Toch een dorpsfeest. Kerk is open!

Te elfder ure kwam het bericht dat het Nieuwlandse dorpsfeest alsnog doorgang zal vinden en wel op zaterdag 18 augustus. Die mededeling ging gepaard met het verzoek of er ook iets in de kerk zal gebeuren op die dag. Die vraag is met ‘ja ‘beantwoord.

Van 10.00 tot 14.30 uur draaien er 2 fotoseries. Die gaan over de ’s over de thema’s  ‘Mooi Nieuwland’ en ‘Mooi Zeeland’.  Daarbij krijgen natuur en landschap veel aandacht.

Om 15.00 uur begint ‘Nieuwland Zingt’  nr 14.  Het samenzangprogramma is vrijwel geheel gewijd aan de dichteres Jacqueline van der Waals, die 150 jaar geleden werd geboren.  Van haar zingen we onder orgelbegeleiding van Tim Bouwsma de volgende liederen:
Leid, vriend’lijk licht, mij als een trouwe wacht
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt
Als ik in gedachten sta
Vaste rots van mijn behoud
Wat de toekomst brengen moge
De dag, door uwe gunst ontvangen
Zegen ons, Algoede
Zoals gebruikelijk zingen we aan het eind het Zeeuwse Volkslied.
Vanwege de korte voorbereidingstijd is het niet meer gelukt om een koor in te horen.
Aan het eind van de samenzang houden we een collecte ter bestrijding van de onkosten. Wat er overblijft is ten bate van de kerk.

De hele dag zijn mensen welkom voor ontmoeting in de kerk onder genot van koffie en thee.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.