Kerkdiensten

Voor het beluisteren van kerkdiensten hier klikken

Datum en aanvangstijd Voorganger plaats
14 oktober 10.00 uur Ds. R. Poesiat Nieuwland
14 oktober 20.00 uur Ds. P. Handschin Zeemanshuis (Anglicaans avondgebed)
21 oktober 10.00 uur Ds. L. Woltering H.A. Ritthem
28 oktober 10.00 uur Ds. P. Handschin Nieuwland
28 oktober 20.00 uur Ds. A. Martherus Zeemanshuis (Anglicaans avondgebed)
4 november 10.00 uur Dienstencommissie Ritthem
11 november 10.00 uur Ds. V. Dees-Hinten Nieuwland
11 november 20.00 uur Ds. P. Handschin Zeemanshuis (Anglicaans avondgebed)
18 november 10.00 uur Ds. J. Scholte de Jong Ritthem
25 november 9.30 uur Ds. P. Handschin Nieuwland
25 november 11.00 uur Ds. P. Handschin Ritthem
25 november 20. uur Ds. A. Martherus Zeemanshuis (Anglicaans avondgebed)
2 december 10.00 uur Ritthem
9 december 10.00 uur Ds. P. Handschin Nieuwland
16 december 10.00 uur Ds. B. de Haan Ritthem
23 december 10.00 uur Ds. P. Handschin Nieuwland
23 december 20.00 uur Ds. P. Handschin Nieuwland (kerstzangdienst)
24 december 22.00 uur Ds. P. Handschin Ritthem (kerstnachtdienst)
25 december 9.30 uur Ds. P. Handschin Nieuwland
25 december 11.00 uur Ds. P. Handschin Ritthem
30 december 10.00 uur Dhr.  J. van den Berg Ritthem
31 december ?? uur Nieuwland

Bij de diensten van oktober 2018

Eind september begin oktober worden de Grote Feesten van Israël, onze “oudste broeder”, gevierd. Daarom viert de Kerk dan Israël-zondag. De kleur blijft deze maand nog groen, al zal in de natuur alles al naar geel en bruin gaan nijgen en begint het oogsten. Valt daarom wereld-voedsel-dag in deze maand? Ook daar is in de Kerk aandacht voor: voedsel voor het hart, maar ook voor het lichaam en dus de strijd tegen armoede en honger.

Op zondag 7 oktober, Israël-zondag  en derde zondag van de herfst, zal Mevrouw Gerda Keizer uit Middelburg voorgaan. Het oecumenisch leesrooster reikt Marcus 10: 1-16 aan als Evangelie.

Op 14 oktober is onze voorganger Ds. Rob Poesiat. Hij is momenteel verbonden aan Kleverskerke en woont te Koudekerke. Het oecumenisch leesrooster reikt Marcus 10: 17-31 aan als Evangelie.

Op 21 oktober vieren we samen het Heilig Avondmaal. We ontvangen Brood des levens om ons te bemoedigen en te versterken. Ds. Leo Woltering zal het avondmaal voor ons bedienen. Het oecumenisch leesrooster reikt Marcus 10: 32-45 aan als Evangelie.

Op 28 oktober, 6e zondag in de herfst, gaat onze predikant ds. Pascal Handschin voor. Deze datum ligt al dicht bij Hervormingdsdag (31 oktober) waarop we gedenken dat Maarten Luther  in 1517 de aanzet gaf tot het protestantisme als nieuwe stroming in de wereldkerk. Het oecumenisch leesrooster reikt Marcus 10: 46-52 aan als Evangelie.
Goede en zegenrijke vieringen toegewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse

Bij de diensten van November 2018

November is altijd een bijzondere maand in de Kerk: tegen het einde van het kerkelijk jaar staat ook de eindigheid van het aardse leven centraal, maar tevens de eeuwigheid bij God en de eindtijd. Op één november viert de aloude Kerk “Allerheiligen”, een belangrijk feest. Met “alle heiligen” worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus – naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap – bij God in de hemel zijn opgenomen. Er zijn ook Protestantse kerken waarin rond 1 november de namen genoemd worden van de overleden gemeenteleden. Bij ons gebeurt dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wat ook een goede mogelijkheid is. Ook buiten de kerk heeft men tegenwoordig in november aandacht voor de sterfelijkheid en dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar men heeft dan vaak meer aandacht voor de duistere kant daarvan: spoken die men probeert te verjagen met lichtjes (pompoenen en lampions) en door ze na te bootsen (verkleedpartijen). Wij houden ons aan Jezus Christus, hét Licht, die ons nabij is in leven en sterven. Dat is troostvol.

Op zondag 4 november, de 7e zondag in de herfst  zal er een Bijzondere Dienst gevierd worden. U leest daar waarschijnlijk elders in dit blad meer over. Op het oecumenisch leesrooster staat Marcus 12: 18-27 waar Jezus ingaat op de opstanding uit de dood.

Zondag 11 november komt Ds. Vrouwkje Dees-Hinten uit Westdorpe door de Westerscheldetunnel en zal ons voorgaan. Op het oecumenisch Leesrooster staat Marcus 12: 28-34 over het belangrijkste gebod: de liefde!

Op zondag 18 november, de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar, willen we Ds. Jacobiene Scholte-de Jong uit Middelburg ontvangen als voorganger. Op het oecumenisch leesrooster staat Marcus 12: 38- 13: 2. O.a. over wat een offer kan zijn (of niet).

Zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken eindigheid én eeuwigheid! Er is verdriet om wie we missen en we mogen getroost worden, want de Heer is dichtbij hen én bij ons. Onze predikant Ds. Pascal Handschin zal deze diensten leiden in beide kerken. We steken kaarsen en lichtjes aan met het vuur van de Paaskaars, om  te symboliseren dat onze overledenen deel hebben aan Christus’ opstanding. Op het oecumenisch leesrooster staat Marcus 13: 14- 27, wat eindigt met: Dan zal Hij engelen erop uit sturen om zijn uitverkorenen bijeen te brengen…

Een goede novembermaand toegewenst.

Elizabeth de Haan-Roelse

Kindernevendienst oktober

In oktober vertellen we verhalen uit Openbaring

Zondag 7 oktober: Openbaring 1:9-20: Ik ben de eerste en de laatste. De kinderen leren dat Jezus Christus nu en altijd onze Koning is

Zondag 14 oktober: Openbaring 5:6-14: Christus opent de boekrol. De kinderen leren dat Christus zijn verlossingswerk helemaal kan afmaken.

Zondag 21 oktober: Openbaring 7:9-17: Christus brengt de gelovigen Thuis. De kinderen leren dat er ontelbaar veel mensen door God gered worden en bij Hem Thuis mogen zijn

Zondag 28 oktober: Openbaring 10:1-11: De geopende boekrol. De kinderen leren dat ze in de Bijbel Gods waarheid voor ons leven kunnen vinden. Die is hoopvol, maar soms ook pijnlijk.

Een vriendelijke groet van de leiding van de kindernevendienst.

Kindernevendienst november

In november gaan we verder met de verhalen uit Openbaring.

Zondag 4 november: Deze zondag is het een bijzondere dienst in Ritthem. Het thema is: Rust/stilte……de natuur gaat in rust. Hoe we dit precies gaan invullen binnen de kindernevendienst zijn we nog mee bezig!

Zondag 11 november: Openbaring 18: Babel gestraft voor haar zonde. De kinderen leren dat God eens alle zonde straft en vernietigt. Zijn nieuwe wereld moet volmaakt zijn

Zondag 18 november: Openbaring 19:1-10: God eren bij het bruiloftsmaal. De kinderen leren om te verlangen naar het grote bruiloftsfeest waarop God hen uitnodigt.

Zondag 25 november: Openbaring 21:1-21: Gods nieuwe schepping. De kinderen leren dat God deze schepping onherkenbaar verandert in een wereld van vrede en recht.

Een vriendelijke groet van de leiding van de kindernevendienst.