Mededeling

Mededeling omtrent de gezondheid van onze predikant Pascal Handschin.

Met de gezondheid van Pascal gaat het de laatste weken voorzichtig maar gestaag vooruit. Al blijft het opletten dat de kwaal niet terug komt en dat hij weer terug bij af is. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Voor wat de betreft de hervatting van zijn werkzaamheden in onze gemeenten wordt aangestuurd op Eeuwigheidszondag. Het is nog onder voorbehoud maar het ligt in de verwachting dat hij vanaf dat moment zijn taken kan oppakken en weer zichtbaar zal zijn voor de gemeente. Dit houdt voornamelijk in: de Erediensten en crisispastoraat. Het “gewone” pastoraat ligt nu, maar ook dan, bij de ouderlingen en bezoekmedewerkers.

Tot aan Eeuwigheidszondag is ds. Bijman bereid gevonden het crisispastoraat op zich te nemen. Het verzoek om crisispastoraat loopt via de scriba’s  van beide gemeentes, te weten Jan Zwemer en Lien Osté.

Christiaan van Mourik en John de Pagter

Reacties plaatsen is niet mogelijk.