Agenda

In het zomerseizoen zijn er geen speciale agendapunten.

Wat wel altijd doorgaat is het kerkgebed. Dit wordt op de volgende maandagen gehouden:
24 juni, 8 en 22 juli en 5 en 19 augustus
steeds van 19.00-20.00 uur in de consistorie van de kerk in Nieuwland