Dienst 10 januari

Liturgie voor de dienst van zondag 10 januari in Ritthem. Voorganger is dominee Luuk Deventer uit Kapelle.

Orgelspel
Welkom/ mededelingen
Aanvangspsalm 62: 1, 4, 5
Stil gebed
Votum en groet
Kyriëgebed
Gezang 704: 1

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift
Lezing: Jesaja 60: 1-6 (NBG, 1951)
Gezang 522: 1, 5
Lezing: Mt 3: 13-17 (NBG, 1951) 
Gezang 526: 1, 2

Prediking       aansluitend Gezongen geloofsbelijdenis 340b

Voor- en dankgebed
Slotgezang 653: 1, 4, 7

Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.