Kerk helpt kansarmen

Collecte 3 maart- Werelddiaconaat
Water staat Bengalen aan de lippen
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp en een zegen tegelijk omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De  klimaatverandering leidt tot echter tot meer overstromingen. Die zijn heftiger en meer onberekenbaar. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Dat kan door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte  en maak deze collecte tot een succes.

Collecte 10 maart – KIA voorjaarszending
Jarenlang leiddenn Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

Collecte 17 maart 2019- Verlaat de gevangenis….en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen en hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gedetineerden  bereiden zich al tijdens hun gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en naar het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers de ex-gedetineerden en hun naasten bij de re-integratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. Vandaag collecteren we voor dit werk.We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan.

Collecte 24 maart – KIA kinderen in de knel
Door armoede in India werken kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom wordt samen met partnerorganisaties gewerkt aan beter onderwijs. Ze lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen in over het belang van onderwijs. Ze bezoeken scholen voor advies en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen terug naar een normaal leven.

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.