Adrie gaat en Arco komt

Na vele, vele jaren dienstbaarheid in het ambt is Adrie Janse niet meer herkiesbaar als lid van de kerkenraad van Nieuw- en Sint Joosland. Groot is onze dank voor de jarenlange en zeer betrokken inzet van Adrie voor onze kerkelijke gemeenschap. Adrie was en is een stabiele factor in onze kerkelijke gemeenschap, het diaconale-dienen is een manier van leven van Adrie. Veel dank, Adrie !

Dankbaar zijn we ook dat Arco Jacobse zijn verkiezing tot het ambt van diaken heeft mogen aanvaarden. We kennen zijn inzet van de eerdere ambtsvervulling, we zijn als gemeente erg blij dat hij zijn talenten en gaven opnieuw in wilt zetten als diaken. Van harte wensen we Arco ook daarin Gods zegen.

In de eredienst van 10 maart zal de bevestiging en het afscheid plaats vinden.

Bezwaren tegen benoeming van de diaken Arco Jacobse moeten voor donderdag 7 maart 2019 schriftelijk en ondertekend zijn ingediend bij de scriba (Quarleshavenstraat 19, 4339BW Nieuw- en Sint Joosland)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.