Diaconie

Collecten december 2017/januari 2018

Collecte 24 december – kinderen in de knel

De kinderen in Syrie groeien al 6 jaar op met dagelijkse angst voor geweld of zijn hiervoor al gevlucht. Sommigen hebben zelfs nooit vrede gekend. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten.

Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten vluchtelingenkinderen in Syrie met onderwijs. Ze geeft bijles, helpt met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten en ondersteunt met traumaverwerking. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte!

Collecte 28 januari – Kerk in Actie

Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerk zijn.

Jaarproject voor 2018

De beide diaconieën ondersteunen in 2018 het Walcherse project Sta op Zorg. Daarvoor wordt in de loop van het jaar gecollecteerd. Hierbij alvast wat informatie over het nieuwe diaconale project.

Sta Op Zorg biedt hulp aan mensen met verslavingsproblemen en aan mensen zonder verslavingsproblemen. Ook voor ouders, verzorgers en partners die deze problematiek van dichtbij meemaken bieden wij hulp. Wij geven hen adviezen en ondersteunen hen met de problemen die ze zelf ondervinden.  Daarnaast biedt Sta Op Zorg ook hulp aan mensen zonder verslavingsproblemen, op het gebied van angst, depressie, persoonlijkheid en psychotrauma. De hulp van Sta Op Zorg wordt op maat gemaakt en is gericht om tot een goede genezing en herstel te komen.

Hulp van Sta Op Zorg bestaat uit ambulante behandeling en/of nazorg. Zo wordt er bijvoorbeeld elke woensdagavond bij Sta Op Zorg de Stay Clean gehouden. Ook biedt Sta Op Zorg de mogelijkheid om een intake te doen voor een opname bij De Hoop ggz in Dordrecht.  Onze straathoekwerkers die ook werkzaam zijn in het inloophuis gaan een aantal keer per week de straat op om daar hulp te bieden. Het inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam zijn, psychosociale en/of verslavingsproblemen hebben. Het inloophuis is gevestigd in Vlissingen aan de Badhuisstraat nummer 60. Het is op de maandag en vrijdag geopend van 10.30-15.30 uur. We bieden de gasten koffie, thee, maaltijd en een luisterend oor. De maaltijd wordt verstrekt tussen 12.00-13.00 uur.

“Beter voorkomen dan genezen”, is het gezegde. Sta Op Zorg biedt daarom preventie en voorlichting aan om zo verslaving te voorkomen. Wil je meer weten over ons? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Stichting Sta Op Zorg Badhuisstraat 28 4381 LS Vlissingen