Dienst 14 februariDe liturgie van de dienst van zondag 14 februari in de kerk van Nieuwland waarin voorgaat dominee Dirk ter Horst uit Hellevoetsluis luidt als volgt:
Welkom en mededelingen

Voorbereiden
Aansteken van de OPaaskaars door ouderling van dienst
Stil gebed
Aanvangslied:  Op U vertrouw ik…  Psalm 31 : 1 en 6
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
Glorialied: Alle eer en alle glorie Lied 305

Dienst van het Woord
Gebed
Moment met de kinderen
Lezen OT:        2 Koningen 5:1-3, 9-11 en 14-15a
We luisteren naar:  Het water van … Lied 350 : 1, 3 en 6
Lezen NT:        Marcus 1:40-45
We luisteren naar: Iedereen zoekt U  Lied 837

Verkondiging
We luisteren naar:                 Op U alleen, mijn licht…                     Lied 939

Dienst van het antwoord
Danken en voorbeden
Stilte en Onze Vader

Slotlied: God, schenk ons de kracht… Lied 418 : 1, 2 en 3
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.