Kerkgebed

Gebed is één van de pijlers van het leven als christen. Bidden is een onmisbaar contact tussen God en mensen. De kracht van het gebed moeten we niet onderschatten. Het is van wezenlijk belang voor kerk en samenleving en voor ons persoonlijke leven.

 Eén maal in de twee weken wordt het zogenaamde ‘kerkgebed’ gehouden. Een gebedsuur dat begint met luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel. Al luisterend wordt gezocht naar de betekenis van dit gedeelte voor het leven van de gemeente in de huidige samenleving. Daarna worden de vreugden en noden in onze gemeenten en daarbuiten in gebed gebracht voor God.

 Het kerkgebed –bedoeld voor gemeenteleden van zowel Ritthem als Nieuwland- wordt gehouden in de consistorie van Nieuw- en Sint Joosland op maandagavond van 19.00-20.00 uur in de oneven weken.