Vorming

HOT ITEMS

Met 25+ers  komen we zo’n 5 a 6 keer per jaar op zondagavond bij elkaar. Omdat dit nou eenmaal gezellig is en ook praktisch komen we bij elkaar in de wisselende huiskamers. Het doel is: elkaar vinden in het gesprek over het geloof.

Met elkaar in gesprek rond onderwerpen uit de bijbel. Onderwerpen die niet altijd gemakkelijk zijn, pittig zelfs.

Echte “Hot Items”.

Vaak kunnen we concluderen dat we veel op elkaar lijken, samen geloven, dat we een druk leven hebben, samen bidden, het fijn is samen te praten over je baan of je gezin, praten over je geloof in God, dat Hij boven en in ons leven is.

De eerste avond zal in oktober zijn. (19.30 tot 21.30 uur) Onze deur staat open om jullie een avondje (er-)uit te bieden. Want met Hot-Items willen we de drempel laag houden en jou de kans geven om samen te delen, om samen Kerk te zijn.

Voor meer info kun je terecht bij:

Christiaan en Eline van Mourik, Oude Rijksweg 14, 0118-602334  of  chriseline@zeelandnet.nl

Gesprekskring Discipelschap

Gespreksgroep Discipelschap

Deze uitnodiging is bestemd voor u/jou als je graag meer wilt weten over het geloof in God, het volgen van Jezus: hoe doe ik dat in het dagelijks leven? En het leven door de Geest. Dus: God beter leren kennen en Zijn stem leren verstaan, doen wat de Vader van je vraagt en Hem gehoorzamen. Dat vraagt wat van je, je moet wel lef(v) hebben!

Waar sta je, welke keuzes maak je? Alleen als je God als Vader beter leert kennen in Zijn Zoon Jezus en je laat leiden door de Heilige Geest kun je Hem dienen en de opdracht (dus geen advies) vervullen die Jezus zelf ons heeft gegeven: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding vande wereld. Amen.” (Matt. 28:19 en 20 HSV).

Deze 2-jarige cursus wordt op donderdag, eén keer per 2 weken gegeven in de Gereformeerde Kerk aan de Kerklaan in Arnemuiden. Dat gebeurt op de volgende data:  12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december, 11 en 25 januari, 8 en 2 februari en 8 maart.  Afsluitende bijeenkomst 22 maart 2018.

We zullen dit seizoen 10 hoofdstukken behandelen uit het boekje “discipelschap” van L.M. Vreugdenhil. Het volgend seizoen de andere 10.  De afgelopen 2 jaar hebben we ook deze cursus gegeven. Om ook anderen in de gelegenheid te stellen mee te doen, hebben we nu besloten op donderdag (in plaats van  woensdag) hiervoor te plannen.

Leiders van deze cursus zijn vanuit de Protestatntse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland Wim Staat en Jan Zwemer en vanuit de Gereformeerde Kerk Arnemuiden ds. Cees Bijman en Rian Pleijte.

Wil je meer weten? Je kunt het de cursisten/deelnemers vragen van het vorige seizoen en hun verhalen en ervaringen horen. Je kunt natuurlijk ook altijd terecht bij bovengenoemden. Je kunt je ook bij hen opgeven. Je kun took mailen:
Rian Pleijte: Tel. 603136; e-mail: rianpleijte@kpnplanet.nl
Wim Staat: Tel. 603627; email: scribaatnieuwland@gmail.com

Bijbels Leerhuis

In het ‘leerhuis’ worden de woorden van de Bijbel en onze levenservaringen met elkaar in gesprek gebracht. De afgelopen twee jaar hebben we een deel van het Marcus-evangelie gelezen. In het seizoen 2017-20187 hopen we daarmee verder te gaan.

De leerhuis-groep komt bij elkaar op woensdagmiddag, één keer per maand.  Wie vorig jaar niet heeft meegedaan maar dit jaar graag wil aansluiten bij deze groep is hartelijk welkom.

Het Bijbels leerhuis wordt (in de regel) gehouden op woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Plaats van samenkomst: 1e keer: Korteweg 3 te Nieuw- en Sint Joosland.  Daarna volgens afspraak. Nadere data volgen.