Bij de diensten

      Bij de diensten

De meimaand is altijd aansprekend geweest: de zomer staat op doorbreken, overvloed aan bloeiend spul in de tuinen en rond de boerderijen, dartelend jongvee. Genieten. Wat lijkt dat op het genieten van het nieuwe Paasleven. Een paaslied zegt: Het leven brak door aard’ en steen, het is vol wondren om ons heen… 50-dagen-tijd tot Pinksteren.

2 Mei, Zondag CANTATE – zingt (een nieuw lied) – valt op de vijfde zondag van Pasen. Onze voorganger zal ds. Jacoliene de Lange uit Kamperland zijn. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 15: 1-8 als mogelijke lezing.  Wie zijn die ranken aan de wijnstok Jezus? Wij, jij en ik, vanwege het woord dat hij sprak tot ons. Weet je (nog) welk woord Hij tot jou sprak?

9 Mei, is de 6e zondag van Pasen, zondag ROGATE, wat betekent BIDT. Naar Psalm 66: 20 Geloofd zij God, die mijn GEBED niet heeft afgewezen. Onze predikant ds. Pascal Handschin zal voorgaan. Het oecumenisch rooster geeft Joh. 15: 9-17 als mogelijke lezing.  Als je doet wat Jezus doet, hoor je bij Hem. Moeilijk? Of juist niet?

Op 13 mei is het HEMELVAARTSDAG en zullen kerkenraadsleden een dienst voorbereiden. Dit feest – 40 dagen na de Opstanding- wordt wel gezien als de troonsbestijging van Christus als onze Koning. Lucas 24: 49-53 kan gelezen worden. Wácht! Tot je kracht ontvangt! En dan…

16 Mei. Deze zondag wordt WEZENZONDAG genoemd: Jezus is weg en de Heilige Geest is nog niet gekomen: de volgelingen voelen zich alleen, verweesd. Andere naam is EXAUDI van Psalm 27: 7 HOOR Heer hoe ik roep. Een roep vanuit het gevoel van god-verlatenheid. Mevr. ds. Vroukje Dees-Hinten hoopt voor te gaan. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 17: 14-26 als mogelijke lezing. Als je wacht tot het Pinksteren wordt, dan bidt Jezus voor je, heel intens, zodat je Hem zúlt kennen. Is jouw Pinksteren al geweest? Weet je het nog?

PINKSTEREN valt op 23 mei. Feest van de Geest! Geboorte van de KERK. De Heilige Geest is ons geschonken als levensadem, zonder Hem (of Haar) zijn we levenloos, zowel individueel maar ook als gemeente. We bidden: Kom, Heilige Geest, doe ons opnieuw geboren worden. Onze predikant ds. Pascal Handschin zal voorgaan. De kleur is rood. Zo mogelijk wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 14:8-17 als mogelijke lezing. Trooster, Kracht van God, Pleiter, Bron van Levend Water, Wind, Schepper, Inspirator en nog meer. Wat betekent de Heilige Geest allemaal voor ú?

30 Mei. Pinksteren wordt afgesloten met: TRINITATIS, dit is DRIE(EEN)HEID Het slotfeest voorlopig. Het feest van Vader, Zoon en Heilige Geest: God in zijn volheid en glorie is nu aan ons bekend geworden en dat viert de Kerk door Hem uitdrukkelijk te AANBIDDEN op deze zondag. Onze voormalige predikant Ds. Elly Bouman zal de dienst leiden. De kleur is wit. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 3: 1-16 als mogelijke lezing. Geboren worden – doe je dat zelf of gebeurt het aan je? Opnieuw geboren worden – overkomt het je of láát je het toe te gebeuren? Moet je er eerst naar toe groeien? Wat is je ervaring?

Vreugdevolle erediensten toegewenst! We hopen dat het -met de zomer in aantocht- niet lang meer duurt voor we ook weer samen in de kerk de diensten kunnen vieren en de wind van de Geest zullen kunnen voelen waaien door kerk en dorp.

Elizabeth de Haan-Roelse