Liturgie 22 novemberOp Eeuwigheidszondag 22 november houden we diensten in beide kerken. Die In Ritthem begint om 9.30 uur en die in Nieuwland om 11.00 uur. Voorganger is onze eigen predikant dominee Pascal Handschin Klik hier om de dienst(en) rechtstreeks of later te bekijken. Hieronder de liturgie.

Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon” NLB 220
Inleiding en een couplet Orgel
Coupletten 1 en 4 gesproken door voorganger
Een couplet Orgel
Votum en Vredewens

Dienst van Aanbidding
Kyriegebed
Glorialied NLB 97; 1,6 (alleen gespeeld, tekst op Beamer)
Geloofsbelijdenis

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Lezing I: Psalm 97, 10-12
Orgel
Lezing II: Matteüs 5, 1-12
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden
Zingen “Nada te Turbe” NLB 900 (meerdere keren herhaald; ingeleid door voorganger, daarna alleen gespeeld)
Herdenking van de in het afgelopen kerkenjaar overledenen.
Zingen “Wie zich door God alleen laat leiden” NLB 905; 1,4
Coupletten 1 en 4 gesproken door voorganger
Orgel speelt inleiding en couplet.
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader

Zending en Zegen
Zingen Slotlied “Er is een land van louter licht” NLB 753; 1,3,4,6Coupletten gesproken door voorganger
Orgel speelt inleiding en couplet.
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.