Taken kerkenraad Nieuwland

Tijdens een sfeervolle dienst zijn op zondag 15 april door dominee Leo Woltering in het ambt bevestigd: Dita Mulder (diaken), Arjen Westerneng (ouderling-kerkrentmeester en Elizabeth de Haan- Roelse (ouderling-met een bijzondere opdracht). Bovendien werd Patrick Willeboer herbevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.

De kerkenraad van Nieuw- en Sint Joosland heeft de functies vastgesteld voor het nieuwe seizoen. Christiaan van Mourik volgt Jan Zwemer op als preses. Jan Zwemer neemt op zijn beurt het scribaat over van Wim Staat. De laatste zal zich vooral zal richten op pastoraat en publiciteit.  Het moderamen bestaat nu uit Christiaan van Mourik, Jan Zwemer en Adrie Janse.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.