Kerkenraad

Predikant

Ds. Pascal Handschin.
Veersesingel 154, 4332TE Middelburg.
pascal.handschin@mtsmail.org

Kerkenraden

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Ritthem bestaat uit de volgende personen:
Ouderlingen
John de Pagter (preses)
Kees  Simons
Lien Osté (scriba) Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem. 0118-461565 scribaritthem@zeelandnet.com

 

Diakenen
Thea Mulder-Osté
Marjolein de Visser-Cevaal

Kerkrentmeesters
Peter Osté (ouderling-kerkrentmeester)
Riet van Aartsen (kerkrentmeester)

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Nieuw- en Sint Joosland bestaat uit de volgende personen:
Ouderlingen:
Christiaan van Mourik (preses en jeugdouderling)
Jan Zwemer (scriba) Quarleshavenstraat 19 4339 BW Nieuw- en Sint Joosland 06-13193999 scribanieuwland@gmail.com

Elizabeth de Haan Roelse (vertegenwoordiging Ring Walcheren, classis Delta en preekvoorziening Nieuw- en Sint Joosland)
Wim Staat (coördinatie pastoraat en publiciteit  )
Corry van Waarde

Diakenen
Arco Jacobse
Nel Kamp
Dita Mulder

Kerkrentmeesters
Arjen Westeneng (ouderling-kerkrentmeester)
Patrick Willeboer (ouderling-kerkrentmeester)
Pedro van Sluijs (kerkrentmeester)