Handen heb je om te geven

De opbrengsten van de bestemmingen van de diaconale bestemmingen zijn in de maand november als volgt:

Collecte 1 november- KIA Sterke vrouwen Papoea (Najaarszending)
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met deze collecte!

Collecte 8 november- Nederland Opvoeden doe je niet alleen
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties. Geef mee, zodat Jong Protestant ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

Collecte 15 november- Voedselbank
In de dankdagdienst wordt gecollecteerd voor de voedselbank, waarvoor ook op zaterdag een inzameling wordt gehouden, waarvan de aankondiging ook in dit kerkblad staat.

Collecte 22 november – KIA Omzien naar mensen
Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die ervoor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk. 

Collecte 29 november – Oekraïne (Advent, Kinderen in de knel)
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.