Kerkdiensten

Voor het beluisteren van kerkdiensten hier klikken

Datum/aanvangstijd Voorganger Plaats
1 april  10.00 uur Ds. P. Handschin Dienst in Nieuwland
8 april 10.00 uur Ds. R. Brand Dienst in Ritthem
15 april 10.00 uur Ds. L. Woltering Dienst Nieuwland bev. ambtsdr.
22 april 10.00 uur Commissie Dienst in Ritthem
29 april 10.00 uur Ds. Den Hollander Dienst in Nieuwland
6 mei 10.00 uur Dhr. J. v.d. Berg Dienst in Ritthem
10 mei 10.00 Ds. C. Bijman Dienst in Ritthem Hemelvaart
13 mei 10.00 uur Mw. Meulensteen Dienst in Nieuwland
20 mei 10.00 uur Ds. Dees-Hinten Dienst in Ritthem Pinksteren
27 mei 10.00 uur Ds. J. de Lange Dienst in Nieuwland
3 juni 14.30 uur Ds. P. Handschin Dienst in Nieuwland
10 juni 10.00 uur Ds. K. de Nood Dienst in Nieuwland
17 juni 10.00 uur Ds. P. Handschin Dienst in Ritthem H. A.
24 juni 10.00 uur Commissie Dienst in Nieuwland
1 juli 10.00 uur Ds. P. Boekensteijn Dienst in Ritthem
8 juli 10.00 uur Mw. G. Keizer Dienst in Nieuwland
15 juli 10.00 uur Ds. L. Woltering Dienst in Ritthem
22 juli 10.00 uur Wim Staat Dienst in Nieuwland
29 juli 10.00 uur Ds. P. Handschin Dienst in Ritthem
5 augustus 10.00 uur Jan Zwemer Dienst in Nieuwland
12 augustus 10 uur Ds. P. Handschin Dienst in Ritthem
19 augustus 10 uur Elizabeth de Haan Dienst in Nieuwland
26 augustus 10 uur Ds. P. Overduin Dienst in Ritthem
2 september 100 uur Ds. E. Bouman Dienst in Nieuwland H. A.
9 september 10 uur Startzondag Dienst in Ritthem
16 september 10 uur Ds. Meeuwissen Dienst in Nieuwland
23 september 10 uur Ds. P. Barmentlo Dienst in Ritthem
30 september 10 uur Ds. H. Oechies Dienst in Nieuwland
 7 oktober 10.00 uur Mw. G. Keizer Dienst in Ritthem
14 oktober 10.00 uur Ds. R. Poesiat Dienst in Nieuwland
21 oktober  10 uur Ds. L. Woltering Dienst in Ritthem H. A.
28 oktober 10.00 uur Ds. P. Handschin Dienst in Nieuwland

BIJ DE EREDIENSTEN van juli en augustus

 In de zomertijd wil het wel eens wat rustiger zijn met het kerkbezoek vanwege de vakanties, maar soms komen er ook vakantiegangers om ónze diensten te bezoeken, die we dan hartelijk welkom mogen heten. Zo wordt het een tijd van enerzijds kalmte en anderszijds van het opdoen van nieuwe energie zowel in onze eigen kerken als in de kerken die we wellicht elders bezoeken. Een idee dat ik ergens tegenkwam: zullen we voor op de prikborden een kaart of foto meenemen  van de kerken die we hebben bezocht in de vakantie? Zo kunnen we óók gestalte geven aan verbondenheid: gemeenschap der heiligen in de wereldwijde kerk. Lijkt me mooi om elkaars foto’s te bekijken…

Op zondag 1 juli, 2e zondag van de zomer, zal Ds. Piet Boekensteijn uit Koudekerke voorgaan. Vele jaren is hij predikant in Zoutelande geweest. Op het oecumenisch rooster staat o.a. Marcus 5:22-43.

8 Juli. Mevrouw Gerda Keizer uit Middelburg is onze voorganger. Voor haar pensionering was zij kerkelijk werker in buurgemeente Souburg.  Op het oecumenisch rooster staat o.a. Marcus 6:1-6.

Op 15 juli heten we opnieuw een oude bekende welkom op de kansel: ds. Leo Woltering uit Vlissingen. Op het oecumenisch rooster staat o.a. Marcus 6: 6b-13.

22 juli. Ouderling Wim Staat treedt op als lekenpreker. Hij spreekt over het verhaal van Paulus op Malta.

Op 29 juli zijn we blij dat onze eigen predikant ds. Pascal Handschin zal voorgaan. Of hij een preekrooster zal volgen en welk dat weten we (nog) niet. Op het oecumenische rooster staat voor vandaag : Marcus 6: 42-52.

Op 5 augustus, de 7e zondag van de zomer. Ouderling Jan Zwemer leidt deze dienst

12 augustus. Ds. Pascal is onze voorganger. Gaandeweg zal hij bij ons inburgeren.  Op het oecumenisch rooster staat o.a. Marcus 7:1-23.

19 augustus. Op deze zondag komt Mevrouw Nel Roggeband uit Tholen de dienst voor ons leiden. Ze is theologe. Op het oecumenisch rooster staat o.a. Marcus 7:31-37.

Op zondag 26 augustus, de 10e zondag van de zomer, komt ds. Pieter Overduin uit Hulst door de tunnel om ons voor te gaan. Op het oecumenisch rooster staat o.a. Marcus 8: 1-21.

Een inspirerende zomer toegewenst!

Elizabeth de Haan