Dienst 27-12


Hieronder de liturgie voor de dienst van  zondag 27 december in Ritthem waarin voorgaat dominee Jacolien de Lange uit Kamperland

Orgelspel
Welkom – door ouderting van dienst

Zingen:                  Lied 478: 1 en 4   
Stil gebed

Bemoediging en groet

Bijbeltekst:        Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam             Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Zingen:                  Lied 158a: 1 en 3 – Lofzang van Zacharia

Gebed

Schriftlezing:        Micha 5:1-4a

Zingen:                  Psalm 98: 1 en 3

Schriftlezing:        Matteüs 1:18-25

Zingen:                  Lied 476: 1 en 4 – Nu zijt wellekome…

Preek :                   “te klein om te noemen”

Zingen:                  Lied 503: 1, 3 en 4 – Wij staan aan Uw kribbe

Pastorale Mededelingen Dankgebed en voorbeden

Slotlied:                Lied 487: 1 en 3 – Eer zij God in onze dagen!

Zegen:

Reacties plaatsen is niet mogelijk.