Dienst 17 januari

De liturgie van de eredienst op 17 januari 2021 in de kerk van  Nieuw- en Sint Joosland is als volgt:

Bruiloft Kana. M. de Voos Antwerpen 1597

VOORBEREIDEN
Intocht –  Woord van welkom
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied: “Zing een nieuw lied, alle landen” (NLB 96a; coupletten door voorganger, refrein door zangers)
Votum en Groet
Gebed van de zondag
Lezing Leefregel/Toerusting: Romeinen 4, 19-25
Zingen Glorialied: “Van ’t vroeglicht van de dageraad” (NLB 516 : 1, 3, 4 en 5)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de geest bij het openen der schrift.
Lezing I: Jesaja 62 : 1-5
Kort orgelspel
Lezing II: Johannes 2 : 1-11
Preek
Orgel

DIENST VAN HET ANTWOORD
Zingen “Hij die de blinden weer liet zien” (NLB 534, alle coupletten)
Dankgebed en Voorbeden Stil Gebed Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied NLB “Wees stil en weet: ik ben uw God” (NLB 87, alle coupletten)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.