Liturgie 7 februari

Eredienst PKN Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem

Voorganger: Ds. Pascal Handschin Kerk Ritthem 7 februari 2021, 10:00

Liturgie:
Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars

Aanvangslied “De dag gaat open voor het woord des Heren” NLB 217; 1,3,5
De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing

Stil Gebed Votum en Vredewens

Dienst van Aanbidding
Lezing: Psalm 142, 6 t/m 8

Kyriegebed

Glorialied ”Loof overal, loof al wat adem heeft” NLB 867, 1
Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd, of God wordt lof bereid.
Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft.

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)

Moment voor de Kinderen

Lezing I: 1 Korintiërs 9, 16 t/m 23

Orgel

Lezing II: Marcus 1, 29 t/m 39

Preek

Orgel

Dienst van Gebeden

Zingen “Hij die de blinden weer liet zien” NLB 534; alle coupletten
Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Dankgebed en voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Zending en Zegen

Zingen Slotlied “Vervuld van uw zegen” NLB 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.