Kerkenraad

Predikant

Ds. Pascal Handschin.
Veersesingel 154, 4332TE Middelburg.
pascal.handschin@mtsmail.org


Kerkenraden

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Ritthem bestaat uit de volgende personen:
Ouderlingen
John de Pagter (preses)
Kees  Simons

Diakenen
Thea Mulder-Osté
Marjolein de Visser-Cevaal

Kerkrentmeesters
Peter Osté (ouderling-kerkrentmeester)
Riet van Aartsen (kerkrentmeester)

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Nieuw- en Sint Joosland bestaat uit de volgende personen:
Ouderlingen:
Christiaan van Mourik (preses en jeugdouderling)
Jan Zwemer (scriba)
Elizabeth de Haan Roelse
Wim Staat
Corry van Waarde

Diakenen
Arco Jacobse
Nel Kamp
Dita Mulder

Kerkrentmeesters
Arjen Westeneng (ouderling-kerkrentmeester)
Patrick Willeboer (ouderling-kerkrentmeester)
Pedro van Sluijs (kerkrentmeester)