Bij de diensten

BIJ DE ZONDAGEN  VAN JULI EN AUGUSTUS 2020

De zomer is de tijd van verkondiging van het Goede Nieuws van Jezus Christus. Laat dat deze zomer dan ook het verhaal zijn van God die geneest. Dat we genezen zullen van de angst en ontzetting wat een minuscuul virus kan veroorzaken. Dat we kunnen blijven geloven in de God van Jezus Christus die de schepping HEEL wil en zal maken.

zondag 5 juli 2020 3ezondag van de zomer stond op het oecumenisch rooster Zacharia 9,9-12, Psalm 145,1­12 (Romeinen 6,16–‐23) Matteüs 11,25-30 Jezus dankt zijn Vader voor wat Hij aan eenvoudige mensen heeft laten zien, laten merken. Dat Hij rust geeft aan wie vermoeid en belast zijn. Zij mogen werkelijk rust vinden. Dat geldt niet alleen voor anderen, dat mag je ook op jezelf betrekken.

Zondag 12 juli staat op het rooster:  Jesaja 55,6–‐13, Psalm 65 (Romeinen 7,21–‐8,6),  Matteüs 13,1-9 en18-23. De bekende gelijkenis van de Zaaier. Met een wijds gebaar strooit God al zijn goedheid over de wereld. We mogen het opnemen en laten kiemen. Willen we vruchtbare mensen zijn? Helaas is de kerk dicht op 12 juli.

Zondag 19 juli  staat op het rooster: Jesaja 40,12–‐25 Onbeschrijfelijk groot is onze God! , Psalm 86 In mijn nood roep ik U aan, want U geeft antwoord! Matteüs 13, 24–‐30, 36–‐43 Goed zaad wordt in ons en in de wereld gezaaid, maar de boze probeert het te verpesten. De engelen zullen oogsten… Lees in de Bijbel hoe het af loopt.

Zondag 26 juli staat op het rooster: 1 Koningen 3, 5–‐12 Koning Salomo bidt om wijsheid. Psalm 119, 121-­128,  Matteüs 13,44–‐52 Een schat in de grond, een sleepnet, een parel, beelden die iets zeggen over de voltooiing van de wereld en het Koninkrijk van de hemel.

Zondag 2 augustus, 7e zondag van de zomer staat op het rooster: Nehemia 9,15–‐20  Psalm 78,13-­25 Brood van de engelen,  Matteüs 14,13–‐21 Vijf broodjes, twee vissen en een hongerige menigte. Nieuwlander ds. Bouke de Haan hoopt voor te gaan.

Zondag 9 augustus staat op het rooster: Jona 2,2–‐1134 Psalm 29 Erken de Heer!  Matteüs 14,22–‐33 Spoken zien, dat is herkenbaar, maar over water lopen? We verwachten Ds. P Overduin uit Hulst.

Zondag 16 augustus staat op het rooster: Jesaja 56,1–‐7 Psalm 67 Heel de wereld zal Gods reddende kracht kennen.  Matteüs 15,21–‐28 Wordt iemand, die er niet bij hoort, geholpen? Hoezo? Ds. Martine Bakema uit Vlissingen mogen we ontvangen.

Zondag 23 augustus staat op het rooster: Jesaja 51,1–‐6 Psalm 138 Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.  Matteüs 16,21–‐27 Komt het op daden aan? En welke dan?

Zondag 30 augustus. 11e van de zomer staat op het rooster: Jeremia 7,23–‐28 Psalm 105,1-­7  Zie uit naar de Heer en zijn Macht! Matteüs 17,14–‐20 Vechten tegen demonen? Ds. Ko de Nood uit Zeebrugge zal ons voorgaan in de dienst.

Goede zondagen toegewenst!
Elizabeth de Haan

BIJ DE DIENSTEN van september 2020

In de loop van september zal de herfst beginnen. Dan vangt ook zo ongeveer een nieuw “kerkenwerk-seizoen” aan. Alsof de kerk heeft stilgelegen. We weten wel beter, maar in de herfst en winter is er meer gelegenheid om elkaar ook doordeweeks te ontmoeten b.v. op een gesprekskring. Of die alweer kan beginnen is nu nog niet bekend, maar we vieren alvast wel een “Startzondag”. Misschien dit jaar ook omdat we wel weer eens aan iets feestelijks toe zijn, al is het nog steeds “coronatijd”. We blijven bidden dat een goed geneesmiddel gevonden zal worden, dat we weer kunnen opademen zonder bang te worden van elk kuchje. Dat we elkaar weer zonder angst en beperkingen kunnen ontmoeten in de kerk en elders.

De kerkelijke kleur is nog steeds groen, de kleur die hoop vertegenwoordigd in de kerk. De lezingen vermeld ik om thuis te kunnen lezen. En misschien gaat de preek er over.

Zondag 6 september, 12e zondag van de zomer, hoopt Ds. Dees-Hinten uit Westdorpe voor te gaan. Het oecumenische leesrooster vermeldt voor vandaag: Ezechiël 33,7–‐11, Psalm 119,33-­40, Matteüs 18,(1)15–‐20. Een heikele kwestie: Hoe om te gaan met een broeder of zuster die afwijkt van “het goede pad”?

Zondag 13 september ontmoeten we weer Dhr. Sander Janse uit Middelburg. Hij is HBO-theoloog en kerkelijk werker in Krabbendijke. Het oecumenische leesrooster vermeldt voor vandaag: Exodus 32,7–‐14, Psalm 103,8-­12, Matteüs 18,21–‐35. Vergeving, hoe zit dat? En moet dan eerst alles “goed gemaakt” zijn?

Zondag 20 september, 1e zondag van de herfst, Startzondag gespreksgroep Hot Items zal deze dienst voorbereiden. Het oecumenische leesrooster vermeldt voor vandaag: Jona 3,10–‐4,11, Psalm 145,1-­12, Matteüs 20,1–‐16 God is rechtvaardig! Vinden we dat altijd? Ook als het lijkt dat een ander méér krijgt?

Zondag 27 september hoopt onze voormalig predikant ds. Elly Bouman voor te gaan. Elly is predikant in Roeselare, België. Ook daar is corona heel lastig voor de kleine protestantse gemeente. Het oecumenische leesrooster vermeldt voor vandaag: Ezechiël 18,1–‐4.25–‐32, Psalm 25,1-­10, Matteüs 21,23–‐32. “Mag hij/zij dat wel?” vraag je. Maar eigenlijk heb je moeite met de persoon en wil je hem/haar dwarszitten door die vraag. Herkenbaar, toch?

Goede zondagen toegewenst, in de kerk of thuis kijkend/luisterend naar een dienst.

Elizabeth de Haan-Roelse