Liturgie 20 december

De dienst van zondag 20 december, de vierde adventszondag, is voorbereid door dominee Pascal Handschin. Zijn teksten worden uitgesproken door de kerkenraad. Hieronder liturgie

Voorbereiden
Orgel

Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars Stil Gebed
Aanvangslied “Hoe zal ik u ontvangen” NLB 441 verzen 1, 2, 5 en 10
Votum en groet

Dienst van Aanbidding
Kyriegebed
Lezing: Romeinen 16, 25-27
Zingen Glorialied “Hef op uw hoofden, poorten wijd” (NLB 435 verzen 1, 2 en 4)

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Uitleg Adventsproject kindernevendienst
Aansteken vierde adventskaars – Gedicht
Lezing I: Psalm 132 verzen 10-18
Orgel
Lezing II: Lucas 1 verzen 26-38
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden
Zingen “Jezus, mijn verblijden” NLB 907 verzen 1, 2 en 4
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Zending en Zegen
Zingen Slotlied “De nacht is haast ten einde” NLB 455 verzen 1, 3 en 4
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.