Collectes diaconie

 Van de gezamenlijke diaconie

Collecte KIA 14 februari 2021: Ethiopiё
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië stelnt Kerk in Actie de kwetsbaarste inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld te verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.


Collecte 21 februari – stichting splinter

Splinter komt op voor en behartigt de belangen van mensen met een minimuminkomen in de provincie Zeeland. Zij pleit voor de erkenning van armoede en sociale uitsluiting als maatschappelijk probleem én voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een Zeeuws bredeaanpak hiervan c.q. ondersteuning van mensen met een minimuminkomen in de provincie Zeeland.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.