Diaconie

Collecte 4 november – Sta op Zorg
Depressie, angsten, verslavingen… Het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen. Sta op zorg biedt hulp, zowel bij milde als bij ernstige problematiek. Als het gaat om psychische problemen of verslavingsproblemen, of een combinatie van beiden.

Collecte 11 november- Kerk in Actie
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot.
Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen. Ook is er de mogelijkheid voor begeleiding bij zelfstandig wonen en een vrijwillig maatje.
Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten – werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.
Helpt u mee om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap? Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland.

Collecte 18 november – Herberg
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden. In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding bieden ze liefdevolle aandacht. Er is een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem.

Collecte 25 november –  Amecet Stichting de Figurant
Deze zondag collecteren we in Ritthem voor ons vorige gezamenlijke project. Het runnen van Amecet is voor kinderen die veelal aids hebben en als wees binnen gebracht worden. Ze verblijven daar een poosje en gaan daarna wanneer ze stabiel zijn vaak terug naar de familie. Een project dat ook loopt is:
Oma´s voor oma´s …een project waar de oma´s die de kinderen verzorgen worden gesteund door Nederlandse oma´s. de steun kan bestaan uit het land laten bewerken, een geit, zaaigoed, etc.
In Nieuwland wordt gecollecteerd voor eigen gebruik.

Jaarproject voor 2018

De beide diaconieën ondersteunen in 2018 het Walcherse project Sta op Zorg. Daarvoor wordt in de loop van het jaar gecollecteerd. Hierbij alvast wat informatie over het nieuwe diaconale project.

Sta Op Zorg biedt hulp aan mensen met verslavingsproblemen en aan mensen zonder verslavingsproblemen. Ook voor ouders, verzorgers en partners die deze problematiek van dichtbij meemaken bieden wij hulp. Wij geven hen adviezen en ondersteunen hen met de problemen die ze zelf ondervinden.  Daarnaast biedt Sta Op Zorg ook hulp aan mensen zonder verslavingsproblemen, op het gebied van angst, depressie, persoonlijkheid en psychotrauma. De hulp van Sta Op Zorg wordt op maat gemaakt en is gericht om tot een goede genezing en herstel te komen.

Hulp van Sta Op Zorg bestaat uit ambulante behandeling en/of nazorg. Zo wordt er bijvoorbeeld elke woensdagavond bij Sta Op Zorg de Stay Clean gehouden. Ook biedt Sta Op Zorg de mogelijkheid om een intake te doen voor een opname bij De Hoop ggz in Dordrecht.  Onze straathoekwerkers die ook werkzaam zijn in het inloophuis gaan een aantal keer per week de straat op om daar hulp te bieden. Het inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam zijn, psychosociale en/of verslavingsproblemen hebben. Het inloophuis is gevestigd in Vlissingen aan de Badhuisstraat nummer 60. Het is op de maandag en vrijdag geopend van 10.30-15.30 uur. We bieden de gasten koffie, thee, maaltijd en een luisterend oor. De maaltijd wordt verstrekt tussen 12.00-13.00 uur.

“Beter voorkomen dan genezen”, is het gezegde. Sta Op Zorg biedt daarom preventie en voorlichting aan om zo verslaving te voorkomen. Wil je meer weten over ons? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Stichting Sta Op Zorg Badhuisstraat 28 4381 LS Vlissingen