Dienst 4 oktober

De liturgie van de dienst op 4 oktober in Ritthem, waarin voorging onze oud-predikant Harold Oechies uit Bilthoven is als volgt:
Welkom, mededelingen en aansteken Paaskaars. Lied 511: 5, 6, 7
Stil gebed. Votum en groet .Kyriegebed. Glorialied 643: 1, 5, 7. Gebed
Schriftlezing Exodus 3: 7-11. Overweging. Lied 905: 1, 3, 4. Dank en voorbede. Stil gebed. Onze Vader. Lied 416: 1, 2, 4. Zegen.
Klik hier om de dienst te beluisteren

Reacties plaatsen is niet mogelijk.