Eendrachtig zingen tot Gods eer

Veel mensen kwamen zaterdag 2 september de kerkdrempel over tijdens het dorpsfeest. Ze konden elkaar ontmoeten onder het genot van koffie of thee, boeken kopen ten bate van de zending in Pakistan (ZWo-project Protestantse kerken Walcheren) en/of de beelden bekijken  van Nieuwland 2016-2017.

’s Middags was de kerk goed gevuld tijdens de 13 e aflevering van Nieuwland Zingt. Organist Tim Bouwsma wist de zanglustigen met zijn enthousiasmerende spel letterlijk tot grote hoogten te brengen, namelijk tot de hoge f! De samenzang werd afgewisseld met bijdragen van Gemengd koor De Levensbron uit Goes onder leiding van Rembrandt Minderhoud en verbindende teksten.

De eerste bezoekers van de samenzang zitten aan de koffie, terwijl boven Tim Bouwsma overlegt met de pianiste van het koor. Rechts de boekenmarkt

Het programma was gekoppeld aan het thema Soli Deo Gloria (Alleen God de eer). Dat had dan weer alles te maken met het Lutherjaar, oftewel de herdenking van 500 jaar Reformatie. De liederen hadden dan ook betrekking op de vijf Sola’s. Behalve Soli Deo Gloria zijn dat: Sola Fide (alleen door geloof), Sola Scriptura (alleen door de Schrift), Sola Gratia (alleen door genade) en Solus Christus (alleen door Christus).

Uit welke hoeken komen nou mensen af op zo’n thematisch zanguur? Dat is heel verrassend. Ze komen uit de volle breedte van de kerken. Vertegenwoordigd waren Baptistengemeente, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Hersteld Hervormde Kerk, PKN Gereformeerd, PKN Hervormd, PKN zonder toevoegsel en Rooms Katholieke Kerk. Je kunt met recht zeggen: een oecumenisch gekleurd gezelschap. Anders gezegd: zij waren allen eendrachtig bijeen om God de lof te zingen. Dat is iets om heel blij van de worden.

En passant nog even vermelden dat de collecte 211,40 euro opbracht voor de kerk en dat daar nog 50 euro aan giften bij kwam.

WS

Klik hier voor meer informatie over boekenmarkt https://www.protestantszeeland.nl/boekenverkoop-voor-pakistan-is-een-succes/

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.