Kerkenraadsleden gezocht in Ritthem

In februari 2019 zijn Marjolein de Visser- Cevaal en Thea Mulder-Osté  aftredend als diaken. Thea heeft te kennen gegeven nog voor 4 jaar door te willen gaan, waar de kerkenraad dankbaar voor is. Marjolein is hierover nog aan het beraadslagen.
Bovenstaande betekent dat er per februari-maart volgend jaar in Ritthem een of twee vacatures zijn, voor diaken

Ook is er nog een vacature voor een ouderling-kerkrentmeester, en voor een ouderling nu Jannie wegens gezondheidsredenen haar ambt als ouderling neer heeft moeten leggen

De kerkenraad vraagt u namen in te dienen van personen die u geschikt acht voor de  ambten van diaken, ouderling en ouderling-kerkrentmeester. Bij dit kerkblad vindt u een briefje waarop u namen door kunt geven. Dat briefje kunt u tot en met 15 november bij John de Pagter bezorgen Zandweg 29.Ritthem

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.