Diaconie

Collecte op zondag 8 Juli Zending project Walcheren

Steeds meer Zeeuwse kerken zetten zich in voor christenen in Pakistan. Bijzonder! Zeker met oog op de geschiedenis. In 1953 zamelden de inwoners van de Pakistaanse havenstad Karachi geld in voor de watersnoodramp in Zeeland. Ongeveer 65 jaar later doen meer dan 57 Zeeuwse kerken iets terug. Samen met Kerk in Actie halen de Zeeuwen geld op voor Pakistan.

“Help them, join the Holland Evening”

Deze tekst prijkte maart 1953 op een dia in bioscopen in Karachi. In de Pakistaanse havenstad werd op dat moment geld ingezameld voor de watersnoodramp, nu 65 jaar geleden. Dat blijkt uit een unieke Pakistaanse dia in het archief van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Net als veel andere landen bood ook Pakistan hulp aan dorpen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant na de watersnoodramp.

Ongeveer 65 jaar later doen Zeeuwse kerken iets terug. Veel protestantse gemeenten steunen, via Kerk in Actie, drie projecten in Pakistan. Dit doen zij onder de naam “Zeeland voor Pakistan”, gedurende 2018 en 2019. De vier classes in Zeeland (Walcheren, Goes, Zeeuws-Vlaanderen en Zierikzee) kozen om Pakistan gezamenlijk als classes te steunen.

Collecte 15 juli – Hospice de Casembroothuis Middelburg

Het Sint Jans Hospice de Casembroot is een warm en gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Hier wordt 24 uur per dag, high-care zorg geboden door een hecht team van gespecialiseerde verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. Met het behalen van het Keurmerk Palliatieve Zorg behoren ze tot de Associatie Hospicezorg Nederland.

Collecte 29 juli – Roosevelthuis Doorn

Op landgoed Hydepark in Doorn staat het zorghotel en conferentiecentrum Nieuw Hydepark. Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland én Het Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben. Er zijn 83 kamers in één gebouw voor mensen met een beperking, mantelzorgers en toerusting van de christelijke gemeenten in het land. Daarvan zijn 56 kamers aangepast voor zorgvakanties.

Collecte 12 augustus – Kerk in Actie – Kameroen (Afrika).

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuisgehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Ze krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen.

Collecte op 19 augustus- Noodfonds Middelburg

De diaconieën van vrijwel alle kerkelijke gezindten in Middelburg proberen hun taak om hulp te bieden waar geen andere hulp meer is, Waar te maken door gezamenlijke financiën bijeen te brengen en daar te brengen waar nodig is. Op dit fonds kunnen mensen uit de gemeente Middelburg een beroep doen die in nood verkeren. Er wordt financiële steun verleend variërend van € 10,00 tot € 500,00. Het gaat om snelle hulp en voor iedereen. Dus mensen die niet aan de kerk verbonden zijn krijgen ook hulp.

Jaarproject voor 2018

De beide diaconieën ondersteunen in 2018 het Walcherse project Sta op Zorg. Daarvoor wordt in de loop van het jaar gecollecteerd. Hierbij alvast wat informatie over het nieuwe diaconale project.

Sta Op Zorg biedt hulp aan mensen met verslavingsproblemen en aan mensen zonder verslavingsproblemen. Ook voor ouders, verzorgers en partners die deze problematiek van dichtbij meemaken bieden wij hulp. Wij geven hen adviezen en ondersteunen hen met de problemen die ze zelf ondervinden.  Daarnaast biedt Sta Op Zorg ook hulp aan mensen zonder verslavingsproblemen, op het gebied van angst, depressie, persoonlijkheid en psychotrauma. De hulp van Sta Op Zorg wordt op maat gemaakt en is gericht om tot een goede genezing en herstel te komen.

Hulp van Sta Op Zorg bestaat uit ambulante behandeling en/of nazorg. Zo wordt er bijvoorbeeld elke woensdagavond bij Sta Op Zorg de Stay Clean gehouden. Ook biedt Sta Op Zorg de mogelijkheid om een intake te doen voor een opname bij De Hoop ggz in Dordrecht.  Onze straathoekwerkers die ook werkzaam zijn in het inloophuis gaan een aantal keer per week de straat op om daar hulp te bieden. Het inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam zijn, psychosociale en/of verslavingsproblemen hebben. Het inloophuis is gevestigd in Vlissingen aan de Badhuisstraat nummer 60. Het is op de maandag en vrijdag geopend van 10.30-15.30 uur. We bieden de gasten koffie, thee, maaltijd en een luisterend oor. De maaltijd wordt verstrekt tussen 12.00-13.00 uur.

“Beter voorkomen dan genezen”, is het gezegde. Sta Op Zorg biedt daarom preventie en voorlichting aan om zo verslaving te voorkomen. Wil je meer weten over ons? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Stichting Sta Op Zorg Badhuisstraat 28 4381 LS Vlissingen