Pastoraat

Pastoraat in vacaturetijd 

Hoe wordt het pastoraat verricht in de vacaturetijd? Uiteraard blijft in die tijd het onderlinge pastoraat, het omzien naar elkaar als gemeente, belangrijk. Verder hopen de ouderlingen, zoals altijd al, het bezoekwerk voort te zetten. U kunt ook zelf contact opnemen met uw wijkouderling.

In Ritthem is de indeling formeel als volgt:
Ouderling Jannie Janse: Zandweg.
Ouderling John de Pagter (tel. 0118 469425): Dorpsstraat, Dorpsweg,   Weverstraat, Rammekensweg, Welzingseweg, Zuidweg, Bosschaertweg, Nieuwlandseweg, Arnemuiden.
Ouderling Kees Simons (06 20456710): Lambrechtsenstraat, Zuidwateringstraat, Havenweg, Vlissingen, Oost Souburg, Middelburg.

In Nieuw- en Sint Joosland is de indeling als volgt:
Ouderling Corrie van Waarde (tel. 0118 602602): Oude Rijksweg (oneven nummers), Hoge Stelle, Walravenstraat, Achter de Kerk, Veerstraat.
Pastoraal medewerker Margreet Tasma (0118 606577): Oude Rijksweg (even nummers), Korteweg, Molendijk, Quarleshavenstraat, Kraaijerthavenstraat, Scheldepoortstraat, Sloehavenstraat.
Ouderling Wim Staat (tel. 0118 603627): Molenweg, Langeweg, Nieuwlandse polders, Middelburg, Arnemuiden.
Ouderling Jan Zwemer (06 51326821): neemt waar voor alle wijken.

Er wordt hierboven gesproken van een formele indeling. In de praktijk loopt het bezoekwerk nogal eens over de bepaalde wijkgrenzen heen. Toch geven we deze indeling hier weer, zodat u weet wie formeel uw wijkouderling/pastoraal medewerker is.

Crisispastoraat
Bij crisissituaties, ernstige ziekte en/of overlijden raden we u aan contact op te nemen met de scriba en indien die niet aanwezig is met de tweede contactpersoon. Hij zij kan u dan in verbinding brengen met de predikant die in de vacature tijd onze gemeenten bijstaat.

U kunt in Nieuwland bellen naar: Dhr. W. Staat, tel. 0118 603627 of naar dhr. J. Zwemer, tel. 06-51326821.
In Ritthem belt u: mw. J. Janse-Janse: tel. 0118 471795 of dhr. J. de Pagter jr. 0118 469425.

De predikanten die de gemeenten ondersteunen zijn:
Voor Nieuw- en Sint Joosland: ds. C. Bijman (Arnemuiden); ds. Bijman wordt tijdens vakanties vervangen door kerkelijk werker dhr. P. Riemens.
Voor Ritthem: ds. L. Woltering (Vlissingen).

Consulent

Ds. Jacobine Scholte de Jong  (van de Hofpleinkerk in Middelburg) zal de kerkenraden als consulent bijstaan, met name wat betreft het beroepingswerk.