Bij de diensten

BIJ DE DIENSTEN van oktober

We leven in herfsttijd, nog steeds groene tijd, alles rijpt, we zijn op weg naar het feest van de oogst.

Op 6 oktober, 3e zondag van de herfst,  vinden we het fijn om onze voormalig predikante Ds. Elly Bouman te ontvangen. Na de dienst kunnen we nog napraten over de ontmoeting in Roeselare, waar velen toen bij konden zijn. Deze zondag is het Israël-zondag vanwege de grote feesten van Israël die rond deze tijd gevierd worden. Op het oecumenisch leesrooster staat Lucas 17: 1–‐10. Wat is je taak? En wat is je plaats? Wat is je plicht?

13 Oktober
zal onze predikant Ds. Pascal Handschin voorgaan. Op het oecumenisch leesrooster staat Lucas 17: 11–‐19 vermeld. Tien mensen worden genezen. Eén komt Jezus bedanken… Vreemd toch?

Zondag  20 oktober  gaat Dhr. Sander Janse voor. Hij is op weg om kerkelijk werker te worden.  Op het oecumenisch leesrooster staat Lucas 18: 1–‐8. De noodzaak om altijd te bidden en het vol te houden.

Op 27 oktober  gaat Dhr. Theo van Teijlingen voor. We zijn benieuwd of hij zijn gitaar en mooie liedjes meeneemt. Dat zou zo maar eens kunnen. Op het oecumenisch leesrooster staat Lucas 18,: 9–‐14. Vroom en rechtvaardig of uitermate zondig – hoe mogen we bidden?

Gezegende zondagen gewenst.

E. de Haan-Roelse

BIJ DE DIENSTEN VAN NOVEMBER 2019

 Deze  maand zal in het teken staan van het einde en de eindigheid. De eindigheid van het leven en het einde der tijden. Wij geloven dat het leven van mensen en het leven van onze wereld niet zomaar zal ophouden, maar dat er een doorgaan is naar een nieuw leven en een nieuwe hemel en aarde. Niet alleen verdriet, maar juist ook verwachting.

3 November Voor deze zondag is een Bijzondere Dienst voorbereid. Deze gaat over het thema dankbaarheid. De titel luidt: ,,en wat zeg je dan?”. Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door vocale en instrumentale artiesten. Wim Staat houdt een overdenking.
Eerder deze week op vrijdag 1 november vierden grote delen van de wereldkerk Allerheiligen. Dat feest wordt vanaf de negende eeuw gevierd om de Heiligen van Naam te gedenken, zoals de martelaren der Kerk en wie erkende Heiligen zijn. Een dag later was het Allerzielen, waarop de overledenen herdacht  worden, zoals wij dat enkele weken later doen. Op het rooster staat voor 3 november Lucas 19:1-10 over Zacheüs – een mens als wij – voor wie Jezus speciaal kwam.

Op 10 november gaat Nieuwlands gemeentelid Ds. Bouke de Haan voor. In de dankgebeden zal de Schepper dank gebracht worden voor de oogst en alles waarvan wij leven mogen. Op het oecumenisch rooster staat Lukas 19: 41-48. Jezus gaat naar Jeruzalem en de tempel. Wat treft Hij aan?

 

Op 17 november zal onze voormalige predikant Ds. Harold Oechies vanuit Bilthoven naar ons afreizen. Op het oecumenisch rooster staat Lucas 20: 27- 38. De vraag naar de Opstanding der doden…Voor velen niet te begrijpen. Jezus antwoordt: Voor God leven zij allen.

 

24 November De laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we in onze woonplaats of misschien gaan we naar de kerk van waaruit onze geliefde is begraven. Onze predikant Ds. Pascal zal in beide kerken voorgaan. Families waarvan het afgelopen jaar iemand overleed die bij onze gemeenten hoorde, ontvangen een uitnodiging voor deze bijzondere dienst van gedenken en troost. Er worden gedenkkaarsen aangestoken. Maar ook de overledenen van eerder en elders kunnen we gedenken door een lichtje aan te steken voor Gods aangezicht. De band met hen gaat niet verloren: samen maken we deel uit van de gemeenschap der heiligen. Op het oecumenisch rooster staat Lucas 21: 5-19. Wat kan er nog allemaal gebeuren? Maar geen haar op je hoofd zal verloren gaan als je standvastig bent…

 

Goede zondagen toegewenst.

Elizabeth de Haan-Roelse