Diensten Advent en Kerstmis

Inleiding in de diensten van de Advents- en kersttijd.
“Zijt Gij waarop de wereld wacht, of wachten wij een ander?”

Zo begint in ons Liedboek Gezang 446. Dat is natuurlijk een verwijzing naar de woorden uit het Matteüs-evangelie wanneer Johannes de Doper vanuit zijn gevangenis leerlingen naar Jezus toe stuurt om hem precies dat te vragen: Bent U het, degene die wij verwachten? Of bent U ook maar een van al die andere profeten die de komst van het nieuwe koninkrijk verkondigen?
Er klinkt verwachting in deze woorden, het verlangen naar verandering, naar redding. Maar het is tegelijkertijd ook een bijna bange vraag. Bent U het echt? Of wordt onze hoop weer teleurgesteld en moeten wij nog langer wachten.
In een jaar dat voor ons allen op ongekende manier is verlopen gaan wij samen de adventstijd in. Een tijd van verwachting, een tijd van uitzien. Dit jaar zeker in dubbele zin. Wij zien niet alleen uit naar de komst van Christus maar ook naar andere tijden. Tijden waarin weer meer mogelijk is, waarin we elkaar eindelijk weer kunnen opzoeken, waarin we eindelijk weer met elkaar kerk kunnen zijn zoals het hoort.
In de diensten in de adventstijd gaan wij hierover samen nadenken: Waarop wachten wij, en wat zal ons de redding brengen? Een jaar geleden hebben wij steeds uit de profetie en uit de Paulusbrieven gelezen. Ook dit jaar lezen wij steeds in een tweeluik. Dit jaar gaan op elke zondag een lezing uit een Psalm en een lezing uit het evangelie met elkaar in gesprek.
Op zondag 29 november is het eerste advent en starten we met elkaar in een nieuw kerkelijk jaar. De dienst begint in Ritthem om 10 uur. Aan het begin van het nieuwe kerkelijk Jaar worden drie ambtsdragers uit Nieuwland herbevestigd en nemen wij afscheid van Nel Kamp, die heeft besloten om zich niet meer verkiesbaar te stellen na afloop van haar ambtsperiode. De lezingen zijn Psalm 85 en Marcus 13: 24-37.
Op de tweede adventszondag, zondag 6 december, vieren wij het Heilig Avondmaal. De dienst vindt plaats in Nieuwland, om 10 uur. De lezingen zijn Psalm 80 en Johannes 1: 19-28.
Op Zondag 13 december, de derde adventszondag, is de dienst in Ritthem, om 10 uur. De lezingen zijn Psalm 126 en Johannes 3: 22-30.
Wij sluiten de adventstijd af met de dienst op zondag 20 december, om 10 uur in Nieuwland. De lezingen zijn Psalm 132 en Lucas 1: 26-38.
Tot mijn grote spijt is het dit jaar niet mogelijk om de diensten rond Kerst op de manier te vieren zoals we gewend zijn. Er zal op de avond van 24 december geen kerstnachtdienst zijn in de kerk van Ritthem. En op kerstochtend zullen wij  op een andere manier met elkaar verbonden zijn. Verdere informatie vindt u in dit kerkblad. Hoe dan ook, het kerstevangelie zal klinken!
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen of op internet mee te vieren.
Dominee Pascal Handschin

Reacties plaatsen is niet mogelijk.