Gemeente-Groei-groep

Woensdag, 14 november komen we bij elkaar ten huize van de familie Tasma aan de Molendijk 22 van 14.00-16.00 uur. We behandelen dan hoofdstuk 6 uit het boekje “De hoop die in ons leeft”.  Dat hoofdstuk gaat over “De Overheid” n.a.v. 1 Petr.2 : 11-17.
Vriendelijke groet, Nol en Margreet Tasma

 

 

 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.