Kerkdienstenrooster

Voor het beluisteren van kerkdiensten hier klikken

Kerkdienst en 2020

Let op!  Deze lijst is aangepast op 5 februari wegens wijzigingen in de diensten van 8 en 15 maart!
Datum Tijd Plaats Voorganger Bijzonderheden
16 februari

 

10

18

Nwl

Nwl

Ds. Pascal Handschin

Night of Worship

23 februari 10 Rit Ds. V. Dees-Hinten
1 maart 10 Nwl Ds. Pieter Overduin  Biddag
8 maart 10 Rit Commissie  Bijz.dienst
15 maart

 

10

18

Nwl

Nwl

Dienst is afgelast

Night of Worship afgelast

HA + Bev.Ambstdr.

 

22 maart 10 Rit Ds. Elly Bouman afgelast
22 maart 10 Nwl Christiaan van Mourik & schoolteam afgelast  Kerk & Schooldienst
29 maart 10 Nwl Ds. Oechies afgelast
5 april 10 Rit Ds. P. Handschin afgelast  Palmpasen
Do. 9 april 19:30 Rit Ds. Handschin afgelast Witte Don.  HA
Vr.10 april 19:30 Rit Ds.  Handschin afgelast Goede Vrijdag
12 april 10 Nwl Ds. Handschin afgelast Pasen
19 april 10 Rit Ds. Van Bruggen afgelast
26 april 10 Nwl Ds. Hamstra afgelast
3 mei 10 Rit Ds. Handschin afgelast HA
10 mei 10 Nwl Ds. van Driesten afgelast
17 mei 10 Rit Commissie afgelast Bijzondere dienst
Do.21 mei 10 Rit Kerkenraad afgelast Hemelvaart
24 mei 10 Nwl Ds. Dees-Hinten afgelast
31 mei 10 Rit Ds. Handschin afgelast Pinksteren  HA
7 juni 10 Nwl Ds. Peter van Bruggen Trinitatis
14 juni 10 Rit Dhr. Sander Janse
21 juni 10 Nwl Commissie Bijzondere dienst
28 juni 10 Rit Ds. J. de Lange
5 juli 10 Nwl Ds. Pascal Handschin HA
12 juli 10 Rit Ds. Rob Poesiat
19 juli 10 Nwl Ds. Pascal Handschin
26 juli 10 Rit Ds. Pascal Handschin
2 augustus 10 Nwl Ds. Bouke de Haan
9 augustus 10 Rit Ds. Pieter Overduin
16 augustus 10 Nwl Ds. Martine Bakema
23 augustus 10 Rit Ds. Pascal Handschin HA
30 augustus 10 Nwl Ds. Ko de Nood (B)
6 september 10 Rit Ds. Vroukje Dees-Hinten
13 september 10 Nwl Dhr. Sander Janse
20 september 10 Rit Kerkenraad Startzondag Bijz Dienst
27 september 10 Nwl Ds. Elly Bouman
4 oktober 10 Rit Ds. Harold Oechies
11 oktober 10 Nwl Ds. Pascal Handschin HA
18 oktober 10 Rit Mevr. Marja Maris
25 oktober 10 Nwl Ds. Rob Favier Bijz. dienst Com
1 november 10 Rit Ds. B. van Ginhoven
8 november 10 Nwl Ds. Jacobine Scholte- de Jong
15 november 10 Rit Mevr. Marja Maris Dankdag
22 november 9:30 Rit Ds. Pascal Handschin Eeuwigheidszondag
22 november 11 Nwl Ds. Pascal Handschin Eeuwigheidszondag
29 november 10 Rit Ds. Pascal Handschin
6 december 10 Nwl Ds. Pascal Handschin  HA
13 december 10 Rit Ds. Pascal Handschin
20 december 10 Nwl Ds. Pascal Handschin
Do.24 dec 22 Rit Ds. Pascal Handschin Kerstnacht
Vr.25 dec 9:30 Nwl Ds. Pascal Handschin Kerst
Vr.25 dec 11 Rit Ds. Pascal Handschin Kerst
27 december 10 Rit Ds. J. de Lange
Do31 dec 19 Rit Kerkenraad Oude jaar Avondgebed

 

BIJ DE DIENSTEN VAN APRIL 2020

De lente is uitgebroken. Je ziet het in de tuinen: bloeiende narcissen. Paaslelies, zoals ze hier genoemd worden. Ondertussen zitten we binnen “achter de geraniums” te wachten tot de donkere dreiging door het meest minuscule leven, virussen, is afgewend. Nog nooit is de 40-dagen-tijd zo uitgesproken een tijd van onthouding geweest. Wat verlangen we naar Pasen! Naar een nieuw begin, naar wederopstanding, naar samen halleluja’s zingen in de kerk. Hopelijk op de paasdatum en anders maar wat later. Gelukkig is in de Kerk van Christus elke zondag geschikt om Pasen te vieren!

Ik geef dit keer alle Bijbelteksten van het oecumenisch rooster door i.p.v. alleen het Evangelie. Wie wil kan ze in de Bijbel opzoeken en doorlezen. Misschien ziet u wel een samenhang.

Zondag 5 april PALMPASEN en de 6e zondag van de 40 dagen. Dit is de zondag van de Intocht in Jeruzalem in de ochtenddiensten én van de Mattheuspassie in de middag/avond. Matteüs 21: 1–‐11, Psalm 118: 1-­2.19-­29, Jesaja 50,: 4–‐7, (Jesaja 52: 12–‐53,12), Psalm 73: 13-­20, Filippenzen 2: 5–‐11, Matteüs 26:1–‐27,66. Best een heftig begin van de Stille Week.

WITTE DONDERDAG 9 april. Het mooie voorstel om samen te eten en te vieren kan niet doorgaan. We delen het brood, lichaam van Christus, dit jaar niet. Als u Bijbelgedeelten leest, ga in gedachten dan zitten aan de tafel bij de Heer. Laat je door Hem de voeten wassen en weet dat u deel hebt aan het Brood en de Wijn die Hij ons aanreikt. Ondanks alles is Hij nabij. Exodus 12:(1)15–‐20 Psalm 81 (Psalm 116) Johannes 13:1–‐15, (Johannes 14: 15–‐31 of Matteüs 26: 30–‐46a).

GOEDE VRIJDAG 10 april. Een zwarte dag, die ook goed voor ons is. Vanouds wordt het lijdensevangelie van Johannes gelezen. Onvoorstelbaar dat we alleen door dit lijden en deze dood kunnen leven, dat dit bloed de doodsengel aan ons voorbij doet gaan… Exodus 12 : (1)21–‐28, Hosea 6: 1–‐6, Psalm 22, Hebreeën 9: 11–‐15, Johannes 18:1–‐19:42.

PAASNACHT 11/12 april. Al zou die viering vervallen dit jaar, er zijn veel lezingen gegeven. Misschien wilt u er een paar voor uzelf lezen b.v. op zaterdagavond of als u ‘s nachts niet kunt slapen.

Over de heilsgeschiedenis: Genesis 1: 1–‐2,3,  Psalm 33:6-­9, Genesis 22: 1–‐18, Psalm 16: 5-­11, Exodus 14: 15–‐15,1a,  Exodus 15: 1b-­3,  Jesaja 54: 4–‐14,  Psalm 30: 2-­6,  Jesaja 55: 1–‐11,  Jesaja 12: 1-­6,  Ezechiël 36: 24–28,  Psalm 51: 9-­1, 5,  Sefanja 3: 12–20,  Psalm 126,  Doopgedachtenis: Psalm 42:2-­6,  Romeinen 6: 3–4 Kolossenzen 3: 1–4,Het Paasevangelie:  Matteüs 28: 1–10(20). In kloosters zingen en lezen monniken en gelovigen de nacht door om in het vroege morgenlicht het Evangelie van de opstanding te lezen. Zullen wij, volgens plan in alle vroegte het paasvuur kunnen ontsteken samen?

PASEN 12 april. Zullen wij, volgens plan, in alle vroegte het Paasvuur kunnen ontsteken samen?  We hopen dat de kerk weer open kan, dat de klok luidt, dat we als nooit te voren de Halleluja’s en paasliederen zullen zingen… De lezingen voor dit Hoogfeest zijn Exodus 14: 9–‐14, Psalm 118: 15-­24, Kolossenzen 3,1–‐4, Johannes 20: 1–‐18.

Zondag 19 april, Beloken Pasen of de achtste Paasdag. Vandaag wordt het achtdaagse feest weer afgesloten. Lezingen Genesis 8,6–‐16 Psalm 111 (Psalm 16) Petrus 1,3–‐9 Johannes. 20,19–‐23(31).

Zondag 26 april, de 3e zondag van Pasen. Lezingen voor deze zondag: Jesaja 43: 1–‐12, Psalm 116: 10-­19, 1 Petrus 1: 17–‐23, Johannes 21:1–‐14.

We hopen dat de erediensten in mei weer hervat zijn en liever nog eerder. Het is echt een zegen om in levende lijve samen te kunnen zingen en bidden. Dat merk ik des te meer nu het niet kan.

Elizabeth de Haan-Roelse