Kerkenraad

Predikant

Pascal Handschin uit Middelburg doet zondag 3 juni intrede.

Het is de bedoeling dat er een vast spreekuur wordt ingesteld  voor de predikant. Dat is nog punt van nader overleg omdat dominee Handschin ook twee dagen per week werkzaam is als havenpastor in Vlissingen-Oost.  Adres: Ds. P. Handschin Veersesingel 154, 4332TE Middelburg. Mailadres:  pascal.handschin@mtsmail.org

Kerkenraden

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Ritthem bestaat uit de volgende personen:
John de Pagter (ouderling-preses)
Jannie Janse-Janse (ouderling-scriba)
Kees  Simons (ouderling)
Thea Mulder-Osté (diaken)
Marjolein de Visser-Cevaal (diaken)
Peter Osté (ouderling-kerkrentmeester)

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Nieuw- en Sint Joosland bestaat uit de volgende personen:
Ouderlingen:
Christiaan van Mourik (preses en jeugdouderling)
Jan Zwemer (scriba)
Elizabeth de Haan Roelse
Wim Staat
Corry van Waarde

Diakenen
Adrie Janse
Nel Kamp
Dita Mulder

Kerkrentmeesters
Arjen Westeneng (ouderling-kerkrentmeester)
Patrick Willeboer (ouderling-kerkrentmeester)
Pedro van Sluijs (kerkrentmeester)