Heilig Avondmaal op Witte Donderdag

Als gebruikelijk zal er op de middag van Witte Donderdag (30 maart) een Avondmaalsviering zijn voor ouderen, zieken en anderen voor wie bijwonen van de avonddienst niet geschikt is. De Viering zal vrij kort zijn en plaats vinden in de kerk van Nieuwland. Ds. de Haan zal voorgaan. We weten graag op hoeveel personen we mogen rekenen, dus graag even bellen naar 603344 (familie de Haan) of naar een ouderling of diaken. Geef ook even door als u opgehaald wilt worden.

Witte Donderdag om 15 uur in de kerk van Nieuwland.

Kunt u niet naar de kerk door ziekte, maar wilt u toch graag het Heilig Avondmaal vieren, dan kan dat ook bij u thuis.

Bel dan ook naar het genoemde telefoonnummer dan kan een afspraak gemaakt worden.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.