudt vier cakes had gebakken voor bij de koffie.

Na het dankwoord werd een zegen uitgesproken en ging iedereen voldaan naar huis. Nu graag dinsdag 12 december in de agenda zetten. Dan begint om 18.00 uur in de kerk van Nieuwland de kerstbijeenkomst voor 55 plussers (inloop vanaf 17.30 uur). Daar bent u van harte voor uitgenodigd.

WS

 

Voedselbank en Mattheüs

Notenoogst van eigen boom (15 kilo) voor de Voedselbank!

11 november. Dan is het Sint Maarten, de heiligendag van op 11 november* 397 in Frankrijk overleden Martinus van Tours. Die wordt nog altijd herdacht omwille van het feit dat hij de helft van zijn jas aan een bedelaar gaf. De hele jas weggeven kon niet, omdat de helft ervan Romeins staatseigendom was. Niettemin wordt zijn daad gezien in het licht

van wat er staat in vers 36 van Mattheüs 25: Ik was naakt en gij hebt mij gekleed.

In vers 35 gaat het over het voeden van mensen die honger lijden. Dus was het heel toepasselijk dat onze kerken zaterdag 11 november open stonden. Je kon er etenswaren afgeven voor de Voedselbank. Ook kleding was welkom. Die gaat naar de Kledingbank.

 

Deel van de opbrengst in Ritthem

Hierbij enkele foto’s van de actie. Wie alsnog iets wil bijdragen kan altijd nog wat storten.

Diaconie Ritthem NL60RABO0349324700

Diaconie Nieuw- en Sint Joosland NL66RABO0303852143

*Het is natuurlijk geen toeval dat de Dag van de Mantelzorg op 10 november valt. Precies één dag dus voor die van de mantelzorger uit de Middeleeuwen.

Mag ik me even voorstellen?

Bovenstaande kop was de titel van de dienst die zondag 5 november in Ritthem is gehouden door de Commissie Bijzondere Diensten. Het was een dienst in opgewekte sfeer, waaraan  mensen van alle generaties hun medewerking verleenden.

Na afloop bleek dat de opname via de gebruikelijke kanalen was mislukt. Gelukkig bleek het materiaal achteraf toch nog beschikbaar te zijn via wat er op een cassettebandje was opgenomen. De kwaliteit is door omstandigheden wisselend, maar wie nog wat van de sfeer wil proeven tijdens deze dienst kan dat alsnog doen door hier te klikken.

Orde van dienst: Psalm 71 : 1, 11 en 13. Bemoediging en groet. Zingen Psalm 139:14. Gebed. Zingen Psalm 139:10 en 11. Sketch. Lied soliste Ina Hoebeke. Hemelhoog is uw liefde. Filmpje Zacheus.  (Let op stilte in opname van ruim 1 minuut). Lezing Lucas 19: 1 t/m 10. Zingen lied 647: 1 en 2. Lezing Ps 139. Zingen lied 647: 3 en 4. Intermezzo: lied. Overdenking over Psalm 139. Zingen: Heer u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Kinderen komen terug en zingen lied. Dankgebed en voorbeden. Collecten. Zingen  Zegen.

Het druppelt regen en bezoekers op Monumentendag

Zaterdagmorgen 9 september 2017. Het is vandaag Open Monumentendag. Wanneer ik om 8 uur ontwaak hoost het buiten nog net zo hard als de 24 uur daarvoor. Je zou voor minder in je bed blijven liggen…. Om kwart voor elf ben ik toch onderweg naar de bibliotheek in Middelburg. Aan de hemel nog steeds veel wolken, maar het is droog. De buienradar meldt dat het rond 11.30 uur nog een poosje mis zal gaan, maar ik speculeer erop dat het mee zal vallen. Onderweg op Arnestein pronkt een kip met haar kuikens.  Alsof ze zegt: ,,Hebben ze dan geen mooie veren? Of staat u de kleur niet aan.” Monumentjes van de schepping, dat zijn het.

Na het bibliotheekbezoek nog even een boodschap aan de Lange Delft. Dan blijkt dat het helemaal niet meevalt. Om. 11.35 uur begint het te druppen. Het is de prelude op een nieuwe wolkbreuk. Ik duik bij de Italiaan tegenover de Gasthuiskerk binnen voor een warme espresso.

Na  2 bakjes (1,50 per stuk, zo weinig betaal je zelden) van dit heerlijke vocht drupt het buiten nog steeds. Dus ga ik maar even de Gasthuiskerk binnen. Daar zie ik diverse oude bekenden. De sfeer is er opgewekt, mede door de orgelmuziek. De kerk doet mee aan de actie Kerkproeverij: bedoeld om niet-gelovigen over de drempel te krijgen. Dat laatste lukt altijd goed in deze kerk. Dat komt natuurlijk ook door de ligging aan de Lange Delft, waar het vrijwel het hele jaar wemelt van toeristen en winkelend publiek uit de eigen omgeving.

Richard van Eenennaam

Na wat gesprekken stap ik weer op het rijwiel. Even voor Nieuwland begint het opnieuw te regenen. Ik stap even de Buiten Verwachting binnen. Vrijwillig molenaar Richard van Eenennaam heeft het wiekenkruis stilgezet toen het noodweer begon. Een logisch besluit, want je wilt er niet aan denken dat de wieken op hol slaan. Nu en dan komen er wat bezoekers naar dit Nieuwlandse Rijksmonument. Intussen knapt het weer verder op. Dus kunnen de wieken weer hun werk doen, na het losgooien van de vang.

Halverwege de middag fiets ik even naar Ritthem. Bij de kerk het spandoek met de tekst: ‘de kerk is open welkom’. Aan de kant van de dorpsstraat hangt er nog één, met het logo van Open Monumentendag.

Binnen ontvangt Nel Kodde de bezoekers, die zich ook hier maar mondjesmaat aandienen. Het was een paar weken eerder drukker. Toen kwamen er tijdens de ringrijderij op Ritthem bijna 70 mensen naar binnen. Maar Nel doet dit werk graag. Mensen ontvangen en hen vertellen over het kerkelijk leven.

Nel Kodde actief op Monumentendag

Na wat gepraat te hebben stap ik de orgelzolder op om de liederen te spelen die we zondag 10 september zullen zingen, wanneer dominee Jacolien de Lange uit Kamperland voorgaat. Het is een mooie liturgie, met als startlied Psalm 84 : 1 en 2: ,,Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer, het huis waar Gij uw naam en eer, hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom.”

Het blijft een prachtig intochtslied voor een zondagse kerkdienst. En juist ook mooi om op deze zaterdag te laten klinken. Intussen ontvangt Nel diverse bezoekers. Onder hen een echtpaar uit Friesland, dat in Oostkapelle vakantie viert. Er komen ook mensen uit Vlissingen de drempel over stappen. Zij hadden deze kerk ook nog nooit van binnen gezien.

Als het weer stil is geworden zingen Nel en ik nog een duet, met orgelbegeleiding, namelijk Lied 416 (Ga met God). Het klinkt mooi in deze serene middeleeuwse ruimte, waar het zonlicht vriendelijk door de ramen speelt.

WS

 

 

Een hartverwarmende ontmoeting

We beleefden als gemeenten op zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017 een hele fijne ontmoeting met leden van de Protestantse gemeente van Roeselare. Zij kwamen met onze oud-predikant Elly Bouman naar Walcheren en werden ondergebracht in gastgezinnen.

De Vlamingen kwamen met twee busjes deze kant op. Hoewel de chauffeurs verschillende routes reden kwamen ze wonderlijk genoeg op hetzelfde tijdstip aan bij de tolpoortjes in Borssele.

Na ontvangst op het erf van de boerderij van Piet en Marjolein de Visser aan de Binnendijk 5 gingen de Vlamingen naar de gastgezinnen. Vervolgens bezocht een deel het Polderhuis in Westkapelle, terwijl de rest aan het wandelen sloeg in De Manteling en op het strand. Ook de boulevard werd aangedaan en tot slot de kerk in Ritthem.

Daarna was het opnieuw verzamelen geblazen op boerderij De Visser. Behalve de Vlaamse gasten en de mensen die hen ontvingen, voegden zich nu ook tientallen gemeenteleden bij het gezelschap.

Na gebed was het smullen geblazen tijdens de barbecue. Het was goed van eten en drinken. Daar komt bij dat er heel veel met elkaar werd gesproken. De foto’s verhalen in welke sfeer dat ging.

De volgende morgen was het verzamelen geblazen in de kerk van Nieuwland. De 110 vellen liederen die Elly Bouman bij zich had waren niet genoeg om iedereen te voorzien. Dus deden mensen het samen met één exemplaar. Samen delen is vermenigvuldigen, oftewel de basis van christelijk rekenen.

Nadat er stoelen waren bijgezet, zowel naar achteren toe als ook in de gangpaden begon de kerkdienst. Na het aansteken van de Paaskaars las ouderling Corry van Waarde een gevoelvol gedicht voor over de binnenkomst in het Huis van de Heer.

Na stil gebed zette Tim Bouwsma een prachtig voorspel in van Psalm 33. Weldra zongen we daarvan massaal de verzen 1 en 2.

Dominee Bouman hield een preek over Jeremia 23, de verzen 33-40. Die boetrede van de profeet stond op het leesrooster. Elly bekende dat ze had overwogen om een op het eerste gezicht vrolijker thema te kiezen. Dat had zij, en zo kenden veel gemeenteleden haar ook weer terug als oud-predikant, natuurlijk toch niet gedaan…

Ja, je kunt iedereen naar de mond praten, zoals ook in Jeremia’s tijd valse profeten dat deden, terwijl er van alles mis ging in Israël. Jeremia verzuchtte: ,,Overal is ontrouw, heel het land zucht onder de vloek, verdroogd is het groen in de woestijn, Ieder vliegt af op het kwaad en vindt zijn kracht in onrecht.’

Elly in reactie daarop: ,,Dat zijn woorden die een diepe nood uitdrukken. Waar zeker en vast ook vandaag mensen zich in herkennen. Zulke woorden raken je als je de echte verbondenheid mist. Als er geen liefde meer is en ieder zijn eigen belangen nastreeft”, aldus de dominee. Zij trok paralellen tussen het Israël van toen met het Europa van nu. En ook tussen dingen die misgaan en het niet rekenen met God.

Dan is het juist een troost dat er van die onheilsprofeten als Jeremia opstaan. Want is hun optreden nu juist niet een bewijs van Gods bemoeienis met deze wereld. Hij laat die profeten waarschuwen, keer terug tot mij en het zal je wel gaan!

Elly besloot haar preek met deze oproep: ,, God heeft het eerste Woord en Zijn roep wordt nog gehoord. Nog altijd, in België en in Nederland, in Roeselare en in Nieuwland en Ritthem En… overal in de wereld, in het verborgene of in het openbaar…

God heeft het eerste Woord en Hij heeft het laatste Woord.Hij spreekt niet alleen het eerste maar ook het laatste Woord over ons leven. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde…

Over de invloed van woorden gesproken, mensenwoorden hebben grote invloed in ons leven, maar dit Woord, Gods Woord gaat alle menselijke woorden te boven. Dit Woord is van het zijnde, van heel ons bestaan, oorsprong en doel en zin. Dit Woord is een bron van oneindige genade!

Laat dit Woord het eerste zijn in je leven, dan zal het ook het Laatste zijn! Amen.”

Na de dienst duurde het wel even voor Elly iedereen de hand had geschud, want er was veel stof tot praten. Ondertussen was de bar al open en gingen mensen aan de koffie en thee. Iedereen sprak ook nu met elkaar. Dat alles in een goede sfeer. In de sfeer van het goed hebben met elkaar, wie je ook bent. Samen gemeente zijn, dat was het, ook over de grenzen heen.

De ontmoeting werd afgesloten met een broodmaaltijd. Elly sloot deze af met een dankwoord en zo kwam er een einde aan een ontmoeting die we ons nog lang zullen heugen.

 

 

Eendrachtig zingen tot Gods eer

Veel mensen kwamen zaterdag 2 september de kerkdrempel over tijdens het dorpsfeest. Ze konden elkaar ontmoeten onder het genot van koffie of thee, boeken kopen ten bate van de zending in Pakistan (ZWo-project Protestantse kerken Walcheren) en/of de beelden bekijken  van Nieuwland 2016-2017.

’s Middags was de kerk goed gevuld tijdens de 13 e aflevering van Nieuwland Zingt. Organist Tim Bouwsma wist de zanglustigen met zijn enthousiasmerende spel letterlijk tot grote hoogten te brengen, namelijk tot de hoge f! De samenzang werd afgewisseld met bijdragen van Gemengd koor De Levensbron uit Goes onder leiding van Rembrandt Minderhoud en verbindende teksten.

De eerste bezoekers van de samenzang zitten aan de koffie, terwijl boven Tim Bouwsma overlegt met de pianiste van het koor. Rechts de boekenmarkt

Het programma was gekoppeld aan het thema Soli Deo Gloria (Alleen God de eer). Dat had dan weer alles te maken met het Lutherjaar, oftewel de herdenking van 500 jaar Reformatie. De liederen hadden dan ook betrekking op de vijf Sola’s. Behalve Soli Deo Gloria zijn dat: Sola Fide (alleen door geloof), Sola Scriptura (alleen door de Schrift), Sola Gratia (alleen door genade) en Solus Christus (alleen door Christus).

Uit welke hoeken komen nou mensen af op zo’n thematisch zanguur? Dat is heel verrassend. Ze komen uit de volle breedte van de kerken. Vertegenwoordigd waren Baptistengemeente, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Hersteld Hervormde Kerk, PKN Gereformeerd, PKN Hervormd, PKN zonder toevoegsel en Rooms Katholieke Kerk. Je kunt met recht zeggen: een oecumenisch gekleurd gezelschap. Anders gezegd: zij waren allen eendrachtig bijeen om God de lof te zingen. Dat is iets om heel blij van de worden.

En passant nog even vermelden dat de collecte 211,40 euro opbracht voor de kerk en dat daar nog 50 euro aan giften bij kwam.

WS

Klik hier voor meer informatie over boekenmarkt