Orde van dienst 8 november

Voorganger: dominee Gerard van Driesten uit Streefkerk.
U kunt de dienst rechtstreeks volgen via kerkdienst gemist
Mededelingen ouderling van dienst.
Stil gebed
Psalm 90:1, 8
Votum en groet.
Gebed.
Psalm 142: 1,4,6,7
Leefregel Romeinen 12:1,2 en 9-21 NBV
Lied 1005 : 1, 2 4 en 5 Zoekend naar licht
Schriftlezing: Exodus 1:8-12, 22 en 2:1-10
lied 802:1,3,4,6. (door de wereld gaat een woord)
Verkondiging.
Lied: Ik zal er zijn (Sela)

Dankgebed en voorbede. Slotlied: De vrede van God zij met u.
Zegen


Reacties plaatsen is niet mogelijk.