Kerkdienstenrooster

Voor het beluisteren van kerkdiensten hier klikken
Het rooster voor 2019 staat verder naar beneden op deze pagina

Datum en aanvangstijd Voorganger Plaats
18 november 10.00 uur Ds. J. Scholte de Jong Ritthem
25 november 9.30 uur Ds. P. Handschin Ritthem           Eeuwigheidszondag
25 november 11.00 uur Ds. P. Handschin Nieuwland      Eeuwigheidszondag
25 november 20. uur Ds. A. Martherus Zeemanshuis (Anglicaans avondgebed)
2 december 10.00 uur J. Zwemer Ritthem
9 december 10.00 uur Ds. P. Handschin Nieuwland
16 december 10.00 uur Ds. B. de Haan Ritthem
22 december 19.30 uur Nieuwland (kerstzangdienst)
23 december 20.00 uur Ds. P. Handschin Nieuwland
24 december 22.00 uur Ds. P. Handschin Ritthem (kerstnachtdienst)
25 december 9.30 uur Ds. P. Handschin Nieuwland
25 december 11.00 uur Ds. P. Handschin Ritthem
30 december 10.00 uur Ds. Helderman Janse de Jonge Ritthem
31 december 19.00 uur Ds. P. Handschin Nieuwland
1 januari 2019 11.00  Morgengebed Nieuwland Koffie vanaf 10.30 uur!

Bij de diensten van december 2018 en januari 2019

Op het noordelijk halfrond vieren we de geboorte van Christus gelijk met mid-winter. Het Heil openbaart zich, terwijl we buiten de kerk vieren dat de zon terugkeert en de dagen gaan lengen. Onze zon zal Christus, de Heer zijn, die ons door en door zal verlichten en verwarmen. Omdat we niet in staat zijn om God te aanschouwen – zoals we niet in de zon kunnen kijken –  is Hij voor ons begrijpelijk geworden in Jezus Christus. God heeft de gestalte van een mens aangenomen en Hij heeft zichzelf voorgeleefd. Dit alles wordt in de diensten van december en januari gevierd, gezongen, verteld en uitgebeeld op allerlei wijzen.
In de adventstijd kleurt de kerk paars, kleur van inkeer en bezinning. In de kerstnacht wordt het wit: licht en feest! Dat duurt tot en met 6 januari en daarna wordt het weer groen, kleur van leven en groei en openbaring.

2 December Eerste Adventszondag of “Ad te Domine” d.i. “Tot U hef ik mijn ziel op” uit Ps. 25. Op het oecumenisch rooster staat Lucas 21: 25-31, waarin o.a. staat: “Dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen”. Hoe bijzonder zal dat zijn? Ouderling Jan Zwemer zal voorgaan, want soms is het lastig om een (bevoegde) voorganger te vinden. In zo’n geval mag een gemeentelid de dienst leiden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

9 december, de 2e Advent of “Populus Sion” d.i. “Gij volk van Sion” uit Jes. 30. Op het rooster staat: Lucas 3: 1-6. Over Johannes de Doper: stem in de woestijn: “en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.” Onze predikant Pascal Handschin zal voorgaan en het Heilig Avondmaal bedienen. Brood en wijn brengen ons tot inkeer: zijn we klaar – en rein – voor het komende feest? Ook dit gebeurt bij het Avondmaal: we ontvangen vergeving.

16 december, 3e Advent of zondag “Gaudete” d.i. “Verblijd u!” naar Phil. 4. Op het rooster staat: Lucas 3: 7-18. Johannes roept op om je leven te veranderen, want de Messias is in aantocht! Gemeentelid ds. Bouke de Haan zal voorgaan.

23 december, 4e Advent of “Rorate coeli” d.i. “Dauwt hemelen van boven” naar Jes. 45:8. Op het rooster staat: Lucas 1: 39-45: Maria zingt haar Lofzang: God zal de zwakke sterk maken, de hongerige voeden… Barmhartig is Hij! Onze predikant dominee Pascal zal voorgaan.

Maandag 24 december. KERSTNACHT. De stemming slaat om van inkeer,voorbereiding en verwachting, naar het feestelijke witte Licht: engelen die verkondigen aan ons, arme mensen: niets beter dan de herders. We worden genodigd door de nacht te gaan naar waar we ons heil kunnen vinden: naar Jezus. Op het rooster staat: Lucas 2: 1-20. Antifoon voor de Kerstnacht: “Dixit Domine”d.i. “De Heer sprak: mijn Zoon zijt gij” naar Ps. 2.

Dinsdag 25 december. KERSTMIS. De antifoon: “Puer natus est”: Een Kind is ons geboren…” Jes. 9:5. En het Evangelie van Johannes: 1: 1-14: Het woord werd vlees… Een feest voor jong en oud dat we in eigen dorp zullen vieren om andere dorpelingen ook welkom te laten zijn en Kerst te laten ervaren.

30 december. Nog volop Kerst, want een groot feest in de kerk duurt een week! Het kan gaan over “Onnozele kinderen” (Ps. 8 en Matt. 2) of over Lucas 2:33-40 : de zegening van Jezus door Simeon en Hannah in de tempel. Dhr. van den Berg uit Vlissingen zal ons voorgaan

Maandag 31 december. Ter afsluiting van het (wereldlijke) jaar wordt een avondgebed gehouden. In het dienstboek staat Lucas 12:35-40 als mogelijke lezing.

Dinsdag 1 januari is het niet alleen Nieuwjaar, maar ook de 8e dag van Kerst, de laatste echte Kerstdag. Het kan dan gaan over de naamgeving en besnijdenis van Jezus. De lezing is Lucas 2:21. Morgengebed en ontmoeting en elkaar een gezegend Nieuwjaar wensen!

6 januari. Epifanie! (=Verschijning) Nog een feest (het stond eerder vast dan het Kerstfeest!). Feest omdat de Heer is verschenen, glorieus. Dit jaar wordt het Drie-“koningen”-verhaal (Matt. 2: 1-12) aangereikt. Wijzen uit het oosten reizen koninklijk om hun Heer, de nieuwe Koning te eren. Dominee Pascal is onze voorganger.

13 januari, de eerste zondag na Epifanie of “Doop van de Heer”. Op het rooster staat Lucas 3:15-16, 21-22. Johannes zegt: “Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur”  en “Toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, daalde de heilige Geest op hem neer”. Naar die Geest mogen ook wij verlangen… Het is nog niet bekend wie voor zal gaan.

20 januari, Zondag van de Eenheid en van “De Bruiloft te Kana”. Op het rooster staat Joh. 2: 1-11. Maria spreekt Jezus aan namens de nooddruftigen (zijn wij dat niet?) én zij sprak de bedienden (zijn wij dat ook niet?) aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is. “. De dienst wordt geleid door de Oud-Katholieke priester Remco Robinson en door dominee Pascal.

27 januari, 3e zondag na Epifanie. Op het rooster staat Lucas 4: 14-21 over Jezus in Nazareth, waar ze niet blij met Hem waren… Ds. Rob van Waarde, studentenpredikant in Leiden, en geboren Nieuwlander, zal ons voorgaan.

Zegenrijke erediensten toegewenst.

Elizabeth de Haan-Roelse

Kerkdienstenrooster 2019

Datum Plaats Aanvang Voorganger Opmerkingen
01 januari Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin Wensen/bidden koffie
06 januari Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin Koffiedrinken
13 januari Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
20 januari Nieuwland 10. 30 u Di Handschin/Robinson Koffiedrinken H. A.
27 januari Ritthem 10. 00 u Ds. Rob van Waarde
03 februari Nieuwland 10. 00 u Com. bijzondere diensten Koffiedrinken
10 februari Ritthem 10. 00 u Ds. Bouke de Haan
17 februari Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin H. A.
24 februari Ritthem 10. 00 u Ds. Jacolien de Lange
03 maart Nieuwland 10. 00 u Ds. Elly Bouman Koffiedrinken
10 maart Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin Bevestigen amtsdragers
17 maart Nieuwland 10. 00 u Ds. Auke Hamstra
24 maart Ritthem 10. 00 u Sander Janse
31 maart Nieuwland 10. 00 u Ds. Vrouwkje Dees Hinten
07 april Ritthem 10. 00 u Com. bijzondere diensten Koffiedrinken
14 april Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin Palmzondag Koffie
18 april Ritthem 19.300 u Ds. Pascal Handschin Witte Donderdag H.A.
19 april Ritthem 19.30 u Ds. Pascal Handschin Goede Vrijdag
20 april Ritthem ?? u Ds. Pascal Handschin Paasnacht
21 april Ritthem 10. 00 u Ds. P. Handschin Pasen
28 april Nieuwland 10. 00 u Ds. Kees de Nood
05 mei Ritthem 10. 00 u Ds. Stefan Dierx Koffiedrinken
12 mei Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin Koffiedrinken
19 mei Ritthem 10. 00 u Ds Jacobine Scholten de J
26 mei Nieuwland 10. 00 u Ds. Gert van Driesten
30 mei Nieuwland 10. 00 u Sander Janse Hemelvaartsdag
02 juni Ritthem 10. 00 u Ds. Harald Oechies Koffiedrinken
09 juni Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin Koffiedrinken
16 juni Ritthem 10. 00 u Ds. Robert Poesiat
23 juni Nieuwland 10. 00 u Com. bijzondere diensten
30 juni Ritthem 10. 00 u Ds. Vrouwkje DeesHinten
07 juli Nieuwland 10. 00 u Ds. Elly Bouman Koffiedrinken
14 juli Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
21 juli Nieuwland 10. 00 u ?????
28 juli Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
04 augustus Nieuwland 10. 00 u Ds. B. de haan Koffiedrinken
11 augustus Ritthem 10. 00 u Onbekend
18 augustus Nieuwland 10. 00 u Ds. Wim van den Hoek
25 augustus Ritthem 10. 00 u Ds. Auke Hamstra
01 september Nieuwland 10. 00 u Ds. Jacolien de Lange Koffiedrinken
08 september Ritthem 10. 00 u Ds. Jaap van der Zeeuw
15 september Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
22 september Ritthem 10. 00 u Ds. Dees-Hinten
29 september Nieuwland 10. 00 u Ds Jacobine Scholten de J
06 oktober Ritthem 10. 00 u Ds. Elly Bouman Koffiedrinken
13 oktober Nieuwland 10. 00 u Sander Janse
20 oktober Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
27 oktober Nieuwland 10. 00 u Theo van Teijlingen
03 november Ritthem 10. 00 u Com. bijzondere diensten Koffiedrinken
10 november Nieuwland 10. 00 u Ds. Bouke de Haan
17 november Ritthem 10. 00 u Ds. Harold Oechies
24 november Nieuwland 9.30 u Ds. Pascal Handschin Eeuwigheidszondag
24 november Ritthem 11.00 Ds. Pascal Handschin Eeuwigheidszondag
01 december Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
08 december Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
15 december Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
22 december Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
24 december Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
25 december Nieuwland 9.300 u Ds. Pascal Handschin
25 december Ritthem 11. 00 u Ds. Pascal Handschin
29 december Ritthem 10. 00 u Sander Janse
31 december Nieuwland? 19. 00 u Avondgebed
01 januari ‘20 Nieuwland 11. 00 u Wensen/bidden Koffie