Dienst zondag 21 februari


Hieronder de liturgie van de dienst van zondag 21 december in de kerk van Ritthem waarin hoopt voor te gaan ons gemeentelid  dominee Bouke de Haan.
Het is de eerste zondag van de 40-dagen-tijd. A.h.w. met Jezus 40 dgn. in de woestijn. De liturgische kleur is paars, de kleur van ingetogenheid, bezinning en boetedoening of schuldbelijdenis.
De naam van deze zondag is “Invocabit”, naar Ps. 91 “… Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,”  
 
Mededelingen – paaskaars
Ps. 91:1 en 7 “Heil hem wien God een plaats bereid …”

Ogenblik van stil gebed
Bemoediging en groet
Ps. 91:5,6 “Maar gij moogt schuilen bij de Heer Hij gaf zijn engelen bevel .”

Schuldbelijdenisgebed
Ps. 25:5 “Louter goedheid zijn zijn wegen . Wil mij al wat ik misdeed vergeven. ”
Woord van vergeving
Ps. 25:4 “God is goed, Hij is waarachtig”
De 10 geboden
Lied 540:1,2 “Het waren 10 geboden …”

Gebed bij de Schriften
Woord voor de kinderen
O.T.-lezing: Jes. 52:7-10 door de lector
Lied 47:1 “Volken, wees verheugd, prijs ‘s Heren koningschap.”
Evangelielezing: Mark. 1:12-15 (volgens rooster)
Lied 539 (alle 5) “Jezus, diep in de woestijn.”
Preek
Lied 540:3 t/m 10 “En vier maal tien is veertig” (een lied dat aan de hand van het getal 40 lijnen door de bijbel laat zien.)

Gedenken van overledenen
Lied 961 “Niemand leeft voor zichzelf.”
Dienst van de gebeden

Collectedoel en banknummer in beeld brengen
Lied 705:3,4 “Ere aan de Heer der engelen.”
Zegen
Orgelspel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.