Agenda

Agenda
maandag 28 oktober 19.00-20.00  uur: kerkgebed, consistorie Nieuwland
Vrijdag      1 november  Kinderclub Happy Day         Kerk Nieuwland 15.30-17.00 uur
Dinsdag  5   november  inloopmorgen  consistorie Ritthem      10.00-11.30 uur
Woensdag 6 november  inloopmorgen  consistorie Nieuwland 10.00-11.30 uur
Woensdag 6 november  Gemeente Groei Groep bij fam De Haan Korteweg 3 14.00-16.00 uur
Maandag   11 november  kerkgebed        consistorie Nieuwland  20.00-21.00 uur
Zondag 17 november 18.00 uur Night of Worship Kerk Nieuwland
Maandag   26 november  kerkgebed        consistorie Nieuwland  20.00-21.00 uur

 

 

Chr. vrouwenclub Ritthem

Op donderdag  31 oktober hopen we als vrouwenclub weer onze maandelijkse  bijeenkomst  te houden om  19.30 uur in de consistorie.

Op deze avond komt  Dhr. Kaljouw  ons e.e.a. vertellen over schapen en zijn werk als schaapherder.

We hopen dat dit voor ons een leerzame en fijne avond wordt.

We nodigen  iedereen van harte uit om deze avond mee te maken.

Het bestuur.

Gemeente-Groei-Groep

In de maand november komen we, wegens omstandigheden, op de 1e woensdag van de maand bij elkaar, namelijk op 6 november a.s. om 14.00 uur op de Korteweg 3, in Nieuwland. Omdat we elkaar ná onze vakanties veel te vertellen hadden over onze vakantie-ervaringen en we onze dankbaarheid ook mochten uiten op de 1e seizoensbijeenkomst hopen we op 6 november hoofdstuk 14, blz.103 verder samen te bespreken. “De goede herder en de oudsten” n.a.v. 1 Petr.5:1-7 uit het boekje: De hoop die in ons leeft”

Groet van Nol en Margreet

De 55+ middag

De 55+ middag wordt dit najaar gehouden op vrijdag 8 november in de kerk van Nieuwland. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en eindigt om 19.00 uur na een gezamenlijke maaltijd.

Voor Ritthem kunt u zich opgeven bij Kees Simons, tel: 0118-466465 en voor Nieuwland bij Corry van Waarde, tel: 0118-602602.
Vanaf 20 oktober. ligt er in de kerk een intekenlijst.

We hopen op een gezellige middag en kijken naar jullie uit.

Namens de vrijwilligers van het 55+ Team.

Corry van Waarde.