Catechisatie nieuwe stijl

Catechisatie betekent voor veel gemeenten een uitdaging. Wat zijn thema’s uit het geloof die voor kinderen en jongeren in hun leven belangrijk zijn? Welke vragen houden hen bezig? Maar ook de vraag welke manier het beste is om voor kinderen en jongeren catechisatie aan te bieden is er een waarover goed en zorgvuldig nagedacht moet worden.

Voor het komende seizoen in onze gemeenten hebben Christiaan, John en ik besloten om weer een catechisatie aan te bieden. Nadat wij samen over die zojuist gestelde vragen nagedacht hebben, hebben wij besloten om een nieuwe opzet voor de catechisatie te proberen. Ons idee is, catechisatie in twee leeftijdsgroepen aan te bieden. Een groep rond de tien jaar en een groep rond de vijftien jaar. Wij zullen elkaar op zondag na de kerkdienst ontmoeten om met elkaar te praten, over vraagstellingen te discussiëren en te leren, maar ook om samen te lunchen.

Wij zijn ervan overtuigd dat een catechisatie op zondag veel voordelen met zich mee brengt. Ten eerste zijn de kinderen en jongeren dicht betrokken bij een belangrijke gebeurtenis in het leven van de gemeente – de eredienst. Ten tweede biedt een directe aansluiting van de catechisatie aan de eredienst ook de mogelijkheid om met de jeugd die tijdens de dienst in de kerk zat met de predikant over de preek na te praten en zo te proberen de preek voor hen en hun leven toegankelijk te maken. Het is ons plan om dat ook te doen. En ten slotte lijkt het ons dat wij op die manier zo weinig mogelijk vrije tijd van de jonge mensen “afsnoepen” en daarmee de motivatie om de catechisatie te volgen niet onnodig belemmeren.

Of deze opzet een succes gaat worden? Er is geen manier om dat te voorspellen. Wij vertrouwen op steun vanuit de gemeente en op steun van God om onze plannen te laten slagen.

Wij zullen in het komende seizoen nadenken over het overkoepelende thema “Ik en de Schepping”. Het scheppingsverhaal staat niet alleen aan het begin van de Bijbel, het betreft ook de diepste grond van ons bestaan als mensen. In relatie tot elkaar maar ook in relatie tot God en niet te vergeten: in de relatie tot de natuur. Wij zullen praten over het scheppingsverhaal zelf: wat betekent dit verhaal voor mij? Wij zullen praten over verschillende beroemde zinnen uit het scheppingsverhaal: wat betekent een zin als “En God zag dat het goed was” als we om ons heen kijken en zien dat vele dingen op deze wereld juist niet goed zijn? Zo zijn er – zo hopen wij – een heleboel vragen die voor jongeren heel belangrijk zijn en waar wij hen kunnen aansturen om na te denken, door te denken en met elkaar in gesprek te gaan om uit te vinden wat het zou kunnen betekenen als wij samen belijden: “Ik geloof in God, de schepper van hemel en aarde.”

Pascal Handschin, Predikant

Schema

Wanneer en wat voor mogelijke thema’s:
28 oktober 2018 “Wat betekent het scheppingsverhaal voor mij?”
9 december 2018 “De Geest waaide over het water”
6 januari 2019 “Hij maakte hen naar zijn beeld”
17 februari 2019 “Hij zag dat het goed was”
10 maart 2019 “Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag”
14 april 2019 “Op de zevende dag rustte hij”
12 mei 2019 Reserve/ eventueel excursie
9 juni “De mens als schepper

Tijdschema Zondag met Catechisatie na de kerkdienst:

Tijd Activiteit Plaats
10:00-11:15 Eredienst Kerk Nieuw-en Sint Joosland
11:15-11:30 Reserve/verbouwen Kerk/Consistorie
11:30-12:15 Catechisatie Kerk/Consistorie
12:15-12:30 lunch Keuken/Kerk
12:30-13:00 Catechisatie Kerk/ Consistorie

 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.