Dienst 29-11

Liturgie eredienst 29 november (eerste advenstzondag) )in de kerk van Ritthem. Voorganger: Ds. Pascal Handschin. Klik hier om de dienst rechtstreeks of achteraf te zien.
VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Aanvangslied “Op U, mijn Heiland blijf ik hopen” NLB 442|
Inleiding en couplet Orgel
Coupletten 1-2 gesproken
Couplet orgel
Stil Gebed
Votum en Vredewens

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Licht in onze ogen” NLB 463
Coupletten 1,5,6 gesproken
Inleiding en couplet orgel
Kyriegebed
Glorialied “Glorie aan God in de hoge” NLB 307
Gespeeld door orgel, canon

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Psalm 85
Orgel
Lezing II: Marcus 13, 24-37
Preek
Orgel

Afscheid en Herbevestiging kerkenraadsleden
Afscheid van Nel Kamp als Diaken
Orgel “Heer, stuur zelf het schip der kerk” NLB 965
Inleiding en couplet  Presentatie en Herbevestiging van Corry van Waarde, Jan Zwemer en Willem Staat als ouderlingen.
Zingen “Heer, stuur zelf het schip der kerk” NLB 965
Coupletten 1-3 gesproken
Couplet Orgel

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader
Kinderen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “God zal je hoeden” NLB 426
Gespeeld door orgel
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.