Vorming

Catechisatie Follow Up 


Thema: Ik en de schepping
Een zoektocht met het scheppingsverhaal

Voor wie: catechisatie groep van 10 t/m 12 en groep 15 +

Wanneer en wat voor mogelijke thema’s:
28 oktober 2018 “Wat betekent het scheppingsverhaal voor mij?”
9 december 2018 “De Geest waaide over het water”
6 januari 2019 “Hij maakte hen naar zijn beeld”
17 februari 2019 “Hij zag dat het goed was”
10 maart 2019 “Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag”
14 april 2019 “Op de zevende dag rustte hij”
12 mei 2019 Reserve/ eventueel excursie
9 juni “De mens als schepper

Tijdschema Zondag met Catechisatie na de kerkdienst:

Tijd Activiteit Plaats
10:00-11:15 Eredienst Kerk Nieuw-en Sint Joosland
11:15-11:30 Reserve/verbouwen Kerk/Consistorie
11:30-12:15 Catechisatie Kerk/Consistorie
12:15-12:30 lunch Keuken/Kerk
12:30-13:00 Catechisatie Kerk/ Consistorie

 

HOT ITEMS
Met 25+ers  komen we zo’n 5 a 6 keer per jaar op zondagavond bij elkaar. Omdat dit nou eenmaal gezellig is en ook praktisch komen we bij elkaar in de wisselende huiskamers. Het doel is: elkaar vinden in het gesprek over het geloof. Met elkaar in gesprek rond onderwerpen uit de bijbel. Onderwerpen die niet altijd gemakkelijk zijn, pittig zelfs. Echte “Hot Items”.

Vaak kunnen we concluderen dat we veel op elkaar lijken, samen geloven, dat we een druk leven hebben, samen bidden, het fijn is samen te praten over je baan of je gezin, praten over je geloof in God en over het feit  dat Hij boven en in ons leven is.

De eerste avond zal in oktober zijn. (19.30 tot 21.30 uur) Onze deur staat open om jullie een avondje (er-)uit te bieden. Want met Hot-Items willen we de drempel laag houden en jou de kans geven om samen te delen, om samen Kerk te zijn. Voor meer info kun je terecht bij: Christiaan en Eline van Mourik, Oude Rijksweg 14, 0118-602334  of  chriseline@zeelandnet.nl

Gespreksgroep Discipelschap
Deze uitnodiging is bestemd voor iedereen die meer wil weten over het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geest. Het gaat om  de opdracht die Jezus gaf: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Matt. 28:19 en 20 HSV).

Deze 2-jarige cursus wordt op donderdag, eén keer per 2 weken gegeven in de Gereformeerde Kerk aan de Kerklaan in Arnemuiden. We behandelen dit seizoen de hoofdstukken 11 tot en met 20 uit het boekje “Discipelschap” van ds. L.M. Vreugdenhil. Ben je geïnteresseerd dan ben je hartelijk welkom, dus ook wanneer je niet mee hebt gedaan aan het eerste jaar.
Leiders van de cursus zijn vanuit de Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland Wim Staat en Jan Zwemer en vanuit de Gereformeerde Kerk Arnemuiden Rian Pleijte en dominee Willem Frank van de Woestijne.

Wil je meer weten? Je kunt het de cursisten/deelnemers vragen van het vorige seizoen en hun verhalen en ervaringen horen. Je kunt natuurlijk ook altijd terecht bij bovengenoemden. Je kunt je ook bij hen opgeven. Je kunt ook mailen: Rian Pleijte: Tel. 603136; e-mail: rianpleijte@kpnplanet.nl Wim Staat: Tel. 603627; email: kerkenstaat@gmail.com

Gemeente- Groei-Groep
Deze kring is een vervolg op het Bijbels Leerhuis. We behandelen het  boekje “De hoop die in ons leeft” (ondertitel:  “Jezus volgen in een verwarrende tijd” n.a.v. de Eerste brief aan Petrus).
Op de tweede woensdag van de maand komen we bijeen van 14.00-16.00 uur bij de fam. De Haan, Korteweg 3, in Nieuw- en Sint  Joosland.
Dit seizoen starten we met hoofdstuk 5 getiteld: “Wij zijn priesters” n.a.v. 1 Petrus 2: 1-10.
De kring staat onder leiding van Nol en Margreet Tasma. Voor inlichtingen kunt u bij hen terecht. Molendijk 22, telefoon 0118-606577.