Kennismaking predikant

Wanneer alles naar wens verloopt en eind april het colloquium (eindexamengesprek) achter de rug is komt nu dan toch de bevestiging en intrede in zicht van onze beoogde predikant Pascal Handschin.

De kennismakingsbijeenkomsten zijn op dinsdag 8 mei.

In Ritthem begint het om 19.00 uur. Daar kom eerst de kennismaking met dominee Pascal Handschin aan de beurt. Daarna worden de cijfers behandeld van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters.

In Nieuwland begint de bijeenkomst om 19.30 uur. Daar zal het precies andersom verlopen.

De datum van bevestiging en intrede wordt bekendgemaakt in het kerkblad van mei. Vanzelfsprekend is dit alles onder voorbehoud dat alles verloopt zoals velen hopen.

U wordt verzocht om trouw op te komen naar de bijeenkomsten op 8 mei en zo blijk te geven van uw betrokkenheid.

Jannie Janse en Wim Staat

Reacties plaatsen is niet mogelijk.