Marathon van negen paasvieringen

door Wim Staat

NIEUW- EN SINT JOOSLAND/RITTHEM/VLISSINGEN-OOST – Tussen Palmpasen en Paaszondag zijn er in het uiterste zuidoosten van Walcheren negen kerkdiensten gehouden. Het was een marathon, in het bijzonder voor ons gemeentelid dominee Bouke de Haan, die vijf keer een dienst leidde in drie dagen.

Om te beginnen vierden we Palmpasen in de kerk van Ritthem. Daarin ging voor emeritus-predikant Bertien van Ginhoven uit Ouwerkerk, voorheen predikant in Aagtekerke. ’s Avonds leidde onze beoogde nieuwe dominee Pascal Handschin het avondgebed in de kerkzaal van The mission to Seafarers aan de Ritthemsestraat in Vlissingen-Oost.

Donderdag  begon het Paastriduüm  in de kerk van Nieuwland met een viering voor mensen die niet (meer) in staat zijn reguliere diensten bij te wonen. Deze werd geleid door Bouke de Haan. Hij ging dezelfde dag ook voor in de avonddienst in Nieuwland. De volgende morgen, op Goede Vrijdag volgde de viering in De Binnenhaven en ’s avonds wachtte Bouke opnieuw een tweede dienst, namelijk die in de kerk van Nieuwland. Het zat er voor hem pas op rond zondagmorgen 00.15 uur toen het ‘amen’ klonk na de Paaswake.

De achtste en negende diensten waren op paaszondag. Nu was het de beurt aan Pascal Handschin. Hij leidde eerst de zeer druk bezochte dienst in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland (klik hier voor de preek op paasmorgen). ’s Avonds wachtte hem vanaf 20.00 uur het anglicaanse avondgebed in de kerk van Vlissingen-Oost. Ook daar was het stoelen zetten geblazen.  Je kon daar de preek van ’s morgens opnieuw horen, maar dan uitgesproken in de Engelse taal. Een deel van de dienst werd geleid door Pascals ambtgenoot Andy Martherus. Voor onze beoogde predikant en zijn vrouw Thirza was het trouwens  en drukke tijd, want zij zijn  tijdens de Stille Week ook nog verhuisd.

© Google Maps

Van de diensten in de kerken zijn opnamen gemaakt die op deze website zijn te beluisteren. Klik hier voor het overzicht.  Helaas liet de techniek ons twee keer in de steek. Op Paasmorgen stopte de recorder halverwege de dienst. Gelukkig had ik dat heel snel in de gaten en zijn toch alle onderdelen opgenomen. Ernstiger was het tijdens de Paasnacht. Daarvan is helaas slechts 1/3e deel opgenomen. Dat is sneu, want het was een hele mooie dienst. Bijvoorbeeld de vernieuwing van de doop, tegen het einde van de viering. Ook jammer dat zodoende de door Tim Bouwsma met verve gespeelde Toccata uit de Suite Gothique van L. Boëllmann niet is weer te geven. Maar dat is te verhelpen door het simpelweg nog een keer op te nemen op een vrije zaterdag of zo. De storingen leken tot nu toe een raadsel, maar intussen heb ik een vermoeden over de oorzaak. Ze doen zich steeds voor wanneer de recorder tegen de westmuur van de kerk in Nieuwland staat. Hopelijk blijven nieuwe storingen uit wanneer we de apparatuur elders plaatsen.

Rest mij om dank te zeggen aan alle mensen die de diensten bezochten. Fijn dat u er was, want zonder kerkgangers wordt het niets. En dank aan allen die een rol speelden in de organisatie, in de eerste plaats aan de voorgangers. Verder aan de kosters, de organisten, de trompettist, de mensen die de beamer bedienden, de leiding van de kindernevendienst, de bewerkers van de liedborden, de klokkenluiders, de makers van de kruisversiering, de dames die koffie en thee schonken, de maakster van het chololadelam, de lectoren en de dienstdoende kerkenraadsleden.

Maar bovenal past ons dank aan God dat we in alle rust en vrede Pasen mochten vieren. Dat ook dit jaar de roep klonk: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Reacties plaatsen is niet mogelijk.