Diensten februari

De zondagen in Februari dragen namen: het zijn zondagen van betekenis want het aftellen naar Pasen is begonnen. Op 14 februari is het Aswoensdag, dan begint de 40-dagen-tijd. Veel gelovigen halen op deze dag een askruisje. Een heel oud gebruik om te markeren dat de boete- en voorbereidingstijd begint. Een tijd van schoonschip maken (ook het huis!) voordat het grote feest van de Opstanding gevierd kan worden.

Op zondag 4 februari Sexagesima (zestigste dag voor Pasen) hebben we een samenkomst die zal zijn voorbereid door de Commissie Bijzondere Diensten. Elders leest u er meer over. Het oecumenisch rooster geeft Marcus 1: 29-39 als Evangelie voor deze zondag.

Op 11 februari Quinquagesima (vijftigste dag) vervalt de gewone dienst in Ritthem. En iedereen is uitgenodigd de jaarlijkse Kerk & Schooldienst bij te wonen in Nieuwland. In de regel een feestelijk gebeuren waaraan alle groepen van de Lonneboot hun bijdrage leveren. Ouders en leerkrachten bereiden samen voor en alle inwoners van Nieuwland, Ritthem en Mortiere zijn welkom. Het oecumenisch rooster geeft Marcus 1: 40-45 als Evangelie voor deze zondag.

18 februari Invocabit is de eerste zondag in de 40-dagen-tijd. Dat betekent dat we naar Pasen gaan toeleven in een periode van bezinning en boete. Daar hoort het Heilig Avondmaal bij: we openen ons voor de Heer, die ons versterken wil met brood en wijn. Ds. Luuk Deventer uit Kapelle zal onze voorganger zijn. Het oecumenisch rooster geeft Marcus 1: 12-15 als Evangelie voor deze zondag.

Op 25 februari Reminiscere zal de heilige doop bediend worden aan Jan Jaroslav Petr Fabian, zoon van Katka en John de Pagter. In de doop verbindt God -Vader, Zoon en Heilige Geest- zich met de dopeling.

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.