Diaconie

Collecte 9 september Sta op Zorg

De collecte deze zondag is bestemd voor ons gezamenlijk project. Sta Op Zorg biedt christelijke hulpverlening aan mensen met verslavingsproblemen. Daarnaast wordt ook hulp geboden aan mensen met angst- of stemmingsklachten, trauma of persoonlijkheidsproblematiek. Sta Op Zorg helpt door middel van ambulante individuele gesprekken, groepsbehandeling of toeleiding naar klinische opname. Naast behandeling bieden ze straathoekwerk en is er een inloophuis.

Generaties voor vrede

Op de 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

Jaarproject voor 2018

De beide diaconieën ondersteunen in 2018 het Walcherse project Sta op Zorg. Daarvoor wordt in de loop van het jaar gecollecteerd. Hierbij alvast wat informatie over het nieuwe diaconale project.

Sta Op Zorg biedt hulp aan mensen met verslavingsproblemen en aan mensen zonder verslavingsproblemen. Ook voor ouders, verzorgers en partners die deze problematiek van dichtbij meemaken bieden wij hulp. Wij geven hen adviezen en ondersteunen hen met de problemen die ze zelf ondervinden.  Daarnaast biedt Sta Op Zorg ook hulp aan mensen zonder verslavingsproblemen, op het gebied van angst, depressie, persoonlijkheid en psychotrauma. De hulp van Sta Op Zorg wordt op maat gemaakt en is gericht om tot een goede genezing en herstel te komen.

Hulp van Sta Op Zorg bestaat uit ambulante behandeling en/of nazorg. Zo wordt er bijvoorbeeld elke woensdagavond bij Sta Op Zorg de Stay Clean gehouden. Ook biedt Sta Op Zorg de mogelijkheid om een intake te doen voor een opname bij De Hoop ggz in Dordrecht.  Onze straathoekwerkers die ook werkzaam zijn in het inloophuis gaan een aantal keer per week de straat op om daar hulp te bieden. Het inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam zijn, psychosociale en/of verslavingsproblemen hebben. Het inloophuis is gevestigd in Vlissingen aan de Badhuisstraat nummer 60. Het is op de maandag en vrijdag geopend van 10.30-15.30 uur. We bieden de gasten koffie, thee, maaltijd en een luisterend oor. De maaltijd wordt verstrekt tussen 12.00-13.00 uur.

“Beter voorkomen dan genezen”, is het gezegde. Sta Op Zorg biedt daarom preventie en voorlichting aan om zo verslaving te voorkomen. Wil je meer weten over ons? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Stichting Sta Op Zorg Badhuisstraat 28 4381 LS Vlissingen