Kerkdienstenrooster

Voor het beluisteren van kerkdiensten hier klikken

Kerkdienstenrooster 2019 (onderaan deze rubriek diensten Zeemanshuis Vlissingen)

Datum Plaats Aanvang Voorganger Opmerkingen
01 januari Nieuwland 11. 00 u Ochtendgebed Vanaf 10.30 uur koffie
06 januari Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
13 januari Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
20 januari Nieuwland 10. 30 u Di Handschin/Robinson Koffiedrinken H. A.
27 januari Ritthem 10. 00 u Ds. Rob van Waarde
03 februari Nieuwland 10. 00 u Com. bijzondere diensten Koffiedrinken
10 februari Ritthem 10. 00 u Ds. Bouke de Haan
17 februari Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin H. A.
24 februari Ritthem 10. 00 u Ds. Jacolien de Lange
03 maart Nieuwland 10. 00 u Ds. Elly Bouman Koffiedrinken
10 maart Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin Bevestigen ambtsdragers
17 maart Nieuwland 10. 00 u Ds. Auke Hamstra
24 maart Ritthem 10. 00 u Sander Janse
31 maart Nieuwland 10. 00 u Ds. Vrouwkje Dees Hinten
07 april Ritthem 10. 00 u Com. bijzondere diensten Koffiedrinken
14 april Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin Palmzondag Koffie
18 april Nieuwland 19.30 u Ds. Pascal Handschin Witte Donderdag H.A.
19 april Nieuwland 19.30 u Ds. Pascal Handschin Goede Vrijdag
20 april Nieuwland 22.00 u Ds. Pascal Handschin Paasnacht
21 april Ritthem 10. 00 u Ds. P. Handschin Pasen
28 april Nieuwland 10. 00 u Ds. Kees de Nood
05 mei Ritthem 10. 00 u Ds. Stefan Dierx Koffiedrinken
12 mei Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin Koffiedrinken
19 mei Ritthem 10. 00 u Ds Jacobine Scholten de J
26 mei Nieuwland 10. 00 u Ds. Gert van Driesten
30 mei Nieuwland 10. 00 u Sander Janse Hemelvaartsdag
02 juni Ritthem 10. 00 u Ds. Harald Oechies Koffiedrinken
09 juni Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin Koffiedrinken
16 juni Ritthem 10. 00 u Ds. Robert Poesiat
23 juni Nieuwland 10. 00 u Com. bijzondere diensten
30 juni Ritthem 10. 00 u Ds. Vrouwkje DeesHinten
07 juli Nieuwland 10. 00 u Ds. Elly Bouman Koffiedrinken
14 juli Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
21 juli Nieuwland 10. 00 u ?????
28 juli Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
04 augustus Nieuwland 10. 00 u Ds. B. de haan Koffiedrinken
11 augustus Ritthem 10. 00 u Onbekend
18 augustus Nieuwland 10. 00 u Ds. Wim van den Hoek
25 augustus Ritthem 10. 00 u Ds. Auke Hamstra
01 september Nieuwland 10. 00 u Ds. Jacolien de Lange Koffiedrinken
08 september Ritthem 10. 00 u Ds. Jaap van der Zeeuw
15 september Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
22 september Ritthem 10. 00 u Ds. Dees-Hinten
29 september Nieuwland 10. 00 u Ds Jacobine Scholten de J
06 oktober Ritthem 10. 00 u Ds. Elly Bouman Koffiedrinken
13 oktober Nieuwland 10. 00 u Sander Janse
20 oktober Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
27 oktober Nieuwland 10. 00 u Theo van Teijlingen
03 november Ritthem 10. 00 u Com. bijzondere diensten Koffiedrinken
10 november Nieuwland 10. 00 u Ds. Bouke de Haan
17 november Ritthem 10. 00 u Ds. Harold Oechies
24 november Nieuwland 9.30 u Ds. Pascal Handschin Eeuwigheidszondag
24 november Ritthem 11.00 u Ds. Pascal Handschin Eeuwigheidszondag
01 december Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
08 december Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin  Koffiedrinken
15 december Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin  Koffiedrinken
22 december Nieuwland 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
24 december Ritthem 10. 00 u Ds. Pascal Handschin
25 december Nieuwland 9.30 u Ds. Pascal Handschin
25 december Ritthem 11. 00 u Ds. Pascal Handschin
29 december Ritthem 10. 00 u Sander Janse
31 december Nieuwland? 19. 00 u Avondgebed
01 januari ‘20 Nieuwland 11. 00 u Wensen/bidden Koffie
BIJ DE DIENSTEN VAN APRIL 2019

Als het om de kerkdiensten gaat is dit een boeiende maand. Het hoogtepunt van het Christelijk geloof wordt gevierd. Pasen als belangrijkste Hoogfeest en daaraan vooraf de Stille Week. Alleen door de diepte van lijden en sterven kon onze Heer ons zijn grote heerlijkheid, zijn macht en majesteit tonen in de verrijzenis op de Paasmorgen. En ons daarin meenemen! Dat is Evangelie, dat wij met Hem zullen opstaan en leven. Onvoorstelbaar. De diensten van 18-21 april zullen het uitbeelden:

Met de Heer vieren we het laatste Avondmaal op WITTE DONDERDAG. Op GOEDE VRIJDAG staan we onder zijn kruis met Maria en Johannes en we lopen mee in de grafstoet.

In de PAASNACHT blijven we wakker en beleven dat nieuw Licht door het duister breekt, dat het graf zich opent en de Heer -zoals eens aan de vrouwen- nu aan ons verschijnt. We bevestigen dat we in Hem zijn gedoopt tot nieuw leven. Met brandende kaarsen gaan we naar huis. Even slapen en dan het feest met jong en oud op PAASMORGEN. Probeer eens alle diensten mee te maken!

7 april Een bijzondere dienst, die door een commissie is voorbereid. Altijd verrassend. Op het oecumenisch rooster staat voor deze dag Lucas 20: 9-19 over de arbeiders in de wijngaard die tenslotte de zoon van de eigenaar doodden. Aan deze dienst zal koor de Vlis-singers medewerking verlenen.

14 april Palmpasen. We vieren deze dag samen met de kinderen en ouders van de basisschool. Ds. Pascal gaat voor. Op het rooster staat de Lucaspassie: het hele lijdensverhaal volgens Lucas: 19: 19-40 en Luc. 22: 1- 23: 56, als introductie op de Stille Week. De andere naam van deze zondag is: Kruispasen.

Donderdag 18 april WITTE DONDERDAG. Zie wat ik boven aan schreef hierover. Lezing o.a. Joh. 13: 1-15. Ds. Pascal gaat voor. ‘s Middag zal er ook een korte viering zijn voor wie ‘s avonds niet kan komen.

Vrijdag 19 april GOEDE VRIJDAG. Zie wat ik boven aan schreef hierover. Ds. Pascal gaat voor. Op het rooster staat o.a de Johannespassie: Joh. 18:1 -19:42.

Zaterdag 20 april PAASWAKE. Zie wat ik boven aan schreef hierover. Ds. Pascal gaat voor. Met lezingen uit het OT en natuurlijk het Paasevangelie. Volgens rooster is dat Lucas 24:1-10.

21 april Hoogfeest van PASEN. En vrolijke viering voor jong en oud want Jezus leeft! Met onze eigen predikant als voorganger. Op het rooster staat Johannes 20: 1-8.

28 april Beloken Pasen is de naam van deze zondag. Dat betekent de afsluiting van het Paasfeest, maar de Paastijd (of 50-dagen-tijd) gaat door tot Pinksteren. Andere naam is: Quasi Modo Geniti dat betekent: “als pas geboren kinderen”. Ds. Ko de Nood uit Zeebrugge (België) zal ons voorgaan, een geboren Nieuwlander. Het rooster vermeld Lucas 24: 13-35.

 

Zegenrijke vieringen toegewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse

 

Diensten in het Zeemanshuis

VLISSINGEN OOST – Eénmaal per twee weken  is er in het Zeemanshuis in Vlissingen Oost een Anglicaans Avondgebed. Dat gebeurt in de Engelse taal. De dienst is openbaar en dus niet alleen bestemd voor zeelieden die in de haven verblijven. Dat betekent dat ook leden van onze gemeenten hartelijk welkom zijn om samen met mensen uit andere delen van de wereld te bidden,  ons geloof te belijden en elkaar de Vredegroet toe te wensen. In april zijn er zelfs drie diensten in verband met Pasen. Hieronder het rooster tot en met Pasen 2019. Om te horen hoe het er bij zo’n dienst toegaat kunt  u hier klikken

Datum/Tijd (20h00) Aard van de dienst Voorganger
13 januari Anglicaans avondgebed Ds Pascal Handschin
27 januari Anglicaans avondgebed Ds Andy Martherus
10 februari Anglicaans avondgebed Ds Pascal Handschin
24 februari Anglicaans avondgebed Ds Andy Martherus
10 maart Anglicaans avondgebed Ds Pascal Handschin
7 april Anglicaans avondgebed Ds Andy Martherus
14 april Palmpasen Ds Andy Martherus
21 april Pasen Ds Pascal Handschin  en ds Andy Martherus