Bij de diensten

BIJ DE DIENSTEN van februari 2021

Op zondag 7 februari Sexagesima (zestigste dag voor Pasen) zal onze predikant ds. Pascal voorgaan.  Het oecumenisch rooster geeft Marcus 1: 29-39 als Evangelie voor deze zondag. We ontmoeten Jezus, actief met genezen en van ziekten en demonen. Is Hij ook onze geneesheer?
Op 14 februari  Quinquagesima (vijftigste dag) maken we kennis met ds. Dick ter Horst uit Hellevoetsluis, in het noorden van onze classis (regio) Delta. Het oecumenisch rooster geeft Marcus 1: 40-45 als Evangelie voor deze zondag. De ziekte huidvraat maakt afstotelijk. De zieke wil beter worden. En Jezus raakt hem aan. Willen wij ons laten aanraken door de Heer?

Bij de diensten van Maart 2021

Veertig dagen duurt de periode die vroeger vaak lijdenstijd werd genoemd. Vanouds bezinnen we ons in deze weken op ons leven in relatie tot de Heer, die voor ons geleden heeft, die onze Verlosser is. Inkeer en boete: hoe hebben we het er vanaf gebracht de afgelopen periode? Hebben wij vergeving nodig voor wat we deden of dachten of juist niet gedaan hebben? We gaan schoon schip maken om als reine mensen het grote feest van Pasen te kunnen vieren.
7 maart: De 3e zondag van de 40 dagen heet Oculi (Mijn ogen zijn bestendig op de Here, Ps. 25). Dan hoopt ds. Anne-Wil Meeuwissen uit Sint Maartensdijk ons voor te gaan.  Op het oecumenisch rooster staat o.a. Johannes 2: 13-22. Jezus die de tempel schoonveegt en daarna zegt: Breek deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Men begreep het niet. Hoe is dat nu? Snap je Jezus?
14 maart 4e zondag  van de 40 dagen heet  Laetare (Verheugt u, Jes. 66:10) Onze predikant Ds. Pascal Handschin zal voorgaan. Op het oecumenisch rooster staat Joh. 6: 1-15: Jezus voedt de menigte met 5 broden en 2 vissen. Waarom verdwijnt Hij? Hij had koning, de leider, kunnen worden, ze hadden Hem al gekozen…
21 maart 5e zondag in de 40-dagen met de naam Judica  (Recht. Naar psalm 43: Doe mij recht, o God.) Ds. Willem Frank van de Woestijne uit Arnemuiden (Geref. Kerk) leidt de dienst. Op het rooster staat Johannes 12: 20-33 Jezus wordt angstig en er klinkt een stem uit de hemel. Is die stem voor Hem of voor ons?
28 maart PALMPASEN  de 6e zondag van de 40-dagen. Onze predikant Ds. Pascal Handschin  zal voorgaan.  De naam Palmarum verwijst uiteraard naar Jezus’ intocht in Jeruzalem waarbij enthousiast met palmtakken gezwaaid werd . Op het rooster staat Johannes 12: 12-24.Had je erbij willen zijn? Hoe zou je je dan gevoeld hebben? In plaats van de intocht kan deze zondag  kan ook het lijdensverhaal uit Marcus 14-15 centraal staan.

Ook al kunnen we nog steeds niet naar de kerk, ik hoop dat je thuis kunt meekijken en zo toch beleven dat je bij de gemeenschap hoort al zien we elkaar niet. Goede zondagen gewenst!

Elizabeth de Haan-Roelse