Bijzondere dienst

Beste gemeenteleden

Op zondag 8 maart zal er weer een dienst worden gehouden die is georganiseerd door de Commissie Bijzondere Diensten plaatsvinden, ditmaal in Ritthem. Deze zondag is de tweede in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus en gezamenlijk toeleven naar Pasen. Alle zondagen in de Veertigdagentijd hebben een specifieke naam, zo ook deze tweede zondag: zondag Reminiscere, wat Latijn is voor “Gedenk uw Barmhartigheden”. Deze woorden, die terugkomen in psalm 25, hebben wij als thema voor deze dienst gekozen. Het belooft een inspirerende dienst te worden voor alle generaties. We hopen velen van u te mogen ontmoeten.

Hartelijke groet, De Commissie Bijzondere Diensten

Reacties plaatsen is niet mogelijk.