Kerkdiensten

Voor het beluisteren van kerkdiensten hier klikken

Datum/aanvangstijd Voorganger Plaats
1 april  10.00 uur Ds. P. Handschin Dienst in Nieuwland
8 april 10.00 uur Ds. R. Brand Dienst in Ritthem
15 april 10.00 uur Ds. L. Woltering Dienst Nieuwland bev. ambtsdr.
22 april 10.00 uur Commissie Dienst in Ritthem
29 april 10.00 uur Ds. Den Hollander Dienst in Nieuwland
6 mei 10.00 uur Dhr. J. v.d. Berg Dienst in Ritthem
10 mei 10.00 Ds. C. Bijman Dienst in Ritthem Hemelvaart
13 mei 10.00 uur Mw. Meulensteen Dienst in Nieuwland
20 mei 10.00 uur Ds. Dees-Hinten Dienst in Ritthem Pinksteren
27 mei 10.00 uur Onbekend Dienst in Nieuwland
3 juni 10.00 uur Ritthem Dienst in Ritthem
10 juni 10.00 uur Ds. K. de Nood Dienst in Nieuwland
17 juni 10.00 uur Onbekend Dienst in Ritthem H. A.
24 juni 10.00 uur Commissie Dienst in Nieuwland
1 juli 10.00 uur Ds. P. Boekensteijn Dienst in Ritthem
8 juli 10.00 uur Mw. G. Keizer Dienst in Nieuwland
15 juli 10.00 uur Ds. L. Woltering Dienst in Ritthem
22 juli 10.00 uur Dhr. J. v.d. Berg Dienst in Nieuwland
29 juli 10.00 uur Onbekend Dienst in Ritthem
5 augustus 10.00 uur Onbekend Dienst in Nieuwland
12 augustus 10 uur Onbekend Dienst in Ritthem
19 augustus 10 uur Mw. N. Roggeband Dienst in Nieuwland
26 augustus 10 uur Ds. P. Overduin Dienst in Ritthem
2 september 100 uur Ds. E. Bouman Dienst in Nieuwland H. A.
9 september 10 uur Startzondag Dienst in Ritthem
16 september 10 uur Ds. Meeuwissen Dienst in Nieuwland
23 september 10 uur Ds. P. Barmentlo Dienst in Ritthem
30 september 10 uur Ds. H. Oechies Dienst in Nieuwland
 7 oktober 10.00 uur Mw. G. Keizer Dienst in Ritthem
14 oktober 10.00 uur Ds. R. Poesiat Dienst in Nieuwland
21 oktober  10 uur Ds. L. Woltering Dienst in Ritthem H. A.
28 oktober 10.00 uur Onbekend Dienst in Nieuwland

Bij de diensten van april 2018

De hele maand april en een stuk van mei: de 50-dagen-tijd noemen we ook de Paas-tijd. Vijftig dagen is de kleur in kerk wit. Langer dan na Kerst… Het Paasfeest zelf viert de Kerk 8 dagen lang: van de eerste Paasdag tot en met de zondag erna. Net als met Kerst en Pinksteren. Van deze hoogfeesten is Pasen het belangrijkste: de Opstanding is het hart van ons geloof.

Pasen valt op zondag 1 april en begint de avond ervoor al met de Paaswake (22:30) als de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken. Op zondag vieren we een gezamenlijke feestelijke dienst in Nieuwland met jong en oud. Pascal Handschin, die over enige tijd onze predikant hoopt te worden, zal voorgaan. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 20: 1-18 als mogelijke lezing.

Zondag 8 april is het Beloken Pasen. Ouderwetse term voor het afsluiten van het Paasfeest. Het woord luik klinkt erin door: de luiken gaan weer toe. Onze voorganger zal ds. Rein Brand zijn, emeritus predikant uit Goes. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 20: 24-31 als mogelijke lezing.

De derde zondag van Pasen valt op 15 april. De naam van deze zondag: Misericordia Domini: Goedertierenheid van de Heer (naar psalm 33). Ds. Woltering uit Vlissingen gaat voor en er zullen nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Het oecumenisch rooster geeft21: 15-24 als mogelijke lezing.

Op 22 april, 4e zondag van Pasen, wordt er een bijzondere dienst gevierd. Een commissie bereidt met elkaar de dienst voor. De zondag draagt de mooie naam Jubilate: jubelt, juicht voor God, gij ganse aarde! Het oecumenisch rooster geeft Johannes 10: 11-16 als mogelijke lezing.

Zondag Cantate – zingt (een nieuw lied) – valt op 29 april, de vijfde zondag van Pasen. Onze voorganger zal ds. Toon den Hollander zijn uit Oostkapelle. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 15: 1-8 als mogelijke lezing.

Bij de diensten van mei 2018

De meimaand is altijd aansprekend geweest: de zomer staat op doorbreken, overvloed aan bloeiend spul in de tuinen en rond de boerderijen, dartelend jongvee. Genieten. Wat lijkt dat op het genieten van het nieuwe Paasleven. Een paaslied zegt: Het leven brak door aard’ en steen, het is vol wondren om ons heen… 50-dagen-tijd tot PINKsteren.

6 Mei, is de 6e zondag van Pasen, zondag ROGATE, wat betekent BIDT. Naar Psalm 66: 20 Geloofd zij God, die mijn GEBED niet heeft afgewezen. Dhr. J.H. van den Berg uit Vlissingen zal voorgaan. Hij is kerkelijk werker geweest in Zeeuws-Vlaanderen. Het oecumenisch rooster geeft Joh. 15: 9-17 als mogelijke lezing.

Op 10 mei is het HEMELVAARTSDAG en zal ds. Bijman uit Arnemuiden ons voorgaan. Dit feest – 40 dagen na de Opstanding- wordt wel gezien als de troonsbestijging van Christus als onze Koning. Lucas 24: 49-53 kan gelezen worden.

13 Mei. Deze zondag wordt WEZENZONDAG genoemd: Jezus is weg en de Heilige Geest is nog niet gekomen:  de volgelingen voelen zich alleen. Andere naam is EXAUDI van Psalm 27: 7 HOOR Heer hoe ik roep. Een roep vanuit het gevoel van god-verlatenheid. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 17: 14-26 als mogelijke lezing.

PINKSTEREN valt op 20 mei. Feest van de Geest! Geboorte van de KERK. De Heilige Geest is ons geschonken als levensadem, zonder Hem (of Haar?) zijn we levenloos, zowel individueel maar ook als gemeente. We bidden: Kom, Heilige Geest, doe ons opnieuw geboren worden. Ds. Vrouwkje Hinten komt uit Westdorpe om ons voor te gaan. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 14:8-17 als mogelijke lezing. De kleur is rood.

27 Mei. Pinksteren wordt afgesloten met: TRINITATIS, dit is DRIE(EEN)HEID Het slotfeest voorlopig. Het feest van Vader, Zoon en Heilige Geest: God in zijn volheid en glorie is nu aan ons bekend geworden en dat viert de Kerk door Hem uitdrukkelijk te AANBIDDEN op deze zondag. Ds. Jacolien de Lange, die we al vaker hebben mogen ontmoeten, zal de dienst leiden. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 3: 1-16  als mogelijke lezing. De kleur is wit.

Vreugdevolle erediensten toegewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse

Adres kerk Ritthem: Dorpsstraat 1, 4389 TN Ritthem

Adres kerk Nieuw- en Sint Joosland:  Kerkplein 1, 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland