Diensten februari 2021

Kerk van ‘t Paeregat (‘s Heerenhoek)

Als er geen corona was zouden nu hier vlakbij (± 14 km) praalwagens gebouwd worden voor carnaval op 14-15-16 februari. Ik ben wel eens wezen kijken naar de optocht in ‘s Heerenhoek. Dolle boel! Je zou het misschien niet zeggen, maar het is de opmaat naar de tijd van bezinning en inkeer. Eerst nog even uit je dak gaan, lekker eten en drinken, om daarna je in soberheid voor te bereiden op de Stille Week en Pasen. Carnaval gedijt bij “samen”, bij ontmoeting. Wie meestal op zichzelf is hoort er ook bij, áls hij zich invoegt. Ook de dag erna, als hij het askruisje haalt en daarmee getekend de kerk uitloopt.

Dit jaar -sinds mensenheugenis- géén carnaval, geen askruisje. Maar misschien nog indringender dan voorheen: soberheid, bezinning, avondklok, inkeer. Om -onder elk denkbare omstandigheid- ontegenzeggelijk op weg te zijn naar Pasen: opstanding, nieuw leven voor de hele schepping.

De zondagen van februari dragen namen: het zijn zondagen van betekenis!

Op zondag 7 februari Sexagesima (zestigste dag voor Pasen) zal onze predikant ds. Pascal voorgaan.  Het oecumenisch rooster geeft Marcus 1: 29-39 als Evangelie voor deze zondag. We ontmoeten Jezus, actief met genezen en van ziekten en demonen. Is Hij ook onze geneesheer?

Op 14 februari  Quinquagesima (vijftigste dag) maken we kennis met ds. Dick ter Horst uit Hellevoetsluis, in het noorden van onze classis (regio) Delta. Het oecumenisch rooster geeft Marcus 1: 40-45 als Evangelie voor deze zondag. De ziekte huidvraat maakt afstotelijk. De zieke wil beter worden. En Jezus raakt hem aan. Willen wij ons laten aanraken door de Heer?

21 februari Invocabit (Roep hij Mij aan. Ps 91:15)is de eerste zondag in de 40-dagen-tijd. Dat betekent dat we naar Pasen gaan toeleven in een periode van bezinning en boete. Gemeentelid ds Bouke zal voorgaan. Het geplande Avondmaal gaat niet door… Het oecumenisch rooster geeft Marcus 1: 12-15 als Evangelie voor deze zondag. Volgens Jezus is het de hoogste tijd… Er staat wat groots te gebeuren…

Op 28 februari Reminiscere (Gedenk uw barmhartigheid,Ps 25:6) . We krijgen bezoek uit België. Ds. Ko de Nood (geboren Nieuwlander) zal voorgaan. Op het rooster staat Marcus 9: 2-10. Een verhaal over een ultiem en gewijd moment dat je altijd zou willen vasthouden. Gelukkig is de herinnering eraan opgeschreven, maar nog gelukkiger ben je als je ook zoiets zou mogen beleven, zo’n van God doordrongen moment.

Goede zondagen toegewenst,
Elizabeth de Haan-Roelse

Reacties plaatsen is niet mogelijk.