Kerkdienstenrooster

Voor het beluisteren van kerkdiensten hier klikken

Kerkdienst en 2020

Datum Plaats Aanvang Voorganger Opmerkingen
Do. 1 januari Nieuwland 11.00 u Kerkenraad Koffie vanaf 10.15 uur
5 januari Nieuwland 10.00 u Ds. Bouke de Haan Epifanie
12 januari Ritthem 10.00 u Ds. Rob van Waarde
19 januari

 

Nieuwland

 

10.00 u

18.00 u

 pastoor Wim  vd Berg

Night of Worship

Oecumenezondag HA

 

26 januari Ritthem 10.00 u Dhr. Peter Riemens
2 februari Nieuwland 10.00 u Ds. Bouke de Haan
9 februari Ritthem 10.00 u Ds. Huub  Smeets
16 februari

 

Nieuwland

 

10.00 u

18.00 u

Ds. Pascal Handschin

Night of Worship

23 februari Ritthem 10.00 u Ds. V. Dees-Hinten
1 maart Nieuwland 10.00 u Ds. Pieter Overduin Biddag
8 maart Ritthem 10.00 u Ds. Pascal Handschin Heilig Avondmaal
15 maart

 

Nieuwland

 

10.00 u

18.00 u

Commissie

Night of Worship

Bijzondere dienst

 

22 maart Ritthem 10.00 u Ds. Elly Bouman
22 maart Nieuwland 10.00 u Christiaan/schoolteam Kerk & Schoold
29 maart Nieuwland 10.00 u Ds. Harold Oechies
5 april Ritthem 10.00 u Ds. Pascal Handschin Palmpasen
Do. 9 april Ritthem 19.30 u Ds. Pascal Handschin Witte Donderdag
Vr.10 april Ritthem 19:30 u Ds. Pascal Handschin Goede Vrijdag
Za.11 april Ritthem 22:00 u Ds. Pascal Handschin Stille Zaterdag
12 april Nieuwland 10.00 u Ds. Pascal Handschin Pasen
19 april

 

Ritthem

 

10.00 u

18.00 u

Ds. P. van Bruggen

Night of Worship

Pasen
26 april Nieuwland 10.00 u Ds. Auke Hamstra
3 mei Ritthem 10.00 u Ds. Pascal Handschin
10 mei Nieuwland 10.00 u Ds. Gerard van Driesten
17 mei Ritthem 10.00 u Commissie
Do 21 mei Ritthem 10.00 u Kerkenraad Hemelvaartsdag
24 mei Nieuwland 10.00 u Ds. V. Dees-Hinten
31 mei Ritthem 10.00 u Ds. Pascal Handschin Pinksteren  H. A.
7 juni Nieuwland 10.00 u Ds. P. van Bruggen Trinitatis
14 juni Ritthem 10.00 u Dhr. Sander Janse
21 juni Nieuwland 10.00 u Commissie Bijzondere dienst
28 juni Ritthem 10.00 u Ds. J. de Lange
5 juli Nieuwland 10.00 u Ds. Pascal Handschin Heilig Avondmaal
12 juli Ritthem 10.00 u Ds. Rob Poesiat
19 juli Nieuwland 10.00 u Ds. Pascal Handschin
26 juli Ritthem 10.00 u Ds. Pascal Handschin
2 augustus Nieuwland 10.00 u Ds. Bouke de Haan
9 augustus Ritthem 10.00 u Ds. P. Overduin
16 augustus Nieuwland 10.00 u ! ! !
23 aug Ritthem 10.00 u Ds. Pascal Handschin
30 aug Nieuwland 10.00 u Ds. Ko de Nood (B)
6 sept Ritthem 10.00 u Ds. Vroukje Dees-Hinten
13 sept Nieuwland 10.00 u Dhr. Sander Janse
20 sept Ritthem 10.00 u Kerkenraad Startzondag
27 sept Nieuwland 10.00 u Ds. Elly Bouman
4 oktober Ritthem 10.00 u Ds. Harold Oechies
11 oktober Nieuwland 10.00 u Ds. Pascal Handschin Heilig Avondmaal
18 oktober Ritthem 10.00 u Mevr. Marja Maris
25 oktober Nieuwland 10.00 u Ds. Rob Favier Bijzondere dienst
1 november Ritthem 10.00 u Ds. B. van Ginhoven
8 november Nieuwland 10.00 u Ds. Jacobine Scholte- de Jong  
15 nov Ritthem 10.00 u Mevr. Marja Maris Dankdag
22 nov Ritthem 9:30 u Ds. Pascal Handschin Eeuwigheidszondag
22 nov Nieuwland 11.00 u Ds. Pascal Handschin Eeuwigheidszondag
29 nov Ritthem 10.00 u Ds. Pascal Handschin
6 december Nwl 10.00 u Ds. Pascal Handschin
13 dec Ritthem 10.00 u Ds. Pascal Handschin
18 of 19-12 Nieuwland 19:30 Advent en kerstzang
20 dec Nieuwland 10.00 u Ds. Pascal Handschin
Do 24 –dec Ritthem 22.00 u Ds. Pascal Handschin Kerstavond
Vr 25 dec Nieuwland 9:30? Ds. Pascal Handschin Kerstmis
Vr25 dec Ritthem 11.00? Ds. Pascal Handschin Kerstmis
27 dec Ritthem 10.00 u Ds. J. de Lange
Do 31 dec Ritthem? 19.00 u Kerkenraad Oudejaarsdag
Vr 1 januari Nieuwland 11.00 u Kerkenraad Nieuwjaar Koffie 10.15 ur
3 januari Rit 10.00 u
10 januari Nieuwland 10.00 u
17 januari Rit 10 of 10:30 Oecumenische Dienst
Bij de diensten van januari
1 Januari. Wel een kerkelijk feest, want de 8e dag en afsluiting van Kerst. En we wensen elkaar gezegend nieuwjaar en drinken koffie. Enkele kerkenraadsleden verzorgen een ochtendgebed.5 januari. We vieren EPIFANIE deze dag in plaats van 6 januari. Daarom zal de kleur nog wit zijn in de kerk. Ds. Bouke de Haan uit Nieuwland zal de dienst leiden. Op het oecumenisch rooster staat Matteüs 2:1-12 Wie is er bang voor een baby? Herodes wel.12 januari. Dit wordt ook wel eens de Zondag van de Doop van de Heer genoemd. Ds. Rob van Waarde, geboren en getogen in Nieuwland, wil voor ons voorgaan. Op het oecumenisch rooster staat Matteüs 3: 13-17. Een bijzondere taak voor Johannes de Doper.19 januari de wereldwijde OECUMENEZONDAG. Ook in het nieuwe jaar vieren wij op de eerste zondag van de ‘Week van gebed voor de eenheid’ eredienst samen met de Oudkatholieke gemeente in Middelburg. Onlangs werd er een nieuwe pastoor aan deze gemeente verbonden, dhr. Wim van den Berg. Een aanleiding om aan deze mooie samenwerking een nieuwe impuls te geven. Houdt u voor details over deze viering de aankondigingen in de eredienst en de informatie op de website in de gaten.

26 januari . Dhr. Peter Riemens uit Arnemuiden en werkzaam als pastor voor de Ontmoeting in Middelburg zal onze voorganger zijn. Op het oecumenisch rooster staat Matteüs 4: 12-22 over Jezus die in Galilea zijn werk aanvangt en medewerkers werft.

Gezegende diensten gewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse

BIJ DE DIENSTEN VAN FEBRUARI 2020

Deze zondagen ná Epifanie (6 januari) wordt ons steeds duidelijker dat Jezus de Messias is. Hij is niet alleen Maria’s zoon (Kerst) maar de Zoon van God. Nog deze maand loopt dat uit op Aswoensdag 26 februari, de eerste dag van de 40-dagen-tijd. Er zijn kerken waar op die dag een “askruisje” gegeven wordt. Een teken dat je mee wilt doen aan de bezinning en inkeer vanwege het naderende lijden van Christus. Maar ook zonder dat teken kunnen we ons voornemen wat soberder te leven tot aan Pasen, wanneer de vreugde om de opstanding opnieuw losbreekt. 

Op 2 februari, de 4e zondag na Epifanie, gaat medegemeentelid ds. Bouke de Haan voor. Als hij het oecumenisch rooster volgt zal  Matteüs 5: 1-12 aan de orde komen: de Zaligsprekingen, waarin de discipelen (en wij) horen wat tot ons heil is.

9 februari.  Ds. Huub Smeets zal voorgaan. Hij is predikant geweest in Terneuzen en hij is jarenlang “visitator” geweest. D.w.z. dat hij betrokken was bij de pastorale bezoeken aan gemeenten in Zeeland in goede en kwade dagen. Matteüs 5: 13-16 zou aan de orde kunnen komen: Zijn we zout der aarde, licht der wereld tot eer van de Vader?

Op 16 februari gaat onze eigen predikant Ds. Pascal Handschin voor. Op het rooster staat o.a. Matteüs 5: 17-26. Een spannend gedeelte dat onder meer over verantwoordelijkheid lijkt te gaan.

23 februari, laatste zondag na Epifanie. Mevr. Ds. Vroukje Dees-Hinten uit Westdorpe is onze voorganger. In Matteüs 5: 33-48 staan belangrijke aanwijzingen voor onze manier van omgang met anderen.

Allen goede zondagen toegewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse