Dienst 3-1

Liturgie voor zondag 3 januari 2021 Epifanie, in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. Voorganger is dominee Vroukje Dees-Hinten uit Westdorpe.

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Openingslied: Psalm 72 : 1 en 2
Bemoediging en drempelgebed
Psalm 72 : 3
Kyriegebed
Glorialied: 506:1,2 en 4 Wij trekken in een lange stoet
Gebed bij het openen van de bijbel en het gebed om de Heilige Geest
Lezing: Jes 52 : 1-9 (lector)
Lied: 749 : 1 en 2 Waak op zo klinkt het luide
Lezing: Mat 2 : 1-23 (di Dees-Hinten en De Haan)
Lied: 503 Wij staan aan een kribbe
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: 468 prijs de Heer die herders prijzen
Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
Lied: 518:1 en 3 Hoe helder staat
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.