Uitleg bij de diensten

Bij de diensten van november 2018

November is altijd een bijzondere maand in de Kerk: tegen het einde van het kerkelijk jaar staat ook de eindigheid van het aardse leven centraal, maar tevens de eeuwigheid bij God en de eindtijd. Op één november viert de aloude Kerk “Allerheiligen”, een belangrijk feest. Met “alle heiligen” worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus – naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap – bij God in de hemel zijn opgenomen. Er zijn ook Protestantse kerken waarin rond 1 november de namen genoemd worden van de overleden gemeenteleden. Bij ons gebeurt dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wat ook een goede mogelijkheid is. Ook buiten de kerk heeft men tegenwoordig in november aandacht voor de sterfelijkheid en dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar men heeft dan vaak meer aandacht voor de duistere kant daarvan: spoken die men probeert te verjagen met lichtjes (pompoenen en lampions) en door ze na te bootsen (verkleedpartijen). Wij houden ons aan Jezus Christus, hét Licht, die ons nabij is in leven en sterven. Dat is troostvol.

Op zondag 4 november, de 7e zondag in de herfst  zal er een Bijzondere Dienst gevierd worden: een bijzondere dienst verzorgd door de bijzondere diensten commissie met als thema: vind God in de stilte. Enkele muzikanten zullen hun medewerking verlenen en meditatieve stukken voor ons spelen. Op het oecumenisch leesrooster staat Marcus 12: 18-27 waar Jezus ingaat op de opstanding uit de dood.

Zondag 11 november komt Ds. Vrouwkje Dees-Hinten uit Westdorpe door de Westerscheldetunnel en zal ons voorgaan. Op het oecumenisch Leesrooster staat Marcus 12: 28-34 over het belangrijkste gebod: de liefde!

Zondag 18 november, de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar, willen we Ds. Jacobiene Scholte-de Jong uit Middelburg ontvangen als voorganger. Op het oecumenisch leesrooster staat Marcus 12: 38- 13: 2. O.a. over wat een offer kan zijn (of niet).

Zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken eindigheid én eeuwigheid! Er is verdriet om wie we missen en we mogen getroost worden, want de Heer is dichtbij hen én bij ons. Onze predikant Ds. Pascal Handschin zal deze diensten leiden in beide kerken. We steken kaarsen en lichtjes aan met het vuur van de Paaskaars, om  te symboliseren dat onze overledenen deel hebben aan Christus’ opstanding. Op het oecumenisch leesrooster staat Marcus 13: 14- 27, wat eindigt met: Dan zal Hij engelen erop uit sturen om zijn uitverkorenen bijeen te brengen…

Een goede novembermaand toegewenst.
Elizabeth de Haan-Roelse