Bij de diensten

BIJ DE ZONDAGEN VAN JUNI 2020
Deze maand begint de zomer en op 24 juni viert de wereldkerk het feest van Johannes de Doper, de voorloper van Christus. Een half jaar vóór Kerst. In allerlei landen wordt het gevierd met het ontsteken van vuren liefst op hoge plekken als de bergtoppen (Italië, Oostenrijk), maar ook in straten en op stranden (Spanje), zo ontdekten we op onze vakanties. Vreugdevuren die herinneren aan de Doper die zei: “Die na mij komt zal groter zijn dan ik.”. En ik moet denken aan lied 747: 1 Eens komt de grote zomer, waarin zich ‘t hart verblijdt…

7 Juni: TRINITATIS, het feest van de HEILIGE DRIEËENHEID of Drievuldigheid. Dit feest valt op de achtste dag van Pinksteren. Elk kerkelijk hoogfeest duurt 8 dagen zoals u weet. God heeft zich op Pinksteren ten volle aan ons geopenbaard. Nu kennen we Hem als Vader, Zoon én Heilige Geest. Drie gestalten of verschijningsvormen, maar toch één en dezelfde. Het is een groot geheimenis en niet echt te snappen, maar wel te geloven en daarom ook te lofprijzen! Psalm 150, de grote lofpsalm, is de psalm van deze zondag. Daarnaast 2 Korintiërs 13: 11–‐13 en Matteüs 28: 16–‐20. Met de discipelen hebben ook wij een opdracht ontvangen: Ga en … , maar ook: Ik ben met met jullie!

14Juni
1e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur veranderd naar groen, de kleur van groei en bloei. Dat mag ook ons geestelijk leven betreffen. De psalm van de zondag is psalm 100: Juicht voor de Heer, dien hem met vreugde! Romeinen 5: 6–‐11 Als we met Christus zijn verzoend, zijn we ook gered! En volgens Matteüs 9: 35–‐10,15 is redding ook: verlost worden van boze geesten, van kwade machten die je vrede verstoren. Sommigen ontvangen de taak om vrede van God te brengen.

21 Juni 1e zondag van de zomer. De psalm van de zondag is psalm 69: 14-­29 Een roep tot God vanuit onze nood, maar die uitloopt op een lofprijzing. Romeinen 5: 15–‐19 Het is door onze Heer Jezus dat we genade ontvangen. Matteüs 10: 16–‐33. Het onderricht van Jezus omvat waarschuwingen én bemoedigingen.

28 Juni “Van U is de hemel, van U ook de aarde”, dat staat in de psalm van de zondag 89:10-­19.

In Romeinen 6: 3–‐11 gaat het over gedoopt zijn. Door de doop zijn we levend zoals Christus is opgestaan uit de dood. Matteüs 10: 34–‐42. De Heer volgen zal niet altijd eenvoudig zijn, het is gaan in de voetsporen van Jezus.

Goede zondagen toegewenst!
Elizabeth de Haan-Roelse