Inzingen dienst 12 mei

De gezamenlijke kerkenraad heeft besloten dat het zinvol is om de gemeentezang nog op een hoger peil te brengen. Overigens klinkt die al heel aardig, zo blijkt wanneer je achteraf diensten beluistert.
Het Nieuwe Liedboek telt 1016 nummers en dan komen er ook nog allerlei sub-gezangen bij. Lang niet al die liederen zijn bekend, terwijl er veel onder zijn die de moeite waard zijn om aan te heffen in onze erediensten.
Daarom zullen we van tijd tot tijd voorafgaand aan de dienst enkele liederen instuderen. Dat gebeurt de eerste keer op zondag 12 mei in de kerk van Nieuwland. Graag even een liedboek meenemen. We beginnen om 9.30 uur. Iedereen die graag zingt en mee wil doen is hierbij van harte uitgenodigd.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.