Gemeenteavond Ritthem 8 mei 2018

Er zijn 26 mensen aanwezig, inclusief de kerkenraad en Ds. Handschin.
John de Pagter heet ons allen van harte welkom.
De agenda van de avond wordt doorgenomen.
Kees Simons opent de avond met een Bijbeltekst uit Johannes 15:13 en gebed.Peter Osté leest namens de beroepingscommissie het eindverslag voor. Deze brief is samen met Nieuwland opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de commissie zijn werk heeft gedaan in de gehele beroepingsperiode.Hierna volgt de stemming tot het beroepen van Pascal Handschin. Bij deze telling is Pascal niet aanwezig. De stemmen worden ter plaatse geteld. De uitslag is 25 stemmen voor beroeping en 0 tegen stemmen. Na de stemming komt Pascal terug in de consistorie en wordt de uitslag medegedeeld. Pascal bedankt voor de unanieme steun.

Pascal vertelt wat persoonlijke punten over zichzelf en de manier waarop hij hier bij beide gemeentes terecht is gekomen.Peter geeft een toelichting namens de kerkrentmeesters over de jaarrekening 2017.  Vanuit de gemeente komen geen vragen.

Peter vraagt of er vrijwilligers zijn die willen helpen om de kerk in de zomervakantie open te houden + het ophalen van de Solidariteitskas. Enkele mensen geven zich op.

Er wordt gevraagd aan de gemeente naar de gezamenlijke website. Er komen geen reacties op.

Nel Osté geeft een toelichting namens de diaconie over de jaarrekening 2017. Vanuit de gemeente komen er geen vragen. Voor de kascommissie 2019 staan nu Elvira Wondergem en dhr. Bos op.

Enkele mededelingen:
3 juni zal de intrededienst van Pascal Handschin zijn in Nieuwland om 14.30 uur.
Er zal volgend jaar weer een schooldienst in Nieuwland zijn. Er zal dan dit keer ook op dezelfde tijd een kerkdienst in Ritthem zijn.

Tijdens de rondvraag wordt gevraagd of de predikant nu bedenktijd heeft nu de stemming geweest is. Officieel is dat voor 3 weken mogelijk. Er wordt ook gevraagd naar de pastorie op Nieuwland. John geeft aan dat Pascal hier niet in gaat wonen.

Kees sluit de avond af met het gezamenlijk laten zingen van lied 416 en wenst ons allen wel thuis.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.