Dienst 24-1

Dominee Jacolien de Lange uit Kamperland hoopt zondag 24 januari voor te gaan tijdens de dienst vanuit de kerk in Ritthem. De liturgie is als volgt:
Welkom – ouderling Kees Simons
Aanvangslied: Ps. 150: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied: Lied 221: 1 + 2 – Zo vriendelijk en veilig als het licht
Gebed
Genadewoord: Lied 910: 1 en 2 – Soms groet een licht van vreugde

Leefregel: Marcus 12: 29-31
Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

Als gebed bij de opening van het woord, bidden wij het volgende lied:
Lied:           Lied 314: 1 en 2 – Here Jezus, om Uw Woord
Lezing:       Psalm 42 + 43  
Lied: Psalm 42: 1 + Psalm 43:3 – evenals een moede hinde/ O Here God kom…

Preek: “Zend Uw licht en Uw waarheid”
Meditatief orgelspel
Lied: Lied 512: 1, 2 en 7 – O Jezus, hoe vertrouwd en goed…

Pastorale mededelingen:
Dankgebed en voorbede. Stil gebed. Onze Vader
Slotlied: Psalm 92: 1, 2 en 7 – Waarlijk, dit is rechtvaardig
Zegen       

Reacties plaatsen is niet mogelijk.