Diensten april 2019

Als het om de kerkdiensten gaat is dit een boeiende maand. Het hoogtepunt van het Christelijk geloof wordt gevierd. Pasen als belangrijkste Hoogfeest en daaraan vooraf de Stille Week. Alleen door de diepte van lijden en sterven kon onze Heer ons zijn grote heerlijkheid, zijn macht en majesteit tonen in de verrijzenis op de Paasmorgen. En ons daarin meenemen! Dat is Evangelie, dat wij met Hem zullen opstaan en leven. Onvoorstelbaar. De diensten van 18-21 april zullen het uitbeelden:

Met de Heer vieren we het laatste Avondmaal op WITTE DONDERDAG. Op GOEDE VRIJDAG staan we onder zijn kruis met Maria en Johannes en we lopen mee in de grafstoet.

In de PAASNACHT blijven we wakker en beleven dat nieuw Licht door het duister breekt, dat het graf zich opent en de Heer -zoals eens aan de vrouwen- nu aan ons verschijnt. We bevestigen dat we in Hem zijn gedoopt tot nieuw leven. Met brandende kaarsen gaan we naar huis. Even slapen en dan het feest met jong en oud op PAASMORGEN. Probeer eens alle diensten mee te maken!

7 april Een bijzondere dienst, die door een commissie is voorbereid. Altijd verrassend. Op het oecumenisch rooster staat voor deze dag Lucas 20: 9-19 over de arbeiders in de wijngaard die tenslotte de zoon van de eigenaar doodden. Aan deze dienst zal koor de Vlis-singers medewerking verlenen.

14 april Palmpasen. We vieren deze dag samen met de kinderen en ouders van de basisschool. Ds. Pascal gaat voo

De steen is afgewenteld want Hij is opgestaan

r. Op het rooster staat de Lucaspassie: het hele lijdensverhaal volgens Lucas: 19: 19-40 en Luc. 22: 1- 23: 56, als introductie op de Stille Week. De andere naam van deze zondag is: Kruispasen.

Donderdag 18 april WITTE DONDERDAG. Zie wat ik boven aan schreef hierover. Lezing o.a. Joh. 13: 1-15. Ds. Pascal gaat voor. ‘s Middag zal er ook een korte viering zijn voor wie ‘s avonds niet kan komen.

Vrijdag 19 april GOEDE VRIJDAG. Zie wat ik boven aan schreef hierover. Ds. Pascal gaat voor. Op het rooster staat o.a de Johannespassie: Joh. 18:1 -19:42.

Zaterdag 20 april PAASWAKE. Zie wat ik boven aan schreef hierover. Ds. Pascal gaat voor. Met lezingen uit het OT en natuurlijk het Paasevangelie. Volgens rooster is dat Lucas 24:1-10.

21 april Hoogfeest van PASEN. En vrolijke viering voor jong en oud want Jezus leeft! Met onze eigen predikant als voorganger. Op het rooster staat Johannes 20: 1-8.

28 april Beloken Pasen is de naam van deze zondag. Dat betekent de afsluiting van het Paasfeest, maar de Paastijd (of 50-dagen-tijd) gaat door tot Pinksteren. Andere naam is: Quasi Modo Geniti dat betekent: “als pas geboren kinderen”. Ds. Ko de Nood uit Zeebrugge (België) zal ons voorgaan, een geboren Nieuwlander. Het rooster vermeld Lucas 24: 13-35.

 

Zegenrijke vieringen toegewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.